Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Zeeuwse Staten (slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Zeeuwse Staten (slot)

5 minuten leestijd

Wij gaan de serie over de SCP in de Zeeuwse Staten afronden. In deze zesde en laatste aflevering staan wij stil bij de periode 1973 - 1981. Hef vorige artikel werd afgesloten met het overlijden van ons statenlid C. Boender, die niet minder dan 46 jaren onafgebroken de SGP in de Zeeuwse provinciale politiek vertegenwoordigde. H// wordt opgevolgd door de heer L.J. Koopman, die ook wethouder is in Tholen. Zijn statenlidmaatschap is van korte duur. Voor de verkiezingen van 1974 heeft hij zich niet beschikbaar gesteld, aangezien hij de combinatie met het wethouderschap toch ongewenst vindt. Ook van ons statenlid A.J. Schot wordt in de laatste vergadering van de periode 1970-1974 afscheid genomen.

PERIODE 1974-1978

Op 5 juni 1974 worden de nieuwe statenleden beëdigd. Beide Zeeuwse SGP-burgemeesters G. van den

Berg uit Sint Philipslond en C.G. Boender uit Mariekerke doen hun intrede in de vacatures Koopman en Schot. De zittende SGP-ers Maljaars, Van Ommeren en Dieleman zijn gebleven. In de decemberzitting wordt de begroting behandeld. Maljaors is dit keer als eerste aan de beurt. Hij gaat uitgebreid in op de gehouden statenverkiezingen, de gunstige uitslag voor de SGP (5 zetels), de komst van het GPV (1 zetel) en betreurt het verlies van het 'CDA in wording' (van 19 —> 15 zetels, waarvan slechts 4 voor ARP-kandidaten). Ook spreekt hij zijn teleurstelling uit over de collegevorming zonder SGP-er. Hij merkt op dat de abortus-kliniek in Groede dient te verdwijnen en tenslotte haalt hij met instemming een citaat aan van de vroegere AR-politicus Noteboom, die stelde dat bij een subsidie-aanvraag de 'ordinantiën Gods' mede bepalend moeten zijn voor een eventuele inwilliging. In de decembervergadering van 1975 komt de organisatie van het milieubeheer aan de orde. C.G.

Boender voert daarbij het woord en zegt dat de SGP het milieu reeds in 1918 in haar program had. Deze vaak herhaalde opmerking levert nu nogal interrupties op. Hij pleit voor onderbrengen van deze taak bij provinciale waterstaat. Hij is geen voorstander van een aparte milieudienst. Hij pleit daarbij voor de inzamelingsactie chemisch afval en stemt in met een nota over voodichting milieuhygiëne. In 1976 is de subsidiëring van een telefonische hulpdienst een onderwerp wat Maljaars uitvoerig doet spreken over de onrust en de onzekerheid van velen; de grootste nood is echter dat velen het Woord van God niet meer kennen en geen houvast hebben. De fractie is niet blij dat de dienst nodig is maar wil wel de start mogelijk maken, in het vertrouwen dat de pastorale hulp niet het sluitstuk zal zijn. Aarzelend gaat de fractie akkoord. In november 1977 worden de algemene beschouwingen gehouden bij de begroting voor het jaar 1978, wat een verkiezingsjaar zal zijn.

Van Ommeren voert daarbij het woord omdat Maljaars wegens ziekte is verhinderd. De verkiezingen werpen hun schaduwen vooruit, wat Van Ommeren doet opmerken dat de groten in de politiek verlangend uitzien naar vrijkomende GSzetels. Hij wijst er op dat onze samenleving neutraal is geworden, hoezeer de Reformatie met ons volksleven was verweven. Het woord van Christus: 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden' moet ook in de provinciale politiek werkelijkheid worden.

PERIODE 1978-1981

Na de verkiezingen op 25 maart, worden de statenleden op 7 juni beëdigd. De SGP-fractie is teruggegaan van 5 naar 4 leden, in plaats van Maljaars is H.Cornelisse, wethouder in Reimerswaal, gekozen. De onderhandelingen voorafgaande aan de college-samenstelling hebben opgeleverd dat - voor het eerst in de geschiedenis - de SGP een gedeputeerde mag leveren! Met steun van het CDA, de VVD en een deel van de pvda, wordt R. van Ommeren als zodanig gekozen. In de septemberzitting feliciteert de voorzitter de heer Boender met zijn benoeming tot burgemeester van Aalburg. Boender dankt voor deze felicitatie en voor de prettige verhoudingen. Cornelisse houdt zijn maidenspeech (over het vervolg op de visserijnotitie). De voorzitter merkt daarbij op dot het niet zijn bedoeling is om iedereen te feliciteren met zijn maidenspeech, maar dat hij een uitzondering maakt voor de heer Cornelisse, omdat die uit het hoofd heeft gesproken. In de oktoberzitting wordt D.J. Tollenaar uit Hoek beëdigd als opvolger van C.G. Boender. In de decembervergadering van

1980 doet de voorzitter mededeling met gelukwens van de benoeming van G. van de Berg tot burgemeester van Genemuiden. Hij zegt daarbij dat de SGP-fractie in Zeeland een school voor burgemeesters van andere provincies is geworden. Van den Berg bedankt voor de vriendelijke woorden en zegt dat hij het applaus, hoewel discutabel in "onze kring", toch wel aardig vond. In de zitting van januari 1981 neemt hij afscheid. De voorzitter typeert daarbij Van den Berg meer als een man van 'Luther die kon lachen' dan van Colvijn, die op hem een humorloze indruk maakte. Van den Berg 'is van Calvijn maar lijkt meer op Luther'; toch ziet hij Van den Berg nog niet zeilen op zondag zoals Calvijn deed. (Een bekend maar onvolledig verhaal; in AR-kringen gebruikt om de discussie over de zondagsrust af te zwakken.)

AFSLUITING EN AANSPORING

Hiermee sluiten we deze serie af.

Wij hopen dat de lezer een indruk heeft gekregen van het optreden van onze mensen gedurende deze periode. Daarbij realiseren we ons dat het niet eenvoudig is om de werkelijkheid weer te geven. Bijvoorbeeld de werkelijkheid van het steeds toenemend aantal zaken waar de statenleden mee te maken kregen en het daaraan verbonden tijdsbeslag. Om dat te illustreren kon bijvoorbeeld vermeld worden dot de begrotingsbehandeling in 1980 niet minder don drie dogen in beslag nam.

We eindigen deze serie zoals we begonnen. Een woord van grote dank aan het adres van de heer Rentier, die G. van den Berg als statenlid in 1981 opvolgde!, is zeker op zijn plaats. En ook aan het einde willen we niet nalaten andere provincies met een SGP-geschiedenis op te wekken dit goede voorbeeld te volgen.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2000

De Banier | 20 Pagina's

Uit de Zeeuwse Staten (slot)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken