Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

TEKST & UITLEG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

TEKST & UITLEG

9 minuten leestijd

Ja, ja. Jaarvergadering

Graag gebruiken ive deze pagina's in dit nummer van 'De Banier' om onze leden op te yfi/ekken de komende Jaarvergadering te bezoeken. Er zal v/elisw^aar voor bet D.V. op zaterdag 26 februari zover is, weliswaar nóg een nummer van ons partijorgaan uitkomen, maar dan zijn we nog maar een week van de vergaderdatum verwijderd en dat is misschien voor een aantal mensen, maar zeker voor een groot aantal kiesverenigingen te laat. Want een opwekking om de partijdag te bezoeken, mag zeker verwacfif worden van de besturen van onze kiesverenigingen. De verenigingsavond waarop de agenda voor deze dag behandeld wordt is daarvoor de gelegenheid bij uitstek. En die zal als regel hebben plaatsgevonden vóór de verschijningsdatum van het volgende nummer. Vandaar 'hier en nu'.

KOM OP, KOM OOK

Er zijn geen twee pagina's nodig voor een woord van opwekking, vandaar dat we de ruimte hier ook graag benutten om een aantal mededelingen te doen die van belang zijn voor de afgevaardigden en de andere bezoekers. Daarbij nemen we tegelijk een aantal opmerkingen mee die naar aanleiding van de Jaarvergadering 1 999 werden gemaakt en waaraan onzerzijds de nodige aandacht is besteed. Als u alleen een opwekking wilt lezen, u vindt er één Van Vroeger op pagina 5 en een van nu op pagina ó. Mocht u besluiten ook te gaan, dan kunt u altijd terugkomen en hier verder lezen. En dan komt u cl lezende weg misschien ook nog wel iets opwekkends tegen.

CENTRALE HAL

We lopen met elkaar even een aantal zaken langs. Allereerst betreft dat de binnenkomst. Sinds vorig jaar kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de zij-Ingang aan het Jaarbeursplein. Naar mijn inschatting werd die ingang door de meeste bezoekers gebruikt. Het voordeel daarvan was dat deze ingang direct toegang gaf tot de ontvangsthal waar in het midden de infobalie stond. Sinds vorig jaar is dat anders en is er (behalve voor hen die met het openbaar vervoer komen) maar één ingang en dat is via de hoofdingang, door de centrale hal van het Jaarbeurscomplex (zie schets op pagina 6j.

Op zich maakt dat natuurlijk niet uit, u komt immers toch waar u zijn wilt. Toch leverde het vorig jaar een aantal bezwaarden op. Zo zelfs dat daarover ook een vraag werd ingediend voor de Rondvraag. Het bezwaar betrof de metershoge afbeeldingen van plaatselijk onvoldoende geklede dames die in de centrale hal zijn opgehangen ter aanprijzing van een in de avonduren in het Jaarbeurstheater vertoonde musical. De belangstelling voor dat theatergebeuren is zo groot dat de mensen daar na ruim een jaar nog steeds bij duizenden op af komen. En dat betekent voor u als bezoeker van de partijdag, dat die afbeeldingen daar nog steeds hangen. Uiteraard is gevraagd of het moge­

lijk was om deze te verwijderen voor de duur van onze aanwezigheid in het Jaarbeurscomplex. Het antwoord was duidelijk. De bereidheid daartoe is er niet. En op zich is dat niet eens onbegrijpelijk, als u bedenkt dat de centrale hal van dit Jaarbeurscomplex min of meer publieke ruimte is. Iedereen kan daar binnenlopen en niemand zal hem of haar vragen wat hij of zij komt doen. Daarom maakt die hal ook geen onderdeel uit van het gedeelte waarvoor wij huur betalen. Dan wordt het anders; want wie betaalt, bepaalt.

Daarom is in de ontvangsthal die wij gebruiken en op de omloop daarboven alles wat op deze musical betrekking heeft, afgedekt of verwijderd. Meer is niet mogelijk.

GARDEROBE

Een andere vraag van vorig jaar had betrekking op de garderobe. Daarvoor wordt door de Jaarbeurs een aantal personeelsleden inge­ huurd. Als uitgangspunt wordt daarbij gehanteerd: één voor iedere 100 bezoekers. Deze mensen moeten (wettelijk verplicht) voor minimaal 3 (aaneengesloten uren) aangetrokken en dus ook betaald worden. Bij aankomst is dat aantal men sen ruim voldoende, die aankomst is immers 'uitgesmeerd' van pakweg kwart voor 9 tot half 10. Maar na afloop is het anders. Dan wil iedereen gelijk, en het liefst zo snel mogelijk, naar huis. En dan kan het wel eens een poosje duren voor u uw jas hebt. Natuurlijk is daar een oplossing voor. Vijf mensen meer in de garderobe en u kunt 1 O minuten eerder naar huis. Maar als we u het uurtarief van ƒ 49, - (excl.btw) er bij geven, dan kunt u - met bovenvermelde gegevens bij de hand - uitrekenen wat dat kost. En dan zijn we het hopelijk met elkaar eens dat in dit geval de baten niet opwegen tegen de kosten.

AFGEVAARDIGDEN: OPGELET

In de ontvangstruimte van de vergaderzaal kunt u een kopje koffie kopen en daar vindt u ook onze informatiebalie. Daar moeten allereerst alle afgevaardigden zich vervoe gen om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Daarbij hebben we een alternatief bedacht voor het tekenen van de presentielijst. Bij de bestelde toegangskaarten en agenda's, heeft uw secretaris een 'afgevaardigdenkaart' ontvangen. Deze moet, met blokletters ingevuld én door de afgevaardigden getekend, tegelijk met het stembiljet aan de balie v/orden ingeleverd. Deze kaarten zijn voorzien van het nummer en de (plaats)naam van de kiesvereniging Zodra de vergadering is begonnen worden ze op nummervolgorde gesorteerd en mocht er een hoofdelijke stemming nodig zijn, dan zijn ze - in de goede volgorde - beschikbaar Dit voorkomt wachten en gedrang aan de infobalie.

RINGLEIDING

Een enkele klacht was er vorig jaar over de technische voorzieningen ten behoeve van de slechthorenden. Bij navraag bleek daar een verklaring voor. De oude ringleiding was uit de zaal verwijderd en nieuwere en betere technieken moesten garant staan voor een betere ontvangst bij de met minder gehoor bedeelde medemens. Helaas was men van Jaarbeurszijde vergeten dat aan ons te melden, zodat het tot de middagpauze duurde voordat de aanwezigen met een hooropparaat begrepen hadden dat de oorzaak niet bij hen lag. Vervangende apparatuur bood toen echter geen uitkomst. Maar men heeft ons gegarandeerd dat het nu perfect geregeld is. Allen die voorheen waren aangewezen op het gebruik van de ringleiding, moeten zich nu vooraf n^elden bij de informatiebalie. Via de suppoost van de Jaarbeurs zullen zij voorzien worden van apparatuur waardoor ze geen woord hoeven missen.

OCHTENDDEEL

Wat maakt een bijeenkomst aantrekkelijk? U zult zeggen: de agenda of, als je het anders wil noemen, het programma. En voor een heel groot deel hebt u gelijk. Toch is er meer, en dat geldt zeker voor het ochtenddeel. Want natuurlijk kan er een verrassingselementje zitten in de bespreking van de ingediende voorstellen en u kunt verwachtingsvol uitzien naar de rede van Van der Vlies. Maar er is méér, veel meer zelfs, fiet is, met name 's morgens, het openingswoord, de samenzang - niet in het minst die van het Wilhelmus - en inderdaad ook de partijrede, en misschien nog wel meer. Het is dat zonen-van-hetzelfde-huis-gevoe/waarbij gemeenschappelijk gevoeld wordt wat ons drijft. Daar wordt iets van de wortel blootgelegd, daar verdwijnen - als het goed is - de verschillen van inzicht in nietwezenlijke zaken en daar overheerst de verbondenheid in gebondenheid aan Gods Woord, Wet en geopenbaarde Wil. Dat moet je meebeleefd hebben!

MAALTIJD

De maaltijd kost dit jaar ƒ 29, 50/persoon. Dat is weer een guldentje meer dan vorig jaar. Als u dat echt wilt kunt u natuurlijk voor heel weinig, heel veel eten. Aan het einde van de ochtend wordt namelijk gecollecteerd voor het bestrijden van totale kosten van deze maaltijd. En niemand weet wat u daaraan bijdraagt. Dat hoeft ook niet. Wie geeft naar hij heeft, geeft altijd genoeg.

Voor de kiesverenigingen kan het geen kwaad eens na te denken over de mogelijkheid de afgevaardigden het geld voor de maaltijd mee te geven uit de verenigingskas. Niet voor alle verenigingen is dat overigens nieuw.

MIDDAGDEEL

hiet is al enkele jaren lang gebruikelijk om al het huishoudelijke dat onvermijdelijk aan een jaarvergadering is verbonden, af te ronden in de ochtendvergadering. Daardoor zijn de mogelijkheden om het middagdeel een wat anders en meer open karakter te geven toegenomen. hIet aantrekkelijke daarvan is o.a. dat de tijd het dan toelaat wat meer aandacht te schenken aan het politiek inhoudelijke deel en doel van de partij. In verkiezingsjaren ligt de invulling daarvan dan wel enigszins voor de hand, maar het mag ook niet zo zijn dat ieder jaar het middagdeel min of meer een kopie is van de vorige. De agenda van de middagvergadering van dit jaar maakt een aantal dingen duidelijk.

JAARTHEMA

Allereerst zal kort, niet langer dan 10 minuten, worden stilgestaan bij het Jaarf/iema. Wij lopen daar niet op vooruit, maar ter verduidelijking merken wij op dat in onderling overleg met alle partijgeledingen is afgesproken om in het komende jaar een politieke actueel onderwerp binnen de doelstelling van de diverse geledingen, veelzijdig, principieel en praktisch uitte diepen. Uiteraard wordt de partij daarover regelmatig op verschillende manieren geïnformeerd of in de gelegenheid gesteld mee te doen of mee te denken. Met als sluitstuk een afrondende behandeling in het middagdeel van de Jaarvergadering. Maar u hoort daar ongetwijfeld meer over.

FORUMDISCUSSIE

De hoofdschotel van de middagvergadering dit jaar is de forumdiscussie. Niet, zoals anders wel gebeurde, met een vrije vragenronde, maar ook met een vastgesteld thema. En een hoogst actueel thema, mogen we wel zeggen.

Er is namelijk voor gekozen om het jongste produkt van ons studiecentrum daarvoor als uitgangspunt te nemen. Deze nota heeft als titel: "Over de grens? " en als ondertitel: ^SGP-visie op asielzoekers allochtonen' en

Een onderwerp waarvan de actualiteit niet ter discussie staat! Ook een onderwerp dat zo breed is, dat enige inkadering vooraf zeker gewenst is. Voorafgaande aan de discussie zal er dan ook een heel korte inleiding (5610 minuten) gehouden worden om voor de zaal aan te geven tot welke onderdelen van deze problematiek wij ons deze middag willen beperken. Daarna is het woord oen de zaal. hIet forum wordt gevormd door vier politici; een burgemeester, een statenlid, een Kamerlid en een Europarlementariër. Meer vertellen we niet. hlopelijk is uw belangstelling gewekt. DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 2000

De Banier | 20 Pagina's

TEKST & UITLEG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken