Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Naar een nieuw Europees Verdrag?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Naar een nieuw Europees Verdrag?

5 minuten leestijd

Het Verdrag van Amsterdam is nog me : r nef een jaar geleden door alle nc' 3nale parlementen goedgekeurd en ae Europese regeringsleiders zitten alweer om de tafel om te praten over een nieuw Europees verdrag. M-i het oog op de uitbreiding van d' Unie met landen uit Midden- en C st Europa zouden in Amster- 0 . M namelijk een aantal institutione- 1 viaagstukken behandeld worden. ü' - jr gebrek aan overeenstemming c r deze onderwerpen tussen de li staten zijn deze blijven liggen. Ze z I omgedoopt tot de "left-overs" Van Amsterdam.

LEFT-OVERS

Die left-overs gaan vooral over de V": fegenwoordiging en invloed van d" lidstaten in de instellingen van G Europese Unie. In de eerste P ats gaat het om het aantal com- '''v.sarissen. Met de komende uit- '• v.'iding van de Europese Unie, is c', huidige verdeelsleutel: grote lidsi-jten 2 commissarissen en kleine linstaten 1 commissaris, niet langer haalbaar. Dit zou leiden tot de onv^crkbare situatie van een Commis- S! met meer dan 30 commissarissen.

Het tweede vraagstuk heeft te makei met de manier waarop gestemd Wwrdt in de Raad. Een deel van de besluiten wordt genomen met gekwalificeerde meerderheid (2/3 van de stemmen) en een deel met unanimiteit. In het laatste geval hebben de lidstaten de mogelijkheid hun veto uit te spreken. Dat vertraagt de besluitvorming. Uit oogpunt van efficiëntie wordt don ook gepleit voor net invoeren van gekwalificeerde meerderheid.

Het derde vraagstuk betreft de stemmenweging in de Raad. Bij de steml^ing bij gekwalificeerde meerderheid is de stemmenweging van groot belang. Bij deze stemmingen in de Raad telt de stem van grote lidstaten zwaarder dan die van kleine lidstaten. In de loop van de jaren is de Unie uitgebreid met nieuwe lidstaten. Hierdoor is de oorspronkelijke verdeling van het stemgewicht uit balans gerookt. Het stemgewicht van de grote lidstaten is naar verhouding kleiner geworden. Zij hebben daarom gevraagd om een herverdeling van het stemmenaantal, zodat ze weer meer invloed krijgen op de stemuitslag.

INSTITUTIONELE OPLOSSINGEN

Als Eurofractie zijn we ervan overtuigd dot institutionele hervormingen dringend gewenst zijn, wil de uitbreiding mogelijk worden. In onze onlangs gepubliceerde IGC-notitie verwoorden we onze visie op de genoemde onderwerpen. De omvang van de Commissie moet beperkt blijven op het huidige niveau, dat wil zeggen 20 commissarissen. Dot betekent dat landen in de toekomst per regio één of meerdere commissarissen kunnen gaan leveren. De Benelux-landen zouden dan gezamenlijk twee commissarissen kunnen leveren.

Als het gaat om uitbreiding van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid staan we daar voorzichtig tegenover. Het goot hier tenslotte om overdracht van nationale bevoegdheden naar Europees niveau. Er zijn een aantal terreinen waarop lidstaten hun veto moeten behouden, namelijk justitie en politie, verdragsmatige zaken en ook het gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid.

De Eurofractie vindt dat een uitbreiding van de stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad niet tot een herverdeling van het stemgewicht hoeft te leiden. Wat ons betreft kan het wegen van stemmen in de Raad worden losgelaten. De Raad vertegenwoordigt immers de gelijkwaardige samenwerking tussen lidstaten. De omvang van de bevolking van de ene lidstaat ten opzichte van de andere lidstaat is voor die besluitvorming minder relevant. Voortaan moeten besluiten in de Raad worden aangenomen als 2/3 van de lidstaten voor is. Om tegemoet te komen aan de grote lidstaten, kan in bepaalde situaties de regel ingesteld worden dat deze meerderheid ook nog eens een absolute meerderheid (dat wil zeggen: de helft - i- één) in bevolkingsaantallen moet vertegenwoordigen. Dat betekent dot naast het feit dat 2/3 van het aantal lidstaten voor een besluit stemt, deze lidstaten ook nog eens meer don de helft van de totale bevolking van de lidstaten van de Unie moeten vertegenwoordigen, wil het besluit als aangenomen gelden.

VERDRAG VAN NICE

Het is de bedoeling dat eind 2000 tijdens de afsluiting van de IGC in Nice definitieve oplossingen geformuleerd worden voor bovengenoemde problemen. Het zal een hele kluif worden om overeenstemming te bereiken. Het betreft hier onderwerpen die direct betrekking hebben op de invloed van de lidstaten in de Unie. De lidstaten zien niet graag hun invloed in Europa verminderen. Het komende half jaar hebben ze er dan ook de handen vol aan. Of er tijdens de conferentie nog tijd overblijft voor andere onderwerpen is don ook zeer de vraag. De Commissie, een meerderheid in het EP en een aantal lidstaten zouden graag praten over hervormingen van de andere instellingen (o.o. omvang EP), de invulling van het GBVB, de constitutionalsering van de Unie en de verdere uitwerking van het asielbeleid. Ook op die onderwerpen wordt in de IGC-notitie kort ingegaan. Dit gebeurt

vanuit onze optiek dot Europees beleid een duidelijke meerwaarde moet hebben, omdat het grensoverschrijdende beleidsterreinen betreft. Daarom zijn we alleen voorstander van de uitwerking van het Europese Asielbeleid. Daar liggen problemen die alleen in Europees verband kunnen worden opgelost. Door de open grenzen kunnen migratiestromen oncontroleerbaar plaatsvinden. Vooralsnog lijkt het er echter op dot de IGC niet toekomt aan praten over asielbeleid. Een eventueel verdrag van Nice zal het nu geldende verdrag van Amsterdam dan ook niet fundamenteel veranderen. Kortom, onze voorlopige conclusie is dat er wel een nieuw verdrag komt, maar waarschijnlijk een weinig vernieuwend verdrag.

Gerdine Visser

De ICC notitie van RPF- SCP en CPV is te lezen op de website: www.eurofractie.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 2000

De Banier | 20 Pagina's

Naar een nieuw Europees Verdrag?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken