Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Met de boodschap naar buiten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Met de boodschap naar buiten

5 minuten leestijd

”Door mijn werk kom ik in de gehele provincie Utrecht, bij bedrijven, "boeren, burgers en buitenlui". Dan praat je wel eens over maatschappelijke en politieke vraagstukken. Dan komt ook onze partij wel eens ter sprake. Of dat het gesprek nu over 'normen en v^aarden' gaat, gezondheidszorg, een analyse van één onzer senatoren genaamd: "Van misdaad tot weldaad" of over ons Kamerlid Van den Berg (J.T.), omdat deze is uitgeroepen tot één van de meest hoffelijke Kamerleden.

Men betoont veelal waardering en begrip over de standpunten van de SGP. Maar Men zegt bijna altijd: "we horen en zien zo weinig van de SGP.

- Wordt het niet hoog tijd om meer noor buiten te treden? ? "

RONDVRAAG

De bovenstaande alinea is een letterlijk weergegeven vraag die, bedoeld voor de rondvraag, op de bestuurstafel werd gedeponeerd tijdens de jaarvergadering in Utrecht op 26 februari j.l. Heel in het kort, want zo gaat dat op zo'n vergadering, is daar door de voorzitter op geantwoord dat de zaak die in deze vraag wordt aangesneden volop de aandacht heeft van het Hoofdbestuur en dat de uitwerking daarvan de volle aandacht heeft van de permanente campagnecommissie. Het kan geen kwaad daar wat nader op in te gaan.

Het gaat immers om wat de vraagsteller aanduidt als 'naar buiten treden met onze standpunten'. En het is terecht dat daarvoor niet alleen de aandacht wordt gevraagd in de aanloop naar verkiezingen. De SGP houdt er geen 'verkiezingsstandpunten' op na. Er worden geen toezeggingen gedaan om maar zoveel mogelijk stemmers te trekken; toezeggingen waar in de praktijk doorgaans weinig van terechtkomt. Nee, de SGP wil 'Woord houden', in alle betekenissen die aan deze uitdrukking gegeven kunnen worden. Daarom zijn wij wat het uitdragen van standpunten betreft dan ook niet afhankelijk van verkiezingstijden, maar kan permanent, doorlopend, dezelfde boodschap worden uitgedragen en is er een veelheid aan onderwerpen op allerlei terrein, waarover de SGP een helder en consistent standpunt heeft. Principieel of praktisch, principieel én praktisch, het is het waard om onder de aandacht van ons volk gebracht te worden.

BLIJVEND BEZIG

Mede om die reden heeft het Hoofdbestuur enkele jaren geleden besloten de commissie die telkens voorafgaande aan Tweede-Kamerverkiezingen werd benoemd, een permanente status te geven. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit het Hoofdbestuur, het partijbureau, de jongerenorganisatie, het Voorlichtings- en Vormingscentrum en de Tweede-Kamerfractie, Zo goed als partijbreed dus. De opdracht van deze commissie ligt in de naam besloten: permanente campagne. Doorlopend bezig zijn met het verwezenlijken van het doel van de partij: het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein.

Uit het feit dat daar een commissie voor benoemd moest worden, mag overigens niet afgeleid worden dat daar voorheen tussen de verkiezingen door, geen aandacht aan besteed werd. Het is enerzijds een kwestie van bundeling en coördinatie van bestaande activiteiten en anderzijds het optimaal benutten van de financiële mogelijkheden. Het is op zich een groot voorrecht dat onze leden en donateurs het mogelijk maken om ook tussen de verkiezingen door aan de beginselen brede-­ re bekendheid te geven. Maar he hebben van, overigens altijd beperkte, mogelijkheden, vraagt na drukkelijk om nadenken over vrac 3n als: hoe, waar en wanneer.

NAAR BINNEN EN NAAR BUITEN

De SGP heeft wat dat betreft een taak naar binnen en naar buiten. Naar binnen als het gaat over he verdiepen van de beginselkennis ij de leden, donateurs en sympathis inten; bij mensen dus die wij qua c^ h- tergrond, opvoeding, onderwijs ei kerkelijke verbondenheid min of meer tot onze vanzelfsprekende aanhang rekenen. Het is een vee gebezigde uitdrukking de laatste i- ren dat die vanzelfsprekendheid echter bepaald niet meer is. Daa moet aan gewerkt worden. Er is soms ook in 'eigen kring' onbegr : over bepaalde standpunten. En b doorvragen daarover blijkt dat ni ^t zelden voor een groot deel voort 9 komen uit onkunde. Meer dan vo r- heen zal daar aandacht aan geschonken moeten worden. Overigens is dat een activiteit die uitstc kend past in het kader van het ee der genoemde artikel 2 uit ons Pi > - gram van Beginselen, als dat spreekt over 'tot meerdere erkening brengen'.

Maar datzelfde artikel zegt ook c ]t we dat hebben te doen 'in den lande'. Niet alleen 'onder ons', maar heel ons land en heel ons volk. De SGP heeft (een) boodscl : p aan de hele samenleving. Maar ok daarbij doet zich de vraag voor: hoe bereiken wij dat grote publie ? Welke middelen, communicatiem i- delen, kunnen en willen wij daar voor gebruiken en hoe doen we dat?

WORDT VERVOLGD

Met het bovenstaande is een ond' r- werp aangesneden waarop wij ii de komende nummers van 'De Banier' uitgebreid op hopen terug te komen. Daarbij zal ook worden ingegaan op de vragen m.b.t. het gebruik maken van de internet-mogelijkheden die ook gesteld werden in de rondvraag van de eerder genoemde jaarvergadering. Voor dit keer laten we het hierbij, omdat anders de verslaggeving van de Jaarvergadering over meer dan twee nummers uitgesmeerd moet worden en dat is minder wenselijk.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 2000

De Banier | 20 Pagina's

Met de boodschap naar buiten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken