Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

JA VEREIST

Het zj\ niemand zijn ontgaan dat er veel '.e doen is in de gemeenteraden over de opheffing van het bordeelverbod. Per 1 oktober aanstaande zal dat een fait zijn en dient elke gemeente in princ pe medewerking te verlenen aan de vestiging van, zo vs/ordt de wet doorgaans uitgelegd, tenminste één seks''irichting. In het parlement hebben onze fracties tot het uiterste geprobeeiH deze wet tegen te houden en toen - jleek dat dat niet lukte, indringen bepleit dat de gemeenten die nieti voelen voor een bordeel binnen hun . renzen de gelegenheid houden om c^n algeheel verbod af te kondigen Oe minister voelde echter niets vooi deze zogeheten nuloptie mogelijk te m-iken. In de Eerste Kamer is dit uitgoR'^ipunt enigszins genuanceerd, mao- toch.... De regering wil geen twee soorten gemeenten, gemeenten die '''estemming en medewerking geven -aast gemeenten die op fundamen Ie gronden weigeren.

De '-^overkomelijke bezwaren van de SGF egen prostitutie, bordelen en allerle andere vormen en gelegenheden VOO: onzedelijk en zondig gedrag zijn gefi deerd in de heilige Wet des Meeren Ontrouw, wellustige begeerten. Onl. ring van de heilzame inzettingen van : e Heere God Die hlij gegeven nee; in het huwelijk, gedragen door de !: ftfde tussen één man en één vrou V. Ont-ering ook van de waardigneic' van mannen en vrouwen die hun lichciom verkopen en wegzinken in een wereld van hardvochtigheid, intriges en geweld. Het is onze diepste doelstelling de samenleving zoveel mogelijk Ie doen inrichten en functioneren tot eer van God. De zojuist genoemde en nu door de opheffing van het bordeelverbod gelegaliseerde praktijken staan daar haaks op. Het is ons dan ook r, nmogelijk om daartegen ja te zeggen.

Helo.js moet worden vastgesteld dot dit kwaad reeds lang - het wordt wel eens de oudste zonde genoemd - in onze samenleving is geworteld. Veel gemeenten hebben locaties waar het kwaad van de prostitutie en aanverwante activiteiten worden gedoogd of officieel getolereerd. Onze raadsleden staan in die gemeenten voor de taak die schandvlek zoveel als maar even mogelijk is terug te dringen, kan het zijn geheel te doen verdwijnen. De ene gemeente is de andere niet. Wij geven graag onze raadsleden het vertrouwen dat zij er alles aan doen om een principiële tegenstem te vertolken in de context van de situatie in hun eigen gemeente.

Deze kwestie staat niet op zichzelf. Reeds vaker zijn er op de lokale overheden ontwikkelingen en landelijke wetten afgekomen, die principieel moeilijk logen en liggen. Ik noem de

Zondagswet, de naaktrecreatie, de alternatieve samenlevingsvormen met als triest en eigenlijk schokkend dieptepunt het 'homohuwelijk' dat in de komende weken bij wet geregeld staat te worden en dat een drieste en verwerpelijke inbreuk is op ons rechtsbestel, waarvan we de consequenties nog nauwelijks kunnen overzien. 'Paars' trekt diepe sporen, de trends die zich onder de kabinetten- Lubbers helaas reeds aftekenden, worden één voor één tot een uiterst betreurenswaardige conclusie gebracht. Het bedroevende is dat daardoor ons land steeds verder af geraakt van hoe het naar de eis van Woord en Wet behoort te zijn. Schuld wordt zo met schuld vermeerderd, om het met de woorden van Psalm 32 te zeggen. We hebben ons te verootmoedigen onder dit alles. God is geen ledig aanschouwer.

NEEN GEBODEN

Met alles wat in ons is, moeten wij op de daarvoor geëigende momenten protesteren en verzet aantekenen tegen deze zaken. Neen zeggen is zonder meer geboden. Men zal daarbij tot het uiterste moeten en willen gaan. Hoe dat precies zit en gaat, zal van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. Daarin moeten wij elkaar vertrou­

wen en de ruimte geven. Het zijn immers niet de eenvoudigste kwesties die in het geding zijn. Desnoods moet niet worden geaarzeld om een beslissing te nemen die dan moor door de rechter zal worden getoetst. De vrees dat de rechter de beslissing ongedaan maakt, mag ons niet op voorhand het hoofd in de schoot doen leggen. En wie weet welke creatieve vondst uitkomst biedt! In het geval naar eer en geweten kon gezegd worden dat steeds een principiële houding is aangenomen, men geen enkele onduidelijkheid heeft laten bestaan en men in ernst en bewogenheid heeft gewaarschuwd, ligt de verantwoordelijkheid bij de ander die anders stemt. Hoezeer ik weet dat men er voor zichzelf bij dergelijke debatten en kwesties ten diepste altijd met schuld onderuit komt, men heeft zich dan toch mogen vrijmaken. Het is te hopen dat het hele gebeuren ook heeft uitgedreven tot het gebed tot God om wijsheid en kracht en om een zegen over de voorgenomen en gegeven bijdrage. Het is best te begrijpen dat het onze vertegenwoordigers wel eens te veel en te moeilijk wordt of dreigt te worden. Wij zijn deelgenoot geworden van de afweging die ons raadslid Van Rooijen te Katwijk na veel strijd, onderzoek en gebed heeft gemaakt. Uiteraard hebben wij een dergelijke beslissing voluit te respecteren, hoezeer wij hem tegelijk betreuren. Ik wil wel eerlijk zeggen, dat ik, toen ik er van hoorde, verzuchtte te hopen dat zijn terugtreden geen navolging zou vinden. Dat zou toch een ernstige inbreuk kunnen betekenen op de voortgang van ons werk op alle overheidsniveaus waar we geroepen zijn om een politiek gestalte te geven die genormeerd is aan de Heilige Schrift en die opkomt voor de eer van God, Die er recht op heeft door iedereen te worden gevreesd en gediend en in Wiens ogen de zonde een gruwel is en Die de zondaar nodigt zich te bekeren tot Hem.

De tijden zijn donker, velen keren zich af van het Woord en de dienst van God. In alle genoemde ontwikkelingen tekenen zich 'de tekenen der tijden' af. Wij moeten dat wel onderkennen. Dat moeten we leren, zo goed als wij leren moeten om onze dogen te tellen. Opnieuw vielen enkele ons bekende predikanten weg, ds, G. Kuijt, ds. Th. Pol en ds. J Neijenhuis. De Heere doe ons de sprake die in al deze sterfgevallen ligt, maar verstaan en Hij gedenke de nabestaanden.

26 augustus 2000

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 2000

De Banier | 16 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 2000

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken