Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ontmoeting in Epe

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontmoeting in Epe

5 minuten leestijd

Onlangs heeft de Tweede Kamerfractie op uitnodiging van de stichting Ontmoeting een werkbezoek afgelegd aan het VAOonwerkcentrum van deze stichting te Epe. Een impressie.

Op 6 juli jongstleden bezochten we als Kamerleden en medewerkers het woonwerkcentrum in Epe. Na een welkomstwoord door bestuur en directie, gaf de projectleider van het woonwerkcentrum ons door middel van een presentatie een uitvoerig overzicht van de werkzaamheden van de stichting onder ex-gedetineerden zonder thuissituatie, zoals die in het woonwerkcentrum gestalte krijgen.

Achtereenvolgens werden we geïnformeerd over de kenmerken van de doelgroep, de missie en visie van de stichting en het programma dat de bewoners van het woonwerkcentrum doorlopen. Naar aanleiding van deze presentatie werd er doorgesproken over een aantal knelpunten die de stichting bij de hulpverlening aan de doelgroep ervaart. Vervolgens gingen we onder leiding van de heer Van Heil in gesprek met de aanwezige jongens. In aansluiting daarop gaven enkele bewoners ons een rondleiding op het terrein van het woonwerkcentrum. Hierdoor kregen we een goede indruk van de manier waarop zij leven en de werkzaamheden die zij verrichten.

KNELPUNTEN

Het woonwerkcentrum richt zich op ex-gedetineerden met een meervoudige problematiek. Het gaat om thuislozen die doorgaans een verslavingsverleden hebben en meestal wegens crimineel gedrag in de gevangenis terecht zijn gekomen. In het kader van de resocialisatie behoort deze groep tot de kansarmen. Door Justitie worden er in de gevangenis weliswaar verschillende resocialisatieprogramma's aangeboden, maar hiervoor gelden selectiecriteria, zodat eigenlijk alleen kansrijke gedetineerden daar gebruik van kunnen maken. Daarom zou er ook vanuit de politiek veel meer aandacht moeten zijn voor de kansarme gedetineerden. Juist zij hebben het meest behoefte aan goede resocialisatieprogramma's. Het is immers geen uitzondering dat deze gedetineerden vaak binnen korte tijd opnieuw in de gevangenis belanden. In aansluiting op het voorgaande vormt de verschotting in de hulpverlening en op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een probleem. Eenmaal uit de gevangenis is het voor ex-gedetineerden met een meervoudige problematiek heel moeilijk om te resocialiseren. Als zij vervolgens bij de hulpverlening terechtkomen, worden zij niet zelden slechts aan een aspect van hun problematiek geholpen. Ontmoeting staat daarom een holistische benadering voor en wil dat daar ook vanuit de politiek meer aandacht voor komt.

In de wetgeving is de mogelijkheid geschapen voor zogenaamde "penitentiaire programma's". Hoewel de wet penitentiaire programma's van maximaal een jaar toestaat, beperkt Justitie deze programma's tot een maximum van een half jaar. De stichting is echter van mening dat deze termijn, zeker voor ex-gedetineerden met een meervoudige problematiek, te kort is. Daarom biedt de stichting programma's die aanmerkelijk langer duren dan een half jaar. De meerkosten hiervan moeten echter volledig uit eigen zak worden betaald en dat is op den duur niet vol te houden. Daarom zou de politiek er bij Justitie op aan moeten dringen om het wettelijke maximum van een jaar voor penitentiaire programma's toe te staan.

GESPREK

In het gesprek met de jongens hebben we onder meer gesproken over het ontstaan van hun problematiek, over het leven in de gevangenis en over hun motivatie om een intensief programma te volgen. Opvallend was de openheid waarmee ze spraken over hun verleden en over de gevoelens die hen bezighouden. Bij een aantal jongens bleken er in hun gezinsleven factoren te zijn waardoor zij uiteindelijk op straat, in de drugshandel en in de criminaliteit terecht zijn gekomen. Duidelijk werd dat het heel moeilijk is ci uit die wereld te stappen als je e- ooit in terecht bent gekomen. Zelfs - a een gevangenisperiode is het Dor ex-gedetineerden heel moeiliji 5m niet terug te vallen. In dat verF 'nd gaven ze aan dat de resocicf jfie vanuit Justitie eigenlijk niet zo\ el voorstelt. Er wordt wel van alf gedaan, maar als je uit de geve, ^enis komt, dan staat er niemand vc : je klaar. En juist dat is het kritieki TIOment. Sprekend uit ervaring, g /en ze het signaal af dat als je vat f de uitgang van de gevangenispoc i nog geen uur alleen bent, je a /eer het verkeerde pad opgaat. De 5socialisatie zou daar op in moet'spelen.

Over de praktijk in de gevangt lissen maakten onze gastheren o - nuchterende opmerkingen. On jnks alle inspanningen van de rege g blijkt bijvoorbeeld de handel i, drugs gewoon door te gaan. D , jongens gaven zelf aan dat he- leel moeilijk is om dat tegen te gac De gevangenen zijn wel zo slim d zij zelfs in drugsvrije zones wegei 'inden om hun handel voort te ze n. Om aan een programma in he woonwerkcentrum deel te nem» moeten gevangenen duidelijk I: : k geven van hun motivatie voor ? 'n programma. De meeste van de anwezige jongens hadden al divt ; e keren in de gevangenis gezete en zijn langzamerhand tot het inz it gekomen dat het zo niet door 1 gaan. Ook zijn er die terugve; i- gen naar een normaal leven n". hun "gezin" (inclusief kinderen

BESLUIT

Als Tweede Kamerfractie van c SGP hebben we het werkbezoe< aan het woonwerkcentrum in Es als zeer waardevol ervaren. A/^ ; name het gesprek met de doelgrc p gaf een helder beeld van hoe ' ^t er in gevangenissen en met betrek King tot resocialisatie werkelijk aan 'oe gaat. Daar kunnen we de rege: mg op aanspreken. We hopen dat de stichting naar aanleiding van f*e uitwisseling van informatie ook a - wegen zal vinden om de gesigna 3erde knelpunten op te lossen. Waar dat mogelijk is, hopen wij dacaan óns steentje bij te dragen.

Wim Verweij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 2000

De Banier | 16 Pagina's

Ontmoeting in Epe

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 2000

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken