Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een verrassing

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een verrassing

6 minuten leestijd

Oc heb Ik in Israël doen ov 'blijven zeven duizend, allif knieën, die zich niet

ges ^gen hebben voor Baal en all ? mond, die hem niet gekust he iï.

(t itoningen 19 vers 18)

De Heere zegt dat er naast Elia nog eens 7000 mensen in Israël waren die hem dienden. Hij geeft er een nadere verklaring bij, waar die 7000 aan te herkennen zijn: 'olie knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond, die hem niet oekust heeft.' De knie buigen voor Baal en hem kussen betekent: Baal eren en alle verwachting van hem hebben en zich aan hem onderwerpen in de hoop en verwachting, dat hij geeft, wat men van hem verlangt. En dan zegt de HEERE erbij: 'in Is.'aël'. Elia moet ze niet in het buitenland zoeken. Nee, in Israël, dus ; - het broeinest van de afgod Baai

Dez-i 7000 namen geen neutraal standpunt in. Het is niet zo, dat ze geen interesse hadden in de Baöldiens! en daarom niet meededen. Die mensen heb je. Dat zie je in de politiek. Tegen abortus en euthanasie stem, nen kun je als christen met als uitgangspunt Gods Woord, maar dat kun js ook als beschaafd burger die het u; t humanistisch oogpunt afschuwelijit vindt dat zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Deze 7000 zijn geen beschaafde democratische burgers, maar kinderen van God die Gods verbond bewaren en doen. Is dat geen wonder? Terwijl zij van dag tof dog geconfronteerd werden met de schaamteloze Baaigodsdienst in familie en in de buurt, in het dorp of in de stad, op het werk, en de grote "lasso verbondskinderen wel meededen met de verering van Baal. En Elia werd tijdens de hongersnood door de Heere verzorgd bij de beek l\ntn en door een weduwe in het plaatsje Zarfath, maar deze 7000 "iet. Men vond ze verspreid onder ^letvolk Israël. De jonge Obadja bewnd zich zelfs in het koninklijk paleis. Toch hebben deze 7000 de neere gediend, dwars tegen de tijdgeest in.

De Heere zegt hoe Hij aan die 7000 komt: 'Ik heb ze doen overblijven.' 'Overblijven' of 'overblijfsel' wordt ook wel 'rest' genoemd en dat zou de indruk wekken dat de Heere het met een afdankertje moet doen en dat er een klein meevallertje voor Hem overschiet. Zo is hef niet. Overblijven betekent dat, als al het andere verdwenen is, dan is Gods Kerk er nog steeds en ontvangt zij wat God bereid heeft voor allen die Hem liefhebben. Wie deze genade van God ontvangt, ontvangt het als een gift en komt de verwondering nooit meer te boven. Want Elia zei wel dat hij alleen overgebleven was, maar hij was van plan om het ook op te geven. Het is dat de Heere ingreep, anders was het nog gebeurd ook. Gods kind ontdekt hoe gevaarlijk eigen hart is en hoe onberekenbaar en onbetrouwbaar. De ene dag stond Elia vol ijver de dienst van de Heere aan te prijzen en de andere dag wilde hij de dienst van God opgeven. Dit prijzen èn opgeven is de strijd van Elia en van ieder kind van God.

Hoort u bij de 7000? Ik zeg niet teveel als ik zeg dat de God en Vader van onze Heere Jezus Christus recht heeft op ons allemaal en op alle Nederlanders, niemand uitgezonderd. Van dit recht doet God geen afstand en Hij houdt iedereen aan de plicht en het voorrecht om Hem te dienen met een volkomen hart, wat Hij uit genade geven wil. Het is onze roeping om met het Woord van God werkzaam te zijn in de gezinnen, in de kerk, in de regering en in de samenleving. En ik kan me voorstellen dat u wel eens moedeloos bent en dat u het niet meer ziet zitten. De koersen op de beurs van de mensenrechten vliegen omhoog, terwijl de koersen van de dienst van God en van de Dag van God en van de geboden van God en van het gezag van de Bijbel steeds lager in waarde dalen. Toch is de roeping: 'Spreek vrijmoedig over de dienst van de Heere in gezin, gemeente, school en maatschappij'. Doe het met dezelfde ijver als Elia, niet koud, niet uit de hoogte, maar als één die zelf onder het Woord van God buigt.

Hoe kan dat? Niet door onszelf. Dat is aangrijpend, als God ons aan de kant zet met onze ijver. Want met onze ijver hebben we onszelf op het oog. Dan heeft ons dienen van God geen waarde voor de Heere, al doen we nog zo ons best. Dan zal het straks in ons nadeel zijn als we staan voor de rechterstoel van God. Dan maar niet ijveren voor de Heere? Ja wel, maar bekering is nodig. We moeten leren om de ijver, waardoor God de eer ontvangt, te zoeken in de geloofsverbinding met de Heere Jezus Christus, van Wie de Bijbel zegt dat de ijver voor Gods Huis Hem verteerd heeft. Hij heeft geijverd voor de eer van God en om de wereld te behouden. Zijn ijver en Zijn offer is de basis dat God uit deze wereld Zijn Kerk en Gemeente verkiest en roept en hen doet leven tot Zijn eer. Het is Zijn ijver in mij, waardoor ik mij persoonlijk betrokken weet bij de dienst van God en bij de voortgang en uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk en daardoor hou ik me aan mijn opdracht om het Woord van God door te geven, wetend dat de Heere erdoor werkt naar Zijn belofte.

De Heere zegt: 'Ik heb'. Ik heb er 7000 in Mijn bezit. Ook in Nederland heeft God Zijn kinderen, vroeger en nu en in de toekomst. Het getal is bij God bekend en God werkt er op aan, dat het getal vol komt. Hef is verrassend waar ze vandaan komen en wie het zijn die zich uitspreken: 'Zonder U kan ik niet verder, o Zaligmaker, Die mijn zonden op Zich nam'. Verraste de Heere u? Misschien gedacht dat u alleen overgebleven was? En nu hoorde of zag u tot uw verrassing en beschaming dat de Heere mensen trok tot Zijn dienst, waarvan u het niet verwacht had? Of andersom. Dat een ander dacht: 'Ik ben niet alleen overgebleven in de dienst van de Heere'. Maar dat hij u ergens ontmoette en verrast werd door God, dat ook u er één was van die 7000, die de knie voor Baal niet gebogen had?

Ridderkerk, ds. J. van Dijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 2000

De Banier | 16 Pagina's

Een verrassing

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 2000

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken