Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

5 minuten leestijd

BENOEMING BURGEMEESTER

In de week voorafgaand aan de week van Prinsjesdag ging veel tijd zitten in het debat over de burgemeestersbenoeming. Dat het een politiek heikel onderwerp is, bleek wel uit het feit dot voorafgaand aan het denat kamerleden van PvdA, VVD en ^66 dagenlang moesten sleutelen aan een compromis. Want zoals bekend is de VVD voorstander van de huidige praktijk, t.w. benoeming va- de brugemeester door de Kr.Dn, terwijl D66 en PvdA opteren voor de gekozen burgemeester. Resulioat van dit achterkomertjeberaad was, om met GPV'er Schutte te spreken, 'hutspot': in bijzondere gevallen mag de gemeenteraad via de Commissaris van de Koningin één kandidaat voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Wat er onder "bijzondere gevallen" verstaan moet worden, is niet helemaal helder. Met name wordt gedacht aan de situatie waarin de gemeenteraad unaniem over één kandidaat is of wanneer een burgemeestersreferendum een overduidelijke voorkeur oplevert voor één persoon. Dc' de SGP niet warm loopt voor dit coalitievoorstel, zal niemand verboze.n. Woordvoerder Van den Berg begon zijn bijdrage met de constatering dat we hier te maken hebben met een "getraumatiseerd dossier." Er is al X keer over dit thema gesproken. Van den Bergs grootste bezwaar tegen de nieuwste manoeuvre van paars is dot die wringt met de Grondwet. Voor de SGP is en blijft de burgemeester een boven de partijen staand rijksorgaan. Door hem of haar uit een referendum of een politieke krachtmeting te loten rollen' blijft er van die positie niets over. En ook al wordt er verzekerd dot de minister van de voordracht vanuit de gemeente kan afwijken, in de praktijk zal het zwaartepunt bij de gemeenteraad (komen te) liggen.

In hetzelfde verband debatteerde de Kamer over het burgemeestersreferendum. Gemeenten kunnen door toe overgaan, zo wil het regeerakkoord het, en nu dus ook het kabinet. De SGP heeft nooit veel op gehad met referenda. De daarin zichtbare volkssoevereiniteitsgedachte staat ver af van het SGP-beginsel. Dat geldt ook voor een raadplegend referendum over een nieuwe burgemeester. Een fopspeen, noemde Van den Berg het voorstel. De kiezers worden geraadpleegd, maar van de uitslag mag worden afgeweken. Daarmee kweek je teleurgestelde kiezers. En wijk je niet of van de uitslag door deze verbindend te verklaren, don heb je de facto een beslissend referendum - en daar is de SGP evenmin voor. Conclusie: een "onding" .

CRIMINALITEIT

Tijdens de algemene beschouwingen (zie biz. 9-15) pleitte de SGP o.m. voor extra inzet op het punt van de criminaliteitsbestrijding. Daarin staat de SGP gelukkig niet (meer) alleen. Een van de problemen is echter dot als er weer eens een ernstig feit wordt geconstateerd, politie en justitie oplopen tegen allerlei privocy-regels die het onmogelijk maken om effectief op te treden. Nu is het geenszins zo dot de SGP er voorstander van is om de persoonlijke levenssfeer volledig onder controle van camera's e.d. te brengen, maar de vraag kan wel gesteld worden in hoeverre deze wetgeving niet veel te ver is doorgeschoten. Die vraag werd door de fractie tijdens het debat met premier Kok onderstreept met een motie waarin de regering wordt opgeroepen om op korte termijn een notitie aan de Kamer te sturen waarin wordt aangegeven hoe de effectiviteit van toezicht en opsporing kan worden vergroot zonder daarbij over de grens van de persoonlijke levenssfeer te geraken. De motie werd door de Kamer aanvaard met alleen de stemmen van de fractie van Groen- Links tegen.

GEMOEDS- BEZWAARDEN

Op tenminste twee fronten was de SGP in de afgelopen weken actief wat betreft gemoedsbezwaarden. Allereerst stelde de fractie schriftelijke vragen aan de regering over een stagiaire die 'op straat werd gezet' omdat zij om principiële redenen niet wenste mee te werken aan de vaccinatie van kinderen. Het betreft een hlBO-V studente die werkte bij de Stichting Thuiszorg Salland. Omdat zij gewetensbezwaren heeft tegen vaccinatie, werd zij de deur gewezen.

Wel vaker krijgen we als fractie dit soort meldingen. Soms gaat het om het beëindigen van een dienstverband, soms wordt iemand bij de sollicitatie al geweigerd. De SGP, vanouds op de bres voor hen die tegen bepaalde werkzaamheden aan de bijbel ontleende gewetensbezwaren hebben, trok over dit geval aan de bel bij minister Borst van Volksgezondheid. Zij moet met wettelijke maatregelen komen om gewetensbezwaarde werkers (in de gezondheidszorg) te beschermen. Daarnaast moet de minister zo snel mogelijk de toezegging nakomen die ze eerder aan de SGP deed om de zorginstellingen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om gemoedsbezwaarden passend werk te geven.

Ook op een ander terrein deed de fractie een goed woordje voor gemoedsbezwaarden, en wel voor die ondernemers die nu door de nieuwe opzet van het belastingregime (waaruit enkele voorzieningen voor genoemde ondernemers zijn weggeamputeerd) in financiële moeilijkheden komen.

VERKEERSVEILIGHEID

Onlangs signaleerde de Raad voor verkeer en waterstaat dat de (Rijks)overheid zich in toenemende mate lijkt neer te leggen bij het grote aantal verkeersslachtoffers. Ruim 1 100 per jaar! Waartoe nog bijdraagt het feit dat de verantwoordelijkheid op dit terrein van het Rijk is overgeheveld naar de gemeenten, waardoor het zicht op het geheel wat er gebeurt om de verkeersveiligheid te vergroten is kwijtgeraakt. Van den Berg maakte deze noodkreet tot de zijne. Hij deed dat in een algemeen overleg over dit on- derwerp. Een meer centrale regierol voor Den Hoog is noodzakelijk, betoogde de SGP'er met klem van argumenten. Van de gelegenheid maakte hij tevens gebruik om o.a. te pleiten voor een alcoholpromillage van O voor wie wil gaan rijden en een straffer beleid t.a.v. het gebruik van verdovende middelen. Alcohol — en verkeer gaan niet samen, maar hetzelfde geldt voor drugs en (auto)rijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 2000

De Banier | 32 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 2000

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken