Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

POLITIEK MET EEN HART

Het staat er bescheiden, in de verantwoording van zijn boek (pag.lO): "Dit boek bevat geen samenhangende, systematische verhandeling over politiek en moraal; het is niet meer dan een bundeling van gedachten over normen en waarden, de publieke moraal en de grenzen van de individuele vrijheid, zoals ik die de afgelopen jaren zov/el in de Kamer als via de media heb geuit in v/oord en geschrift." Er ligt dan toch maar een boek en daarmee is de auteur, collega A. Rouvoet van de RPF te complimenteren. De bundel draagt de titel 'Politiek meteen hart'. Hij beoogt er een bijdrage mee te leveren aan de noodzakelijke opbloei van het publieke debat over de betekenis van normen en waarden in ons land, over moraal in de politiek. Hij bewerkte e kele toespraken uit de kamerdebatten en reikte opnieuw enkele in het verleden afgestane interviews en dergelijke aan. Niet alleen dus om deze ^ "1 de vergetelheid te ontrukken, jr ook om een impuls te geven aan de veel te veel stagnerende - een tp «chte constatering! - principiële achtenwisseling over wat de diverst politieke stromingen drijft, het meest na aan het hart ligt.

Inderdaad wordt er te weinig over beginselen gepraat en als je dat probeert, moet je maar afwachten of en hoe het wordt opgepikt. Bij velen heeft een praktische aanpak verre de voorkeur, dat andere wordt al gauw ervaren als gewichtigdoenerij en als niet meer ter zake doende of als buiten de orde zijnde. Niet alzo Rouvoet, hij zoekt dat debat juist op en hij niet als enige. Hij heeft de presentatie van zijn bundel aangegrepen om het debat op te zoeken. Hij nodigde enkele spraakmakende personen uit om te reageren op de centrale thema's uit zijn boek. De heer Bolkestein, nu Eurocommissaris - jazeker, de VVD'er die pleitte voor het hervinden van een bezielend verband, maar aangaf zelf niet te weten waar hij dat vandaan zou moeten halen - en de heer Cliteur, bekend om zijn beredeneerde en prikkelende stellingnames. Prof. van Dantzig, een wereldvermaard psychiater en "geschoold atheïst" en tenslotte ook mevr. Halsema, voor Groenlinks lid van de Tweede Kamer die nooit de behoefte demonstreert om een blad voor de mond te nemen. Een illuster gezelschap, dat er overigens voor zorgde dat er meningen te berde werden gebracht die ten hemel schreiden. Verbluffend met hoeveel gemak en voorgegeven vanzelfsprekendheid de christelijke oriëntatie en traditie ais wezenlijk achterhaald en ontoereikend werden verklaard. Dat terwijl

een fundamentele leegte ons tegemoet gaapte, als het ging om de tegengeworpen vraag waar zij dan voor zichzelf en hun stroming een onafscheidelijke ankerplaats voor hun normen en denken vonden. Om het zweet bij in je handen te krijgen. De Bijbel noemt het een dwaas die zegt dat er geen God is! Hoe was ons hart niet brandende in ons, zou de apostel Paulus zeggen. Werelden van verschil. Dat is meestal zo in het publieke debat, maar daarom hoeft dat nog niet stil te vallen. Het is inderdaad dringend gewenst dat dat debat deskundig, oprecht en bewogen wordt gevoerd. Moge 'Politiek met een hart' daaraan een bijdrage leveren die verder reikt dan de boeiende middag van de presentatie.

VERKIEZINGEN

Dankbaar mochten we vaststellen dat, voor zover wij dat vanuit 'het Haagse' konden overzien, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de (nieuwe) gemeenten waar de SGP meedeed, voor onze partij gunstig zijn. (Zie ook pagina 6 van deze Banier.) Wat is het toch een voorrecht in een tijd waarin de opkomst bij verkiezingen gaandeweg terugloopt, dat in onze kringen bij jongeren en ouderen een zekere trouw blijkt. Zeker als keer op keer het beeld wordt neergezet dat de mening van de burger er eigenlijk niet echt meer toe doet - en dot gebeurt bij gemeentelijke herindelingen bijna steeds: de burgers van de betreffende gemeenten kunnen nog zo tegen zijn, het gaat toch gewoon door - is het niet echt verbazingwekkend dat de burger zich afwendt. Maar tegelijk is dat natuurlijk niet goed te praten vanuit het oogpunt van verantwoordelijk burgerschap. SGP'ers komen gelukkig nog naar de stembus, dat is opnieuw gebleken. Ons past daarover dankbaarheid jegens de Heere Die harten neigde en het zo bestuurde. Wij wensen de gekozenen heel veel wijsheid toe en vooral de onmisbare zegen van Boven. Wij spreken graag de wens uit dat als over enige dagen gemeenten in de provincie Utrecht en opnieuw enkele gemeenten in Overijssel aan de beurt zijn, we hetzelfde beeld mogen zien. Besef voor uzelf waar het om gaat en wijs daar ook anderen op. Er is zoveel aan de hand in ons land dat tegen Gods Woord en Wet indruist. Zouden we daartegen niet al het ons mogelijke doen om land en volk te wijzen op de 'welgebaande wegen', waarvan bijvoorbeeld Psalm 84 gewaagt?

HERVORMINGSDAG

Er is, nogmaals gezegd, zoveel dat tegen Gods Woord indruist. Er is een nieuwe reformatie nodig. Een opwekking, een réveil. In kerk en staat, in onze gezinnen, in eigen leven. Dat kan worden gewerkt door de Heilige Geest, Die alle dingen nieuw maakt. Er is inderdaad sprake van een hoge urgentie! Ongetwijfeld zal daarbij D.V. in de hervormingsdiensten op of rond 31 oktober aanstaande de vinger worden gelegd. Er zal om gebeden worden. Moge dat gebed worden verhoord, land en volk ten goede.

PERSONALIA

Ook vanaf deze plaats willen wij ons oud-HB-lid ds. S. de Jong en zijn echtgenote hartelijk gelukwensen met hun huwelijks- en ambtsjubileum. Veertig jaren met elkaar verbonden in lief en leed en in de gemeenten in en uit gegaan, maar ook binnen onze partij. De God aller genade zij hen in de avond van hun leven goed en nabij. Datzelfde wensen wij uiteraard ook het oud-hoofdbestuurslid ds. J.C. van Ravenswaaij toe die onlangs even- .^ eens mocht jubileren.

23 oktober 2000

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 2000

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken