Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Duurzame ontwikkeling: nog steeds actueel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Duurzame ontwikkeling: nog steeds actueel

5 minuten leestijd

Het begrip duurzame ontv\^ikkeling heeft sinds haar introductie een stormachtige ont- > vikkeling doorgemaakt. Het is een mode-term gev^orden en > vordt te pas en te onpas gebruikt. Hoog tijd om eens nader bij dit begrip stil te staan en naar de eigenlijke bedoeling te kijken.

ONTSTAAN EN BETEKENIS

Voor de verspreiding van het concept duurzame ontwikkeling is het rapport Our Common Future (1987) - ook bekend als het Brundtlandrapport - doorslaggevend gev/eest. In Our Common Future staat de globale crisis centraal. Vooral de relatie tussen de milieusituatie en de economische ontwikkeling komt aan de orde. in het Brundtland-rapport vordt onder duurzame ontwikkeling verstaan: Een ontwikkeling die voor- ; iet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden /an de toekomstige generaties om m hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Met andere voorden: het ontwikkelen van een optimale situatie die ook op de ange termijn kon voortduren. De eindconclusie uit het rapport is dat iet noodzakelijk is een economisch beleid te voeren, dat gericht is op het duurzaam beheren van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen (b.v. delfstoffen). Het Brundtlond-rop- •: )ort kreeg in een groot deel van de •vereld een warm onthaal. Sindsdien is duurzame ontwikkeling aan "•aar opmars begonnen en staat het egrip centraal in het nationale en •itemationale milieubeleid.

ASPECTEN

Als we de definitie nader bekijken zijn een aantal aspecten te onderscheiden. In de eerste plaats het iemporele aspect. Duurzame ontwikkeling wordt duidelijk in een tijdsperspectief geplaatst. Dat is een goede zaak, generaties na ons hebben immers recht op een aarde die door de huidige generaties leefbaar is overgeleverd. Dat betekent bijvoorbeeld een schoon milieu, voldoende delfstoffen en geen problematische afvalbergen. Ook kent het begrip een schaalospect. Duurzaamheid moet worden nagestreefd op verschillende ruimtelijke niveaus. Bijvoorbeeld: lokaal, continentaal en mondiaal. Als je optimale duurzaamheid wilt ontkom je er niet aan om op alle niveaus dit principe toe te passen. Anders zou het voordeel op het ene niveau teniet worden gedaan door een nadeel op het andere niveau. Tot slot is er het antropocentrisch aspect. De mens en zijn handelen wordt centraal gesteld. De mens wordt verantwoordelijk gehouden voor de toestand van de aarde en voor het beheer daarvan.

VERGELIJKING MET DE BIJBEL

Als we dit concept leggen naast de onder ons gebruikelijke opvatting dat wij de aarde als rentmeesters moeten bouwen en bewaren zien we dat het duurzaamheids-principe door goed bij aansluit. Het bewaren komt tot uiting in het voor toekomstige generaties mogelijk maken ook in hun behoeften te kunnen voorzien. Het bouwen komt tot uiting in het de term 'ontwikkeling'. Er wordt met duurzame ontwikkeling niet gestreefd naar een statische situatie maar naar een wereld die in ontwikkeling blijft. In de Bijbel heeft God de verantwoordelijkheid van het beheer van de aarde duidelijk bij de mens gelegd. De SGP-jongeren zijn van mening dat dit begrip een principe is waar wij Bijbels gezien achter kunnen staan.

KRITISCHE KANTTEKENINGEN

Enkele kritische kanttekeningen moeten toch gemaakt worden. Wat moet bijvoorbeeld worden verstaan onder de behoeften van toekomstige generaties? De welvaart neemt immers nog steeds toe en de vraag naar luxe goederen wordt steeds groter. De vraag is of het volledig voorzien in die groeiende behoeften op langere termijn wel duurzaam kan zijn. De tweede kanttekening betreft de manier waarop een duurzame situatie kan worden bereikt. Brundtland gaat uit van een economische groei in de Westerse landen en het verleggen van geldstromen naar de arme landen. Dit verleggen is echter een dermate moeilijk proces, dat hier niet zomaar vanuit gegaan kan worden. Een derde kanttekening wil ik zetten bij de vertaling in ecologische termen. Is het de bedoeling dat de huidige diversiteit in levensvormen wordt gehandhaafd? Dat zou betekenen dat een verdere uitbreiding van de mensheid onmogelijk is. Beter is om het regeneratievermogen van het ecosysteem als sleutelbegrip te nemen. Dot betekent dat een verstoring acceptabel is zolang het ecosysteem het zelf aankan. De laatste kanttekening betreft het antroposofische aspect. Bij dit aspect moeten we het rentmeesterschap goed in het oog houden. Dit is een opdracht van God. God moet dus in onze omgang met de aarde centraal staan. Het doel is Hem lief te hebben boven alles en onze naaste ais onszelf. De mens moet gezien worden als het middelpunt wanneer het gaat om de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag, maar niet als doel.

BELANGRIJK PRINCIPE VOOR POLITIEK HANDELEN

De SGP jongeren zijn van mening dat het duurzaamheidsprincipe erg belangrijk is. Met inachtneming van de kanttekeningen komt het overeen met onze visie op het beheer van de aarde.

Alle politieke partijen hebben duurzaamheid in het verkiezingsprogramma staan, maar hebben er een ander beeld bij. Wij vinden het daarom noodzakelijk dat in het politieke debat expliciet wordt weergegeven wat met duurzaamheid wordt bedoeld. Hoewel alle partijen het principe onderschrijven wordt duurzaamheid nog lang niet voor alle thema's bereikt. Neem bijvoorbeeld de klimaatconferentie in Den Haag. Als van duurzaamheid uitgegaan zou worden, moeten broeikasgassen met 60% verminderen. Het zal al een hele toer worden om overeenstemming te bereiken over een C02-reductie van enkele procenten. Algemeen stellen wij dat bij het nemen van beslissingen meer vanuit dit principe gedacht moet worden. Het gevaar van uitholling en verkeerd gebruik ligt wel op de loer. Daarom is alertheid geboden. Zó dat bij u een lampje gaat branden als gesteld wordt dat PVC-buizen en geïmpregneerd hout duurzaam zijn.

Anton Rottier,

sectie Politiek SGP-jongeren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 2000

De Banier | 20 Pagina's

Duurzame ontwikkeling: nog steeds actueel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken