Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods Woord in het politieke debat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gods Woord in het politieke debat

5 minuten leestijd

Op welke wijze kun je in deze tijd nog met Gods Woord aankomen in het politieke debet? De boodschap landt toch niet meer? Over deze vragen bogen zich vrijdag 19 januari jl. meer dan 100 SGP-politici tijdens een besloten congres te Gouda. De aanleiding voor het congres was de notitie 'Getuigen in de politiek', geschreven door een interne werkgroep ten bate van SGP-bestuurders en - politici. In de notitie wordt gesteld dat een wezenskenmerk van de SGP is dat zij zich in het politieke debat wil laten leiden door Gods Woord en zich daar ook op wil beroepen. Daaruit vloeit voort dot andere politici, die Gods Woord niet als richtsnoer hanteren, opgeroepen moeten worden om zich aan God en Zijn Woord te onderwerpen. Het gaat hier om de eer van God en het heil van land en volk. Hierover is vanaf de begintijd van de SGP altijd overeenstemming geweest. De SGP wilde van meetaf aan een theocratische partij zijn en zij is dat nog steeds.

EXCLUSIEVE OPVATTINGEN

De omstandigheden waarin we verkeren, maken het echter steeds moeilijker om je in de politiek op dat Woord te beroepen. In de notitie is daaraan aandacht besteed. We wijzen op een aantal zaken die erin genoemd worden. Ons land wordt steeds multireligieuzer. Als gevolg daarvan wordt de unieke plaats van het christelijk geloof steeds meer miskend. Godsdienstvrijheid en gelijkwaardigheid van opvattingen worden SGP'ers tegengeworpen wanneer zij vanuit de Bijbel hun exclusieve opvattingen naar voren brengen. De voortschrijdende secularisatie zorgt ervoor dat de jongste generatie politici het Bijbels getuigenis niet meer begrijpt wanneer zij daarop wordt aangesproken. De kerkelijke verdeeldheid leidt er bovendien toe dat christenpolitici soms gevraagd wordt namens welke christenen ze spreken. Verder is er de lauwheid van de (meeste) kerken: van hun getuigende taak ten opzichte van de overheid merken we weinig. We zouden nog meer factoren kunnen noemen. Al deze belemmeringen doen echter niet af van de plicht om te getuigen in de politiek, ook niet van de blijvende waarde daarvan.

GETUIGEN DOOR TE ZWIIGEN

Ds. J. Koppelaar, bestuurslid van het Studiecentrum, wees er in zijn inleiding op dat getuigen niet altijd spreken inhoudt. Soms moeten we zwijgen. Als je door te spreken parels voor de zwijnen werpt, dan is het beter te zwijgen. Daarvan kan een heel duidelijk getuigenis uitgaan. Door verschillenden werd dit onderkend. Toch, zo stelden ds. Egas uit Urk en raadslid Bisschop uit Veenendaal, kan zwijgen ook een verleiding zijn. Het mag geen excuus zijn voor het verzwijgen van een 'moeilijke boodschap'. Beter is het elke goede gelegenheid te gebruiken om duidelijk te maken waar wij voor staan. Ook geldt: "Hetzij dat zij het horen willen, hetzij dat zij het niet horen willen..." Wethouder Van Kooten uit Sliedrecht merkte op dat het ook goed kan zijn om weinig woorden te gebruiken. En raadslid Herwijer uit Comstrijen zei dat de Heere Jezus over Zichzelf doorgaans zweeg, maar als het over Zijn Vader ging, dan liep Zijn mond over: in ons getuigen moet niet ons eigen ik, maar Gods zaak centraal staon.

GETUIGEN VREUGDEVOLLE PLICHT

Raadslid J. leune uit Apeldoorn gaf in zijn referaat weer hoe hij het getuigen in de praktijk probeert te brengen.. Getuigen staat niet op zichzelf, maar moet onderdeel zijn van heel je handelen als christen-politicus. In die zin moet er geen spanning bestaan tussen getuigend spreken en praktisch politiek bedrijven. Het vult elkaar aan. Belangrijk is om getuigen op te vatten als een eervolle plicht, met vreugde te vervullen.

Leune noemde verschillende aspecten die van belang zijn: bescheidenheid, vriendelijkheid in contacten met collegae, duidelijk taalgebruik, de Bijbel zorgvuldig en begrijpelijk cWeren, principiële argumenten nooit verdoezelen, maar je er ook nooit toe beperken, creatief zijn, een woord voor alle burgers hebben, een godzalige levenswandel. Hij wees verder op enkele spanningsvelden waarmee hij geconfronteerd werd en niet altijd goed om wist te gaan: kerkelijke verdeeldheid, politieke verdeeldheid (verschillen met de broeders van de ChristenUnie moet je wel uitpraten maar niet voor het publieke front), het landen van de boodschap in eigen achterban (ais je je eigentijds of confronterend uitdrukt om verstaanbaar te zijn voor anderen kan dat in de achterband verkeerd begrepen worden).

COMMUNICATIE EN CONTACTEN

Treffend omschreef Statenlid en oudwethouder Van leeuwen, derde spreker, getuigen als een zaak die onder ons volkomen zekerheid heeft, maar tegelijk in de praktijk veel vragen oproept. Hij herinnerde aan de recente ervaring 'doodgeknuffeld te worden', 'weggerespecteerd' en 'in twee werelden verkeren' bij de debatten over euthanasie en het homohuwelijk. De Maartensdijker benadrukte het belang van persoonlijke contacten met medepolitici, buiten het debat om, waarin je blijk geeft van respect voor hen. Daarnaast is duidelijke communicatie van belang: al is de ander het niet met je eens, als hij je in ieder geval maar begrijpt.

De laatste spreker was wethouder Lambooij uit Nijkerk. Een wethouder heeft een andere positie dan een raadslid, zo stelde hij: het getuigenis moet je doorgaans afgeven in de beslotenheid van de collegekamer en niet in de raadszaal. SGP-raadsleden moeten daarvoor begrip hebben. Lastig is de wethouderspositie wanneer je als eenmansfractie in het college zit en niet in raadsvergaderingen een eigen politiek verhaal kunt houden. Lambooij prees deskundigheid en kennis aan. Daarmee krijg je krediet bij anderen en kun je zakelijke argumenten makkelijker aanvullen met principiële.

'Partijleider' Van der Vlies sloot het congres af. Hij deelde de ervaringen van de verschillende sprekers en beloofde dat de werkgroep die voor de notitie gezorgd had, na zou denken over een gepast vervolg. Uit het congres bleek dat de door allen ervaren belemmeringen voor het getuigenis bepaald niet onoverkomelijk zijn. Nog steeds is er de ruimte en zijn er mogelijkheden om Gods Woord ook in het politieke debat te laten klinken.

Evert-Jan Brouwer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

De Banier | 20 Pagina's

Gods Woord in het politieke debat

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken