Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

LIJSTTREKKER

De GPV-senator dr. K. Veling is aangewezen als lijsttrekker van de ChristenUnie. Voor zeer velen kwam dat als een complete verrassing. Het is de RPF en het GPV goed gelukt om tot het laatst toe deze kandidering geheim te houden. Dat is in 'het Haagse' een hele kunst. De heer Veling is ongetwijfeld een deskundig en integer man. Van harte willen we hem ook op deze plaats de nodige wijsheiden sterkte toewensen voor de komende tijd.

Zijn parlementaire ervaring heeft hij opgedaan in de Eerste Kamer. De werkwijze van de Senaat is een andere dan die in de Tweede Kamer. Tot nu toe hebben wij in hem meer het beschouwende type gezien dat goed op zijn plaats is in de Eerste Kamer, meer dan het type politicus dat gereed staat voor het politieke handwerk waarmee de Tweede Kamer zich onderscheidt. Maar dat valt voor hem waarschijnlijk niet moeilijk te leren. Temeer daar hij naar alle waarschijnlijkheid omringd zo! zijn door ervaren fractiegenoten. Zijn adjudanten Van Dijke, Van Middelkoop, Rouvoet en Stellingwerf, zullen hem ongetwijfeld tot steun zijn.

Wij spreken graag de wens uit dat we een goede en vruchtbare samenwerking tegemoet mogen zien. Gelukkig heeft ook de heer Veling dat bij zijn presentatie beklemtoond. Met onderkenning van de principiële en praktische verschillen die er nu eenmaal tussen onze partijen zijn, mag er ook oog zijn voor het vele wat ons bindt, van waaruit er al jaren lang op allerlei plaatsen en terreinen een behoorlijke samenwerking is. Laten we elkaar, zo even mogelijk, vasthouden ter wille van een onomwonden christelijk getuige­ nis in de politiek. Daarvoor is nodig dat we elkaar over en weer respecteren in de eigenheid van de partijen.

Waar we nu nog wel heel nieuwsgierig naar zijn, is de politieke koers die de nieuwe combinatie van het GPV en de RPF zal kiezen. Daarover zijn enkele, onderling niet altijd sporende signalen afgegeven. Die koers zegt niet alleen iets over het kompas van de nieuwe formatie, maar ook de wendbaarheid om coalities aan te gaan met andere, ook niet-christelijke partijen. Wat dat laatste betreft zijn er enkele voorspellingen gedaan, of wensen geuit, die zich toch niet gemakkelijk laten rijmen met de harde werkelijkheid, ingekleurd door partijen die geen rekening meer wensen te houden met wat God in Zijn Woord van ons allen vraagt. Er zal klare wijn moeten worden geschonken. De heer Veling, immers een echte GPVer, zal niet anders willen.

Jammer dat de heer Schutte deze gelegenheid heeft aangegrepen om zijn vertrek uit de Kamer aan te kondigen. Vanaf 1974 hebben we elkaar van nabij in de politiek kunnen volgen en steunen. Zijn bekwaamheid is bekend. Een gemis op zichzelf dus. Van harte wensen wij de heren Schutte en Veling - en uiteraard alle andere betrokkenen - Gods onmisbare zegen toe, met daarbij de bede of het Hem behagen mag alle arbeid te zegenen voor land en volk.

KRITISCHE VRAGEN

Het is goed door je vrienden je feilen getoond te krijgen. Het is dan zéker goed als vrienden uitdagende opmerkingen maken die je inspireren en stimuleren tot verdere doordenking van je opvattingen. Zo bepleitte dr. K. van der Zwaag in Zicht, later met instemming aangehaald in De Waarheidsvriend, een missionaire theocratie; een wervende theocratische gedachte als leidraad en uitstraling in je politieke profiel. Hij heeft gelijk, zo moet het zijn. Maar nu de vraag hoe dat precies moet en gaat. Ik heb hem die vraag op een receptie terugkaatsend voorgehouden. Wij moeten er volop mee bezig zijn. In dat licht stond ook het congres van 1 9 januari jongstleden, waarop ruim honderd kaderleden van onze partij nadachten over het thema Getuigen in de politiek, leder die er geweest is begrijpt me als ik zeg dat die bijeenkomst me tot dankbaarheid heeft gestemd. Een verslag ervan treft u aan op pagina 14 van deze Banier.

Dr. B.J. Spruyt, hoofd van de parlementsredoctie van het RD, die onlangs van zichzelf getuigde als conservatief te zijn geboren, hield ons de spiegel voor van de bevindingen van drs. Jaap Janse, die onze partij heeft doorgelicht op het sociale profiel. Hij zag een verschuiving in de opstelling van de Kamerfracties terzake van sociale wetgeving. De SGP zou van lieverlede meer oog hebben gekregen voor de overheidsbemoeienis op dit terrein.

En wij maar denken dat we zo eerlijk mogelijk en gewetensvol (proberen te) oordelen over de gigantische ontwikkelingen en dilemma's die zich op dit moeilijke terrein voordoen, en dat alles tegen het licht van het SGP-beginsel. Dan kun je natuurlijk je ogen niet sluiten voor de verschuivingen die zich hebben voorgedaan. Dan moet toch op zijn minst onderkend worden dat de vooroorlogse tijd een heel andere nog was op dit gebied, dan de naoorlogse. Dan kan toch ook niet worden ontkend dat de overheid een taak heeft als voorliggende instituties en voorzieningen (als gezin, familie, kerk) het laten afweten of ontoereikend blijken te zijn. Dan voelen wij ons aangesproken door de negatieve aspecten van marktwerking en concurrentiekracht voor de zwakkeren in de samenleving. Mét de oproep terug te keren tot de zegenrijke verbanden die de Heere ons in Zijn Woord wijst, proberen we - met vallen en opstaan - onze houding tegenover diverse wetten in de praktijk te vinden. Dank aan de genoemde mee-denkers. We hou- .^ den ons aanbevolen.

27 januari 2001

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken