Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De SGP als boerenpartij?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De SGP als boerenpartij?

5 minuten leestijd

Er waren 200 aan> vezigen op de door de statenfracties van Gelderland en Utrecht belegde bijeenkomst met als titel 'Het platteland bedreigd? '. Daaruit moge blijken dat veel agrariërs het moeilijk hebben.

Op 28 februari waren deze agrariërs, samen met een aantal 'burgers', in Hoevelaken bijeen om na te denken over de toekomst van het platteland. Sprekers waren de heren A. de Kruijf, secretaris van de reconstiuctiecommissie Gelderse Vallei, en onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de heer Van der Vlies. Na de pauze volgde er een forum onder leiding van het Utrechtse statenlid de heer M.F. van Leeuwen. Naast beide inleiders maakte de heer G.S. Schotanus, commissielid in de Gelderse Staten, hiervan deel uit.

GELDERSE VALLEI

Uit de inleiding van de heer De Kruijf bleek dot de reconstructie in de Gelderse Vallei een gevolg is van de uitbraak van de varkenspest een paar jaar geleden. Later is de doelstelling verbreed. De bedoeling is dot de Gelderse Vallei een schoon en aantrekkelijk buitengebied is en blijft met een goede verdeling voor allerlei belangen, zoals natuur, landbouw, bewoning, milieu en recreatie. In de Vallei houden jaarlijks ongeveer 100 landbouwbedrijven op te bestaan. De bedoeling van de reconstructie is om dit zo goed mogelijk te loten verlopen. Een cnder doel is een positieve impuls te geven voor de natuur. Er dient een sterke ecologische verbindingszone te komen, waardoor planten en dieren de gelegenheid krijgen zich te verplaatsen. Dat goede ideeën ook uitwassen kennen, bleek wel uit het voorbeeld dot de regering ervoor pleit dat de herten van de Veluwe bij de Rijn moeten kunnen komen! Voor een goede ruimtelijke indeling zijn veranderingen nodig. Enkelen zien het nieuwe platteland als een soort bedrijventerrein waar allerlei gerelateerde branches een plaats hebben. De heer De Kruijf zei hiervoor niets te voelen. Wel ziet hij voor sommige bedrijven mogelijkheden om biologische landbouw te beginnen. Dit betekent een verminderde belasting van het milieu. Om dit te bereiken is een andere houding van de consumenten nodig. Zonder 'biologische vraag' zal er namelijk ook geen 'biologisch aanbod' zijn. Alle komende veranderingen luiden niet het einde van het familiebedrijf in. De Kruijf: 'Naar mijn mening heeft het traditionele grondgebonden bedrijf een blijvende mogelijkheid in de Gelderse Vallei.'

BEPERKINGEN

Op het platteland is sprake van een andere geur don in de stad. Veel stedelingen vinden het in de buurt van een boerenbedrijf onaangenaam ruiken. Het boerenbedrijf brengt onvermijdelijk een andere lucht met zich mee dan de stedelijke bedrijvigheid. Dit kwam tijdens de discussie duidelijk naar voren. Er waren vragen over de plaats van de recreatie in het landelijk gebied. De vraag was of minicampings geen onaanvaardbare beperkingen voor de boer meebrengen. Rondom woningen en campings is namelijk een geurcirkel van kracht, waarbinnen geen 'stankoverlast' mag plaatsvinden. Deze normen bleken niet te gelden voor kleinschalige recreatie, wat voorlopig ook niet zal veranderen.

Van der Vlies benadrukte dat dit uiterste zorgvuldigheid vereist. Het zou verkeerd zijn als mensen die willen recreëren bij de boer, of op het platteland willen gaan wonen, vervolgens zouden vragen om de buurman beperkingen op te leggen bij het uitoefenen van zijn bedrijf. Langzamerhand begint in de Tweede Kamer begrip te komen voor deze benadering.

Dat er veel beperkingen zijn voor de boeren was ook al naar voren gekomen in de inleiding van Van der Vlies. Hij gaf aan dat zij worden veroorzaakt door de Europese Nitraatrichtlijn, mestwetgeving, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Daarbij komt het gebrek aan invoelingsvermogen voor de problemen bij de huidige minister. In de Tweede Kamer heeft de SGPwoordvoerder er bij de minister op aangedrongen duidelijkheid te verschaffen over de Nitraatrichtlijn. De regering had alle zandgronden aangewezen als uitspoelingsgevoelige gebieden. Dit is strenger don op basis van de Richtlijn nodig was. Een amendement van de SGP om dit te voorkomen werd echter verworpen. De SGP heeft zich in de Kamer ook sterk gemaakt voor een soepeler ommoniokwetgeving. Er was door de regering een norm voorgesteld van 500 meter rondom kwetsbare natuurgebieden. Bedrijven binnen die zone zouden eigenlijk niet kunnen uitbreiden. Door een met nipte meerderheid aanvaard amendement is deze norm nu teruggebracht naar 250 meter. Er wordt druk uitgeoefend op de regering om deze afspraken ook echt na te komen.

SGP EN BOEREN

Duidelijk werd dat de SGP-froctie inmiddels wellicht wat minder vanzelfsprekend dan zo'n tien jaar geleden het geval was de belangen van de boeren vooropstelt. Er is meer oog gekomen voor de grenzen die londschops- en natuurbeheer stellen. Het is logisch dat agrariërs hun bedrijf willen uitbouwen, maar dit dient op een verantwoorde manier te gebeuren. Uit de reacties bleek dat deze benadering breder wordt gedragen. De agrariërs dienen daarbij wel de tijd te krijgen om hun bedrijf aan te passen.

Dot de SGP duidelijker grenzen stelt, wil niet zeggen dat de boeren geen warm hort meer wordt toegedragen. Tijdens de discussie bleek evenwel ook dot de SGP de boerenstand een warm hart toedraagt en wil blijven toedragen. Van der Vlies heeft ooit een Agrarische Hoofdstructuur voorgesteld. Inmiddels is dit idee door meerdere partijen opgepikt. Landbouwers zouden op die manier extra mogelijkheden hebben om te kunnen innoveren, zonder al te veel beperkingen.

De SGP verloochent hoor agrarische wortels dus niet!

Willem de Wildt, fractiemedewerker Statenfractie SGP Utrecht

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

De SGP als boerenpartij?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken