Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samen sterk!?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Samen sterk!?

4 minuten leestijd

Onze Nederlandse taal kent ^^el spreek> voorden die de serwaorde van samenv^ers«ig aangeven. Minstens een doarvan handhaaft zich tot p heden zelfs in het Engelse < calgebied. "Eendragt maakt magt", staat er, in 19-eeuw- ; '? spelling, op de uniformen : sn de politie in de Noorderikaanse stad Holland. . ..iter die beproefde vf\\sheid staat geen punt! Het devies gaat na een komma verder met de heóe'/'God zy met ons".

Deze wapenspreuk is de erfenis van een voorgeslacht dat ondervonden had dat met verdeeldheid geen huis bestaan kon. Maar het is ook een belijdenis waarin doorklinkt dat alle menselijke inspanningen, hoe eendrachtig die ook ondernomen worden, slechts op de uitdrukkelijke voorwaarde van Gods zegen tot werkelijk goede resultaten kunnen ieiden. Die zegen is verbonden aan ci; onderhouding van Zijn geboden en inzettingen. Alles wat niet oen die norm voldoet is, al onze inspanningen ten spijt, tot mislukken gedoemd. Vanuit deze gedachte wil ik op twee vormen van samenwerking ingaan.

CDA-INITIATIEF

In de eerste plaats het initiatief van de CDA-partijvoorzitter, de heer van Rij. Deze riep op tot een gezamenlijk protest tegen de euthanasiewet zoals die in de Tweede Kamer eind vorig jaar aangenomen is. De besturen van CDA, ChristenUnie en SGP hebben samen een aantal maatschappelijke organisaties bijeengebracht met als doel een breed gesteund beroep te doen op de leden van de Eerste Kamer.

Het was best merkwaardig dot het CDA dit initiatief durfde nemen. Daarover zou het nodige opgemerkt kunnen worden, maar dat hebben wij bewust niet willen doen. Gezien de ernst van het onderwerp wilden wij de kracht van een eendrachtig protest niet ondermijnen door het CDA op dat moment publiekelijk te wijzen op medeplichtigheid" aan de huidige euthanasiepraktijk.

Des te merkwaardiger is het dan om in de krant te lezen dat de CDA-partijvoorzitter zich op een vergadering van zijn partij haastte om te verklaren dat deze gezamenlijke actie met SGP en ChristenUnie niet betekende dat het CDA ook principieel tegen euthanasie zou zijn. Nee, dat moesten de CDA achterban en de media vooral niet denken. De CDA-bezwaren zijn vooral juridisch van aard.

ZWAKSTE SCHAKEL

Zo werd ook deze ketting niet sterker dan de zwakste schakel. Slechts de juridische bezwaren zijn de basis geworden voor een 'statement' dat op 1 3 maart j.l. aangeboden is aan de voorzitter van de Eerste Kamer. In die oproep stellen diverse kerken en maatschappelijke groeperingen dat ze "vanuit verschillende achtergronden de opvatting delen dat de wet­-

gever geen wettelijke strafuitsluitingsgrond moet creëren voor het toepassen van euthanasie"; dat het wetsvoorstel "onvoldoende waarborgen" geeft voor "de beschermwaardigheid van het leven" en dat dit ons voert op een weg "waarbij toelating van euthanasie in de samenleving steeds meer gezien wordt als normaal medisch handelen".

Deze argumenten zijn terecht. Maar, ... is het in feite niet beschamend dat in dit protest het Goddelijk gebod "Gij zult niet doden" niet als gemeenschappelijke basis kon worden opgenomen? hliermee is natuurlijk niet gezegd dat dit bij alle ondertekende partijen het geval is. Met name het Platform voor het leven wijst voordurend op de gruwe­lijke schending van het zesde gebod uit de Wet des Heeren. Op 10 april D.V. komt dit wetsvoorstel aan de orde in de Eerste Kamer. Onze vertegenwoordigers gaan een zware strijd tegemoet. Wij hopen en verwachten dat zij zich daarin gesteund weten (en voelen!) door de voorbede in de kerken, en niet in het minst door het gebed van degenen die, om met de profeet Ezechiël te spreken, werkelijk "zuchten en uitroepen over al die gruwelen" die in ons land geschieden.

VARIËREND

Een tweede aandachtspunt betreft samenwerking op gemeentelijk niveau. Vanaf het ontstaan van de SGP zijn er vormen van samenwerking geweest, variërend van een plaats voor een SGP'er op een andere lijst tot en met een gezamenlijk lijst, met als doel het Christelijk getuigenis in de gemeentelijke politiek mogelijk te maken c.q. te versterken.

De huidige samenwerkingsverbanden met meestal GPV en/of RPF betekenen dus niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat voor de Raadsverkiezingen van 2002 onderhandelingen over eventuele lijstverbindingen veelal gevoerd zullen worden met de ChristenUnie. Daarmee kan de positie van de SGP in de besprekingen anders komen te liggen.

Ook omdat er mogelijk (nieuwe) bestuurders van onze gemeentelijke kiesverenigingen zijn die voor de eerste keer met dit soort onderhandelingen te maken krijgen wil ik erop wijzen dat er een principieel verschil is tussen een horizontale en een verticale lijstverbinding. Bij het laatste is goedkeuring van het fHB vereist om de naam SGP te mogen dragen; ook in een gecombineerde vorm zoals bijvoorbeeld SGP/CUlijst. Daarom is het nuttig en nodig om vooraf goed kennis te nemen van de leiddraad inzake lijstverbindingen die op het partijbureau beschikbaar is. Voor iedereen zal het duidelijk zijn dat geen enkel samenwerkingsverband afbreuk mag doen aan onze doelstelling om "Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen in het land".

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

Samen sterk!?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken