Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

4 minuten leestijd

PALESTIJNS LESMATERIAAL

De Luropese Unie is de grootste dC' or van financiële steun aan de Pc' stijnse autoriteit. Meer dan 50% vc de internationale steun die de Pa 'Stijnen ontvangen, komt uit Brusse Van Dam ontving informatie Wü ; ruit bleek dat Palestijns lesmaterio ' antisemitische uitlatingen be ^t. Hij is van mening dot de EU al; : )rootste donor op zijn minst kan ei: n dat haatcampagnes in nota be e lesmateriaal voor kinderen ac. 'erwege dienen te blijven. Van zij: hond verscheen het volgende an ^ndement dat nadat het in de Be; /otingscontrole commissie was aa •genomen, tijdens de plenaire ver nadering van het Europees Parlemei "t in Straatsburg, officieel onder- de: i v^erd van het kv^ijtingsrapport ^ 1999. OVf

Stelt vast dat de Europese Unie als grootste donor van de Palestijnse AL .jr/te/f ervoor dient te v/aken dat no.; ; steun vrede en verzoening dient; de Commissie dient erop toe te .T'en dat de steun die zij aan het Palestijnse onderwijs biedt direct noch indirect uitingen van rassennao! financiert, maar dat integenoee', haar wens om een rol te spelen in het vredesproces resulteert in ne' bevorderen van vrede en verzoening bij de jonge generatie in ee 'egio waar volken al te lang zuchten onder terreur.

Eurocommissaris Patten reageert op zijn website geprikkeld op een artikel m the European Voice, v\^aarin van Dom uitlegt waarom hij dit amendement heeft ingediend.

WAT IS ER AAN DE HAND?

De EU en de lidstaten steunen sinds «Je akkoorden van Oslo het Pale­ stijnse onderwijs op grote schaal. Jaarlijks wordt een bedrag van minimaal 45 miljoen gulden aan de Palestijnse Autoriteit overgemaakt voor het onderwijssysteem. Uit een rapport van het Center for Monitoring the Impact of Peace bleek, dat het door de Europese Unie gesubsidieerde onderwijs met lesmateriaal werkt dat antisemitische teksten bevat. Enkele citaten uit de lesboeken: "De student moet de overeenkomst leren zien tussen nazisme, fascisme en zionisme"( Handleiding voor leraren geschiedenis)...Men moet uitkijken voor Joden, want ze zijn huichelachtig en ontrouw (islamitische leerstof 3e klas middelbare school). ... "Het uiteindelijke en onontkoombare resultaat zal de overwinning van de Moslims over de Joden zijn." (Arabische taal, 5e klos lagere school)... "Joden zijn de vijanden van de profeten en de gelovigen (islamitische leerstof, 4e klas lagere school). Geschiedenisen aordrijkskundeboeken tonen landkaarten die geheel Israël als Palestina voorstellen en passages die Palestijnse kinderen oproepen geheel Jeruzalem en geheel Palestina te bevrijden.

INDIRECT

Commissaris Patten ontkent dat de Europese Commissie een anti-Joodse haatcampagne financiert en verwijst naar het Palestinian Centre for Curriculum Development dat verantwoordelijk zou zijn voor de schoolboeken. Dit centrum is opgericht door UNESCO met hulp van België en Italië. Kortom, met hulp van meerdere organisaties en lidstaten wordt Palestijns lesmateriaal gefinancierd. Feit blijft dat de Europese Commissie verantwoordelijk is voor het geld dat zij uitgeeft. De Europese Unie speelt graag een rol bij het vredesproces in het Midden-Oosten. Nieuwsberichten als in de European Voice zijn dan niet welkom en worden in de reactie van Patten afgedaan als sensatiebeluste beschuldigingen en slappe journalistiek. Het zou Patten sieren als hij de Palestijnse autoriteit zou overtuigen van het feit dat Europese steun niet gepaard mag gaan met schending van mensenrechten en evenmin met het aanzetten tot haat. Met zich te verschuilen achter instellingen die de miljoenen aan steun verdelen denkt Patten zijn verantwoording af te kunnen kopen - dat is pos slop.

OPENBAARHEID

Het rapport over de toegang van publiek tot documenten van de Europese instellingen is donderdag 26 april jongstleden meteen ruime meerderheid in het Europees Parlement aangenomen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Er bestaan namelijk grote verschillen tussen lidstaten over hoe met de openbaarheid van documenten wordt omgegaan. Noord-Europa is voorstander van transparantie, de zuidelijke lidstaten hebben daar meer moeite mee. De rapporteurs van het Europees Parlement, de heer Cashman en mevrouw Maij-Weggen, hebben uiteindelijk een compromis kunnen sluiten met onderhandelaars van de Raad en de Commissie.

De Eurofractie ChristenUnie-SGP heeft met de nodige aarzeling voor het rapport gestemd, want de inhoud van het compromis is verre van ideaal in vergelijking met de regeling die we in Nederland kennen. Wat ons betreft zou de Nederlandse regeling onverkort voor de hele Europese Unie kunnen gelden, maar daarmee overvragen we de zuidelijke lidstaten. De zuidelijke lidstaten kennen het systeem van openbaarheid van documenten namelijk helemaal niet. Dit verschil kwam tijdens de onderhandelingen duidelijk naar voren, omdat deze lidstaten zich erg terughoudend opstelden. Wij zijn zo reëel om te zien dat don een grens is bereikt. De eigen achtergrond en cultuur van lidstaten blijft voor ons een belangrijk en te respecteren gegeven. Ook al zie je dat het beter kon, je zult in Europa soms genoegen moeten nemen met een compromis.

Martin van Oosten, voorlichter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 2001

De Banier | 32 Pagina's

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken