Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dagboek-mond- en klauwzeer (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dagboek-mond- en klauwzeer (1)

5 minuten leestijd

Op verzoek van de fractie vc - • SGP/ChristenUnie is eind ap 'il in Provinciale Staten van ZLid-Holland gesproken over dfe problematiek van de r d- en klauwzeer. Ik wil in i banier graag verslag doen vc- de discussie en de rol van fractie. Omdat ik er gekozen heb om het V. slag weer te geven in de vorm van een politiek dagboek, betekent dit vooral dat u - en blik kunt werpen in de k : ken van onze fractie en e het ware de interne dise sie en besluitvorming kan n: ebeleven. Uiteraard gaat hev ook om de inhoudelijke k ten van de kwestie, die h i velen in Nederland bezig houdt.

MAANDAG 2 APRIL

Tijdens de fractievergadering waarin ./e de agenda bespreken voor de ve; ]adering van de Statencommissie Groen, Water en Milieu (G./M), hebben we het uitvoerig ov de mond- en klauwzeercrisis. VVr vragen ons af of er mogelijkhede. zijn om dit thema in de StcJen(commissie) aan de orde te stelden. Uit de discussie blijkt een grc'e betrokkenheid bij het onderwe D. Dat komt ongetwijfeld mede door de deskundige inbreng van coi ^ga Slingerland, die als 'rustend me ^veehouder' uitstekend op de hocgte is van de stond van zaken en Je laatste ontwikkelingen. Uiteinde', jk spreken we of dat collega Var, Veelen aanstaande woensdag de - aak aan de orde zal stellen in de ommissie. We stellen twee zai •^•n centraal: als eerste het meeleven met boerengezinnen in de province die in grote onzekerheid verkeren, en als tweede het aan de orde stellen bij de rijksoverheid van net op grote schaal doden van gezonde dieren.

Omdat er nog meer onderwerpen "e aandacht vragen, is er niet erg veel tijd meer om uitgebreid stil te staan bij de agenda's van de Statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken en van de gebiedscommissie Oost van woensdag.

WOENSDAG 4 APRIL

Als voorzitter van de statencommis­ sie GWM heb ik beperkte ruimte in de volle agenda vrijgemaakt voor een korte discussie over mond- en klauwzeer. Fractiegenoot Van Veelen schetst kort en bondig waar het de fractie om gaat en vraagt aan de andere fracties of zij willen meedenken over de twee moties. De meeste fracties reageren positief; sommige betwijfelen of er wel een rol is weggelegd voor de provinciale overheid. Ik trek voorzichtig de conclusie dat het verzoek tot blijk van medeleven wordt onderschreven.

Van Veelen zal de woordvoerders van andere fracties benaderen voor overleg. Aan Gedeputeerde Staten (GS) vraag ik er rekening mee te houden dat dit onderwerp wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten. En passant vraag ik gedeputeerde Van der Sar (CDA) of er nog steeds sprake is van twee verdachte bedrijven in de Alblasserwaard. Hij heeft gelukkig een positief bericht: niet meer.

Er staan nog enkele ingewikkelde kwesties op de agenda. Het wordt een lange zit. En don is er in de middag ook nog de Statencommissie Zorg en Cultuur en vanavond de gebiedscommissie Oost. Tussendoor heb ik met een aantal collega's een afspraak bij gedeputeerde Hallensleben (PvdA) van communicatie om te praten over de uitwerking van een plan waarbij ieder Statenlid een school adopteert...

MAANDAG 9 APRIL

Weer fractievergadering. Er wordt opnieuw gesproken over de mkzproblematiek. Hoewel ik er niet bij ben, weet ik dat het gaat over de tekst van de moties. Collega Van Veelen is in de achterliggende dagen bezig geweest met het formuleren ervan. Na intensief e-mailverkeer liggen er afgewogen teksten. Minstens zo belangrijk is het beantwoorden van de vraag hoe we het onderwerp geagendeerd krijgen. De fractie besluit op grond van het reglement van orde een aanvraag in te dienen voor een gedachtewisseling voor de vergadering van Provinciale Staten van 25 april 2001. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om, zonder dat er een voorstel van Gedeputeerde Staten op de agenda staat, moties in te dienen. Een trio, bestaande uit de fractieleden Slingerland, Stoop en Van Veelen, wordt belast met de verdere voorbereiding. De motie over het zondermeer doden en vernietigen van gezonde, geënte dieren weegt voor ons principieel gezien het zwaarst. We houden er rekening mee dat PvdA, VVD en D66 zich achter het beleid van de minister van Landbouw zullen stellen. Groen- Links en de SP zullen de motie waarschijnlijk steunen; wat het CDA zal doen, weten we nog niet. Er wordt besloten eerst het overleg met de woordvoerders af te wachten. Verder spreken we af de Commissaris van de Koningin zo vroeg mogelijk te informeren. Tevens zal contact worden gelegd met "onze" fracties in de Tweede Kamer.

WOENSDAG 11 APRIL

Het trio treft elkaar rond de middag in het provinciehuis om een paar dingen uit te werken. Slingerland heeft de brief van de minister van landbouw van 10 april aan de Tweede Kamer; verder heeft hij recente informatie van LTO-Nederland over de aanbeveling om in de inmiddels bekende driehoek op grote schaal dieren "te ruimen". We denken dat deze aanbeveling, die later door de minister wordt overgenomen, het er voor het CDA niet makkelijker op zal maken om achter onze motie over het onnodig doden van dieren te gaan staan.

DINSDAG 17 APRIL

We hebben een extra fractievergadering ter voorbereiding op een overleg met de coalitiepartners over het collegeprogramma. Uiteraard nemen de we de stand van zaken door over de mkz-problematiek. Van Veelen heeft morgen overleg met enkele woordvoerders. D6ó heeft via een mailtje al duidelijk (en afwijzend) gereageerd. Fractievoorzitter Sierksma hoopt woensdag een gesprek te hebben met de Commissaris.

(wordt vervolgd)

Drs. S. Stoop

Statenfractie SGP/ChristenUnie Zuid-Holland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 2001

De Banier | 32 Pagina's

Dagboek-mond- en klauwzeer (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken