Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

GESPANNEN

Wat moet je in dit land al niet op je kerfsiok hebben om een boete te krijgen von duizend, laat staan tienduizend gulden! Dan moet je het wel heei bont hebben gemaakt. Toch kan het nog veel erger. Veel boeren hebben in het kader van de mond en klauwzeercrisis een strafkorting op hun ichadeloosstelling gekregen die in de honderdduizenden guldens loopt.

Aanleiding vormden de onregelmatigheden die gebleken waren in de registranesystemen van hun veestapels, met daar bovenop in bepaalde gevallen de geleverde tegenwerking bij het ruirr.en van hun bedrijven het vee 'in beslag werd genomen'. De veestapels waren op hun waarde getaxeerd en in tv/se termijnen zou de vergoeding worden uitbetaald. De beschikkingen dociover gleden dezer dagen in de brievenbus. Kortingen van 35% en soms zelfs van 100% bleken te zijn opgelegd. Er zijn gevallen bekend waorin het om een totaal bedrag van ruim een half miljoen gulden gaat. Het IS begrijpelijk dat veel ergernis en onbegrip hiervan het gevolg zijn. Veel spanningen zijn er (opnieuw) door wakker gemaakt. Er is dan ook ronduit sprake van een gespannen situatie.

KNAGENDE ONZEKERHEID

Juist in een tijd dat betrokkenen weer Konden gaan werken aan herbevolking van hun stallen (waar uiteraard veel geld voor nodig is) bleken ze rigoureus te zijn gekort op hun vergoedingen. Voor velen is er daardoor uiteindelijk weinig perspectief om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Reeds geruime tijd was er knagende onzekerheid over de boven het hoofd hangende kortingen. Regelmatig stelden ^e dot in de Kamer aan de orde. iJe minister zegde ruimhartigheid toe. '^ij zou instaan voor proportionaliteit, met andere woorden, er zou een billijk evenwicht zijn tussen het boeten voor gebleken tekortkomingen in de administratieve bedrijfsvoering en de aard van en de intenties achter die tekortkomingen. Wij vinden dat de opgelegde boetes veel te hard aankomen. Natuurlijk moeten boeren die de regels bewust aan hun laarzen hebben gelapt, daarop worden aangesproken. Sancties die in dit kader worden opgelegd, zullen gevoelig moeten zijn. Om over frauderen maar in het geheel niet te spreken - daarbij past geen toegeeflijkheid. Zeker niet, als het gaat om gevoelige kwesties als dierziekten met mogelijk verstrekkende consequenties voor de hele sector en de volksgezondheid. Alleen, het gaat niet aan alle gekorte boeren tot deze te bestraffen categorie te verklaren!

Daarom vindt de SGP-fractie de toegepaste kortingen disproportioneel, en dus veel te hoog. De minister heeft de regels (toegegeven, indertijd vastgesteld in overleg met de landbouwsector en niet wezenlijk bekritiseerd door het parlement) inmiddels verzacht, na druk vanuit een groot deel van de Kamer (waaronder de SGP-fractie) en protesten vanuit de samenleving. Hij zal daarin nog verdere stappen moeten zetten. Als hij daartoe niet bereid is, stelt hij een noodzakelijk herstel van vertrouwen bij de burger in de overheid - een vertrouwen dot door allerlei verwikkelingen in en gehanteerde methodes bij de bestrijding van de crisis helaas is aangetast- zeer op de proef.

Het is hoog tijd dat de gespannen verhouding tussen de overheid, belichaamd in de minister van LNV, en de boeren wordt hersteld. De agrarische sector immers, staat voor ingrijpende veranderingen en om dat proces goed te kunnen doorlopen, zijn wederzijds respect en vertrouwen vereist. Om elk misverstand uitte sluiten, wij verdedigen niet een gedrag van sommigen, waardoor RVV-ers en AID-ers (die onder moeilijke omstandigheden hun opdracht uitvoerden) zich bedreigd voelden, noch gewelddadig verzet. Dat daarop door de overheid wordt terug gekomen, moet worden begrepen. Maar zoveel hardwerkende en goedwillende boeren zo drastisch in hun tegemoetkomingen terzake van hun geruimde veestapels te korten, gaat ons echt te ver, mede gelet op wat in onze van normvervaging en ondermaatse rechtshandhaving zwangere samenleving als strafmaat gebruikelijk is, in situaties die in onze ogen zeker zo bedreigend en laakbaar zijn.

LENSVELT

Na ruim dertig jaar raadslid te zijn geweest van Vloardingen, trad vriend Lensvelt dezer dagen als zodanig terug. Met frisse tegenzin, zo lazen wij, maar toch! Hij achtte zijn tijd daartoe gekomen. Wij misgunnen hem de rust die daarvan hopelijk het gevolg is, bepaald niet. Wij wensen hem ontspanning toe en hij weet het waar de werkelijke rust wordt geschonken. Het is op de plaats waar 'het vette van Gods huis wordt gesmaakt', om met één van de Psalmen te spreken. De zegen des Heeren maakt rijk! Hij voegt daar geen smart bij. Van harte wensen wij Lensvelt en degenen die hem lief zijn toe deze zegen zo te mogen ervaren.

Dertig jaar, lang niet al onze raadsleden en vertegenwoordigers volbrengen dat. Het is van het scheidende raadslid bekend dat hij door zijn inzet meer mensen aan zijn fractie bond dan op grond van landelijke en provinciale verkiezingsuitslagen werd gerechtvaardigd. Hij zal ongetwijfeld zeggen dat dat het werk was en is van de hele fractie. Lensvelt stond op duidelijkheid, ook binnen en namens onze partij. Hij stond ook voor oprechtheid en voorzichtigheid, als het ging en gaat om onderlinge verhoudingen in de partij en tussen de SGP en de zusterpartijen. Hij zal daar D.V. zeker op blijven hameren als hij onze vergaderingen bezoekt. En als hij er is, don is hij er ook! Lensvelt en niet minder mevrouw Lensvelt: bedankt.

21 juli 2001

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 2001

De Banier | 16 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 2001

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken