Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De HEERE is Koning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De HEERE is Koning

6 minuten leestijd

De HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren

(Psalm 93 : 4a)

Het goed om in verband met de vert sterende gebeurtenissen van de afg< jpen v/eken en de dreiging en de ' zekerheid die daar het gevolg van 3, te luisteren naar Psalm 93. Dez Psalm behoort tot de zogenac de Koningspsalmen, die de mo! : teit en de almacht van Israels Got bezingen. Volgens sommigen heb jn al die Psalmen iets te maken met e tijd v/aarin de Ark van God wei overgebracht naar Jeruzalem. Dar lijn deze psalmen ontstaan in de j van David en zou David de dicf ir kunnen zijn.

In ieier geval is Psalm 93 een gelf fslied. De mens die hier van Go. als Koning zingt, vindt rusten put acht en troost uit het feit, dat de ' - .ERE - let op de voortdurend her' : : alde verbondsnaam - regeert. Do. schrikt hij niet van. Hij erkent het Dk niet als een verslagen vijand die I deze Koning zijn Meerdere erk. 't. Het is een lied dat vol is van de '> rwondering van het geloof: "m ; ziel. Uw God is Koning". Hij ga< daarmee tegen de grote stroom var i|n tijd in. Niet de Baals van de Kar anieten, niet de keizer van Ron i, niet de goden en machten van onze tijd - als ik de lijnen meteen ma. doortrekken - maar de HEERE in de .lemel is Koning. Hij regeert!

Het is duidelijk dat dit niet de belijdenis is van een gevallen Adamskind van nature. Sinds onze val kiezen we voor andere koningen om ons te regeren. We willen zelf koning zijn en .villen niet dat Deze Koning over ons is. Wie de HEERE belijdt als Koning, heeft zelf afstond gedaan van de troon en afscheid genomen van al die andere koningen. Bovenaierr de dichter zingt van God als Koring.! Dat doen zelfs de knechten van deze Koning niet altijd. Jesaja beeft, wanneer hij de Heere ziet op Zijn troon. En Johannes op Patmos valt als dood aan Zijn voeten. De clichter zingt, omdat hij zijn Koning ziet in Zijn schoonheid, met lippen, waarop genade is uitgestort: de Koning Die Zijn volk vergadert, oeschermt en onderhoudt.

Van die Koning moet hij wel het schoonste lied zingen. Die Koning is eeuwig. Zijn heerschappij omspant de tijden en gaat over alles. Alles ligt onder Zijn voeten. Kunt u zich indenken, dat in Davids hart een psalm geboren werd, toen hij in de Ark die van Gods gunst getuigt een teken zag dat de Heere Zijn Koningschap gevestigd had op Sion en als Israels Koning wilde wonen temidden van Zijn volk?

In het licht van het Nieuwe Testament zien we deze Psalm zijn vervulling krijgen in Christus, de Koning Die God gezalfd heeft over Sion. Wij horen Christus op weg naar de troon zeggen: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde". We zien Hem ten hemel voren en Zijn troon bestijgen en de boekrol van de geschiedenis aannemen uit de hand van Zijn Vader. We horen hoe de hemel juicht: Nu is het koninkrijk geworden van onze God en de macht van Christus. Het Lam regeert. Dat sterker is dan leeuwen! U ziet daar niets van zegt u? Luister eens naar de dichter. Na zijn belijdenis in het begin van de Psalm klinken ook andere tonen. Hij ziet de wereldzee. Het stormt! Winden waaien, golven bruisen, rivieren beuken tegen de oevers. Het is noodweer. Stormwinden beuken tegen de berg Sion. Alle machten en krachten van de wereld lijken los te breken en aan te stormen op het schip van de kerk, zwalkend in nood van de baren. En waar is de Heere? Slaapt Hij als eens op de zee van Tiberias? Is Hij machteloos bij zoveel geweld? Zijn er machten en krachten die Hij als Zijn meerdere moet erkennen? Och, het zijn vragen voor de gelovige van alle tijden. U leest ze hier; u vindt ze in de brief aan de Hebreeën: "Wij zien nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn". U stelt ze misschien bij het zien van het geweld in Amerika.

Wat moeten we? Heere help ons, wij vergaan! Luister! Boven het stormgebruis klinkt een geloofslied. Het verstikt niet in de overspoelende gol­ven en baren. Het komt temidden van al dat geweld versterkt terug: Doch de HEERE is geweldiger! En de echo horen we in het N. T. als Johannes zegt: "Ik zag en zie: het Lam stond op de berg Sion", en als de Hebreeënschrijver jubelt: "Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond".

"Jamaar", zegt u, "ik zie dat niet". Daar moeten je ogen ook voor geopend worden. Dat doet de Heilige Geest door middel van het Woord, waardoor Hij een mens leert afgaan op wat hij van de Heere hoort en niet op wat hij met zijn eigen ogen ziet. Dat is immers de les van Christus voor Zijn discipelen: Zalig die niet gezien en nochtans zullen geloofd hebben! Wat geloven ze dan? Ps. 93 zegt: Dat Gods getuigenissen zeer getrouw zijn! Dat je aankunt op wat de Heere zegt. Dat het trouw is al wat Hij ooit beval. Dan kan het stormen in de wereld en in ons eigen leven, maar dan ligt het leven en de toekomst van Gods volk vast in de doorboorde handen van de Koning in de hemel. En Hij is veel sterker dan al het geweld van satan, wereld, hel en dood.

Hoort u bij het volk van deze Koning? U bent zo arm als Hij niet uw Koning is. Dan leeft u voor eigen rekening. Dan kon de zon long schijnen in uw leven, maar het moment komt dat de stormen opsteken en u roept: Help! en er is niemand die antwoordt. Als de Heere niet bij ons is, als ik dat niet vast mag geloven, dan kom ik om in de zee van Gods toorn. Gelukkig het volk dat deze Heere zijn Koning mag noemen. Zij mogen weten, ook als de golven aanstormen: "Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan; al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan".

ds. J. Westerink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 2001

De Banier | 32 Pagina's

De HEERE is Koning

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken