Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Je hoeft het niet alleen te doen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Je hoeft het niet alleen te doen

9 minuten leestijd

Met meer dan gewone belangstelling is er dit jaar uitgekeken naar de kandidatenlijst van de SGP voor de Kamerverkiezingen 2002 en de voorzet van het hoofdbestuur voor de top van die lijst. Die extra aandacht was het gevolg van het feit dot onze 'tv^eede man', mr. Van den Berg, vlak voor de zomer liet weten voor zichzelf en voor de partij de afv^eging te hebben gemaakt het verstandiger te vinden zich niet meer herkiesbaar te stellen.

Wie de SGP-geschiedenis een beetje kent, kon toen op z'n vingers natellen dat de huidige 'nummer drie' door zou schuiven naar tv/ee. Daardoor kv/om er een gat op plaats drie. Wie zou die voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer altijd bijzondere plaats in mogen gaan nemen? In deze Banier (pagina 6) legt duovoorzitter Kolijn uit welke overwegingen bij het hoofdbestuur en de rood van advies een rol hebben gespeeld. Op deze plaats een gesprek met de man die het geworden is en die als voorzitter van de jongerenorganisatie in de partij nog gewoon bij zijn voornaam wordt genoemd, Elbert Dijkgraaf.

Elbert, het was denk ik geen geheim voor je dat jouw naam in de partij 'rondzoemde' als nummer drie voor de kandidatenlijst. Vorige keer stond je al op zes. Hoe hoorde je dat je nu op drie bent komen te staan? "De waarnemend secretaris van de partij, de heer Van 't Hul, belde op met de vraag of ik bereid was op de derde plaats te staan. Daarvoor heb ik een gesprek gehad met het hoofdbestuur."

Aan wie heb je 't nieuws het eerst verteld en wat was de reactie? "Ik heb natuurlijk eerst mijn vrouw gebeld. Hoewel we het er samen natuurlijk over hebben gehad, schrok ze best even. Ook voor haar is het een hele verandering als alles door mag gaan. Gelukkig mogen we er wel samen achterstaan."

Het nieuws van je derde plek is nu ook verder in je omgeving doorgedrongen. Hoe waren de reacties van anderen?

"Over het algemeen heb ik positieve reacties gehad. De leukste reactie kwam van Morylien, mijn dochtertje van 5. Zij zei: "Papa, nu hebt u eindelijk maar één baan." De ernst en verantwoordelijkheid van het werk dat mogelijk voor me ligt, werd me nog eens duidelijk toen mijn oma belde. Nadat ze me feliciteerde drukte ze me op het hart te beseffen dat ik jong was en nog veel moest leren van de ouderen. Dat doet je weer beseffen dot je dit werk niet in eigen kracht kunt volbrengen. Als je bedenkt hoe complex de problemen zijn waarover je vanuit de bijbelse beginselen een oplossing zult moeten zoeken en de verantwoordelijk taak om die bijbelse beginselen uit te dragen in de huidige maatschappij, voel je je wel eens erg klein. Aan de andere kant hoef je, als de Heere het geeft, dit werk niet alleen te doen. Bovendien functioneer je natuurlijk in een fractie, die niet bepaald onervarenheid valt te verwijten."

Belangrijke rol speelde het feit dat je een financieel-economische achtergrond hebt en de Kamerfractie juist naar zo iemand zocht. Je studeerde algemene economie aan de Erasmusuniversiteit R'dam. Wat trok je in die studie?

"Ik begon mijn studie met het doel om bedrijfseconoom te worden. Al gauw trok de algemene economie me echter meer omdat dat beter aansloot bij mijn interesse voor maatschapelijke vraagstukken. Het is een vrij brede opleiding. Je krijgt niet alleen te maken met de hele begrotingsproblematiek, maar ook met vraagstukken als de WAO-problematiek, werkloosheid en technologische ontwikkelingen."

Momenteel werk je aan diezelfde universiteit, het onderzoekscentrum voor financieel-economisch beleid. Wat moeten de lezers zich daarbij voorstellen?

"Als onderzoeker bij het OCFEB ben je met tal van onderwerpen bezig.

Bij mij concentreerde zich dat v oral op de thema's milieu en marktvv- r- king. Zo hebben we dit jaar me' een groot team van onderzoekers in opdracht van de Tweede Kamei de veiling van de UMTS-frequentie'. geëvalueerd. Je gebruikt dan je ecciomische kennis om te beoordelen of de overheid de veiling goed heeft uitgevoerd. Daar is niet alleen onderzoek naar de theorie ronc veilingen voor nodig, maar ook he' doorspitten van stapels dossiers jn interviews met degenen die bij 'ie veiling betrokken zijn geweest. )verigens was het eindoordeel van : lie evaluatie niet bepaald positief.

ging zou worden opgeheven. 1- me vervolgens met een aantal t: ren aangemeld en werd tot mijr. slagen verrassing gelijk tot voo^ gekozen. In ons (grotendeels je. - itter g- dig) enthousiasme dachten we i' korte tijd de kiesvereniging tot K oei te kunnen laten komen. Vervolg ns leerden we de weerbarstige pro en stonden we weer met beide : tijk benen op de grond. Op dit me functioneren de kiesvereniginge-•; 3nt Rotterdam vrij goed, mede dan^ ; in een aantal fusies. Probleem blij'* zij vergrijzing van de achterban d •de dat de meeste jonge gezinnen or- de omliggende plaatsen verhu aar en." Hoe kwam je eigenlijk bij de SC P? "Ik heb me zelf aangemeld toer als student in Rotterdam kwam wonen. Vervolgens bleek dat e' vel­ nig activiteiten waren. Totdat ik en brief kreeg waarin het bestuur c •jngaf dat als er geen nieuwe best: , urskandidaten kwamen, de kiesve- •niheb de- /ol-

De derde plaats op de SGP-kardidatenlijst is altijd een bijzondere geweest. Die is is al twee keer 'erloren gegaan {1937, 1994J, mo.ir ook 11998) op wonderlijke ma: 'ier teruggekregen. Daar was je zelf toen bij. Hoe herinner jij je die bijzondere nacht in de SGP-gesc' ledenis en wat zegt je dat vandaag, nu je zelf op die plek staat?

"Ik herinner me de teleurstellin3 toen we 's avonds uit elkaar ginger. Veel duidelijker echter staat me nog bij hoe 's morgens bleek dat wij als mensen weliswaar uitgerekend woren, maar dat we toch de derde ze el hadden gekregen. Je ervaart dan dat het niet dankzij ons werk is, maar dat we afhankelijk zijn van de Bestuurder aller dingen. Nu ik zelf op de advieslijst op de derde plaats sta ervaar ik dat ik aan de ene kant natuurlijk de hand oon de ploeg moet slaan, maar aan de andere kant dat het gelukkig niet van mij zal afhangen of die derde zetel er komt."

Op de kandidatenlijst van de SGP ben je de man die het verkiezingsprogramma waarschijnlijk het allerbeste kent. Immers, je hebt samen mei Dick Both hef hele programma geschreven. Noem drie punten die, als 'net programma drastisch zou moeten v/orden ingekort, koste vvat kost moeten blijven staan?

"Natuurlijk moet het hoofdthema blijven staan. De verkiezingsprogrammacommissie heeft geprobeerd vanuit het thema 'Tot Uw Dienst' uit te loten komen dat de SGP een boodsclrjp heeft voor het hele land. In de eei.-, te plaats vanuit de dienst aan God en ten tweede vanuit de dienst oc'i de naaste. Dat uitgangspunt is onniisbaar en onopgeefbaar voor echte staatkundig gereformeerde politiek.

Ee • praktisch punt dat wat mij betreft niet mag sneuvelen is de aandacht die we vragen voor een andere structuur van de maatschappij. Teveel wordt het beleid gericht op zoveel mogelijk groei, zeg maar de weivaartsmaatschoppij. De SGP wil eciiter een maatschappij waarin we kurinen en mogen leven volgens de nemen die Gods Woord ons geeft. Duf heeft bijvoorbeeld consequenties voor hoe we omgaan met natuur en miiieu, hoe we aankijken tegen overheidsbeleid dat individualisering bevordert en tegen de ontwikkeling dot steeds meer op zondag wordt gewerkt.

Een laatste punt dat ik zou willen noemen is de uitvoerige aandacht die in het programma wordt besteed aan zorg en onderwijs. Bij uitstek zijn dit twee thema's die in de komende tijd veel aandacht moeten krijgen omdat er duidelijke en schrijnende tekorten zijn."

Als alles goed gaat word je de opvolger van mr. Van den Berg, die vanwege zijn inzet voor goed waterbeheer in het hiaagse welbekend staat als "de opperdijkgraaf van Nederland." Heeft de Dijkgraaf met een grote D ook iets met water, en zie je iets in het voortzetten van de goede SGP-traditie die begon met ir. Van Rossum?

"Nog maar kort geleden heb ik samen met Van den Berg gesproken op een congres over water. Hij deed dat vanuit de politieke praktijk en zijn grote kennis van de waterschapswereld. Zelf heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om marktwerking te gebruiken als instrument om de kosten in de watersector in de hand te houden. De materie spreekt me dus zeker aan. Daarnaast is er in de partij gelukkig veel kennis op dit vlak. De nummer 6 op de lijst bijvoorbeeld, Diederik van Dijk, weet veel van de juridische kont van de zaak, terwijl anderen veel ervaring hebben met de dagelijkse praktijk."

"Eindelijk één baan", zei je dochtertje. Mocht je gekozen worden, op hoeveel uren schat je je eigen werkweek dan en hoe denk je die, als het zover komt, in te gaan vullen?

"Ik heb begrepen dat, mocht ik met mijn werk inderdaad naar het Binnenhof verhuizen, dat niet zal leiden tot werktijdverkorting. Mijn vrouw en ik houden er rekening mee dat dit werk veel gaat vergen. fHopelijk bieden de recesweken voldoende ruimte om weer een beetje bij te tanken. Niet alleen persoonlijk, maar ook als gezin. Aan de invulling van mijn werkweek heb ik nog niet gedacht. Ik concentreer me eerst maar eens op de verkiezingscampagne."

Steeds vaker worden SGP'ers om de oren geslagen met het verwijt dat hun standpunten "niet meer van deze tijd zijn." hloe zou je deze critici tegen willen spreken?

"De Bijbel is van alle tijden. Of men dat nu gelooft of niet. Bovendien blijkt juist dat we vanuit het SGPgedachtegoed vaak 'tijdelijk ouderwets' zijn. Neem de discussie over emancipatie. Het paarse kabinet heeft er alles aan gedaan om de vrouw zoveel mogelijk de arbeidsmarkt op te krijgen. Premies, positieve discriminatie en goede kinderopvang moesten dit bevorderen.

Langzamerhand zie je echter - en gelukkig!- een tegenbeweging op gong komen. Mensen beginnen zich te realiseren wat ze hun gezin en elkaar aandoen als ze week in week uit als tweeverdiener de zorg voor kinderen uitbesteden."

Wat is volgens jou het kenmerkende verschil tussen de SGP en alle andere partijen?

"He\ kenmerkende verschil is voor mij dat de SGP de beginselen van Gods Woord ziet als van toepassing op alle dingen, hloe moeilijk dat soms ook vorm valt te geven in de politieke praktijk, geen mens én geen overheid kan zich onttrekken aan de roeping God lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf."

Menno de Bruyne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 2001

De Banier | 20 Pagina's

Je hoeft het niet alleen te doen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken