Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

4 minuten leestijd

DE STAAT VAN DE UNIE

De laatste jaren reizen Nederlandse parlementariërs uit het Europees Parlement in oktober van Brussel naar Den Haag om in de Tweede Kamer deel te nemen aan het debat over de staat van de (Europese) Unie. Hieronder kunt u een ingekorte versie lezen van de bijdrage die de heer Van Dam verzorgde voor de Eurofractie Christenunie-SGP.

Nice, de discussie in het Europese Parlement over de Nederlandse euthonosie-wet, MKZ, ESF, het Ierse referendum. Gotenburg en als intriest slotstuk de massamoorden in de VS: Het debat over de Staat van de Unie vond plaats na een veelbewogen jaar.

Tot nu toe groeit de Staat van de Unie ieder jaar. Niet alleen in omvang, maar vooral ook in kwaliteit. Een goede zaak. De notitie kan zo bijdragen aan structurele, diepgravende aandacht voor Europa. Dat is noodzakelijk, want 'Europa' is niet alleen 'Brussel', maar ook 'Den Haag'.

UITBREIDING

Terecht loopt de uitbreiding als een rode draad door de Staat van de Unie. Het wekt de indruk dat het langzamerhand met de uitbreiding wel goed gaat. Het recent verschenen WRR rapport uit echter zorgen over de "softe kant" van de uitbreiding. De consolidatie van de democratie en de daarvoor benodigde ontwikkeling van een 'civil society' laten in veel landen nog te wensen over. Er is niet alleen aandacht nodig voor het proces van toetreding tot de EU, maar ook voor de positie die deze landen na hun toetreding in de Europese Unie zullen innemen.

Het is daarom jammer dat de Raad besloten heeft de kandidaat-lidstaten slechts als 'waarnemers' toe te laten tot de nieuwe Conventie. Op die manier zijn ze weer tweederangsleden, terwijl ook zij met de resultaten van het debat geconfronteerd worden.

De steun van de Nederlandse publieke opinie voor het uitbreidingsproces is zorgwekkend. Uit recente Euro-Barometers blijkt dat 41% van de bevolking weinig waarde aan de uitbreiding hecht. Het is noodzakelijk dat er ook aandacht komt voor het tempo en de positieve effecten van uitbreiding voor onze bevolking.

LANDBOUW

In het licht van nieuwe WTO-onderhandelingen, recente crises en de uitbreiding behoeft het landbouwbeleid hervorming. In de Staat van de Unie koestert de regering heel veel verwachting van marktwerking in deze sector. Die verwachting delen wij niet, zeker niet als we zien dot de Nederlandse regels op het gebied van dierenwelzijn en gewasbescherming de strengste zijn in Europa. Bovendien wekt het, gezien de bewoording in de Staat van de Unie verwondering dat de regering nu nauwelijks gebruik wenst te maken van de Europese plattelandssubsidies. Die subsidies zijn er speciaal om de spanning tussen markt, milieu en landschap te helpen verminderen. De regering zou deze gelden beter kunnen benutten.

De regering ziet de EU steeds samenhangender optreden op i - r gebied van buitenlands beleid chter grote woorden en goede vo nemens gaat echter nog steeds ee grote diversiteit schuil. Mogelijk s er sprake van groeiende coördinc j. Tegelijkertijd is duidelijk dat me name grote landen èn de restvan de wereld nog steeds erg hechttn aan behoud van de beleidsruime voor lidstaten. De gang van zak'm na 1 1 september heeft ons slecKis in die opvatting gesterkt. Zo bleek et nog steeds niet mogelijk om tot sn definitie inzake het terrorisme te komen. Hoe kan de EU tot een oeler op het wereldtoneel' wordei 'ils zij intern nog steeds zo verdeel is?

MIDDEN-OOSTEN

In tegenstelling tot de regering . e ik geen toenemende rol voor de E 'opese Unie in het Midden-Ooste De EU ontbeert het gezag, dat noc .zakelijk is om een doorbraak te fc ceren. Juist dezer dagen blijkt, wi- de strijdende partijen echt rond de jfel kan krijgen. Bovendien ziet me . n het Midden-Oosten de Europese Unie niet als een onpartijdige sf 3- ler. Het is zorgwekkend, dat de Unie in veel gevallen slechts oo'; lijkt te hebben voor de Palestijn . - kant van het conflict in die regi< en de rol van de Israëlische democ - jtie onderwaardeert.

Overigens is het terecht dat de Nederlandse regering in de Stt t van de Unie veel aandacht bes' edf aan de NAVO.

Het is jammer dat de regering ' et haar voorstellen voor een geko. Jn Voorzitter van de Commissie en haar steun voor de financiering 'an Europese politieke partijen, op '=en andere golflengte zit als wij. Ds regering blijkt er nog steeds vanuit te gaan dat een Europese same'ieving van bovenaf maakbaar is. Oat geloof delen wij niet. Alleen ol gezien de uitslagen van referei .)a in verleden en heden zou imme s duidelijk moeten zijn dat dergirüjke voorstellen eerder destabilisere' d dan legitimerend zullen werker

Eurofractie ChristenUnie-SGP

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 2001

De Banier | 20 Pagina's

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken