Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vreugde in het werk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vreugde in het werk

8 minuten leestijd

Voor de hveede keer op nummer vier van de kandidatenlijst van de SGP voor de Kamerverkiezingen. Dan hebben v^e het over ing. E. Klein (Eppie), de man die, vy^anneer de SGP een beroep op hem deed, al heel wat keertjes zei: "Tot uw dienst."

Zijn curriculum vitae zegf wat daf betreft genoeg. Beperken we ons even tot het SGP-werk. Hij zat jaren voor de SGP in de gemeenteraad van Nunspeet (1986-1993), zit dat sinds 1994 in de raad van Eiburg, is voorzitter van het Voorlichtings- en vormingscentrum van de landelijke SGP en stapt, zoals het er nu naar uitziet, binnenkort (als opvolger van het wegens ziekte teruggetreden statenlid ir. Holland) bovendien de vergaderzaal van de Gelderse Staten binnen.

Al met al een respectabele staat van dienst. Een echte 'partijganger' dus, een man met hart voor de SGPzaak. Anders is het ook niet vol te houden, met naast dit SGP-werk nog een drukke baan als voorzitter van de centrale directie van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (vroeger heette dat gewoon 'rector') in Apeldoorn, Rijssen en Uddel en nevenfuncties die ook weer de nodige tijd opslokken. Als iemand dan daarnaast ook nog eens kiest voor diverse politieke ambten, moet er in die politiek dus iets zijn dat ing. Klein trekt. De vraag is:

Wat?

"Politiek bezig zijn heeft te maken met de bewustwording van publieke of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daardoor wordt ik persoonlijk gedreven. Maar daar gaat een dimensie aan vooraf: de verantwoordelijkheid die ons, mensen, vanuit het religieus belijden op de schouders is gelegd. Van daaruit wordt ik ook gedreven: ieder mens heeft de Goddelijke opdracht de aarde te bebouwen en te bewaren. Echter met welke intentie? Daarmee komen we tot de persoonlijke beleving van de gehoorzaamheid: tot eer van mijn Schepper en tot heil van de natie."

En wat niet?

"Moeilijke vraag. Vaak wordt je i bestuurder gericht door de agem ' van de actuele politiek; en die ho: ''t zoveel verscheidene actoren. In ieder geval, al pratend moet mij echt van het hart, dat ik besturen - ^n politiek bedrijven met de hete ad n van de mensengunst in de nek VG: ifschuw. Het is o zo gevaarlijk in h.-M besturen van verenigingen, gemt^-nten en scholen als een allemansh stuursvriend door het leven te gaan."

Onvermijdelijk dringt zich ook d: vraag op: hoe combineert iemar , al deze activiteiten. En, vroegen /e ing. Klein, hoe presteert u het oir ondanks al die drukte een rust eibeminnelijkheid uit te stralen om jaloers op te worden?

VALKUIL

"Oei, de typeringen als rust en beminnelijkheid maken mij nu eciif behoedzaam. Het zijn constateri - gen zoals mensen om je heen d'ervaren. Of je jezelf dat altijd bewust bent, is nog maar de vro- ]. Moor laat ik eens proberen: Var. huis uit is mij bijgebracht de tijd et te verkwanselen. Echter, of je da: altijd als jongere accepteert? He' s een houding van werken en leve: Vanzelfsprekend heeft dat gedrag een grote valkuil. Komt het wooro "nee" wel genoeg voor in mijn levenswoordenboek? Mensen om mij heen moeten wet^ ; i dat slechts de omstandigheden vn fysieke gesteldheid, een fijn gez: - .- leven en een hechte structuur hei mogelijk maken om veel werk te erzetten. De werkdagen zijn inder dood gevuld van 's ochtends zes 'ot de "volgende" dag in de kleine i .irtjes ...! Maar is dat wel zo uitzo: • derlijk? Ik denk aan de vrijwilligers en verzorgers in het verpleeghuis, de vrijwillige ouder van een school en zo vele anderen. Dot werk wordt te vaak ondergewaardeerd."

U bent nummer 4 op de SGP-lijv voor de Tweede Kamerverkiezin gen. In de SGP-fractie in de Tweede Kamer moeten de kamerleden veel aanpakken en ieder een stuk of 5 portefeuiles beheren. Stel u wordt kamerlid, welke beleidsterreinen rou u dan het liefst doen?

"Vooropgesteld: het zou voor onze Nederlandse samenleving tot een zegen kunnen zijn v/anneer de Tweede kamerfractie met vier mensen terug kan komen. Voor het maatschappelijke debat in het "binden en richten"van mensen en organisaties is dan meer gelegenheid. De persoonlijke bijdrage die daaraan gegeven zou moeten worden is oihankelijk van de kv^aliteiten die de SGP-fractie op dat moment in huis heeft. Vanuit mijn beleving en ochtergrond staan de zorgsector, de welzijnsparagraaf met, en ik koppel dat bewust, de sociale wet en regelgeving, het onderwijsveld, de spanning in landbouw en natuurbeleving mij het meest na."

/n uw werk op school gaat u veel om met jongeren. Wat zegt u tegen hen als ze naar de SCP vragen? En wat zegt u tegen de SGP als die naar de jongeren vragen?

"Tegen de jongere, heel concreet; Er is geen betere partij! En dan die ongelovige gezichten, zo van: 'Meent ie dat nou? ' Ga dan het eerlijke gesprek aan: over zaken die hen bezig houdt. En dat is heel divers! Maar blijf integer naar de jongere toe. Zeg ook eens eerlijk dat je iets niet weet.

Tegen de SGP zeg ik, heel resoluut: Maak het mogelijk dat de jeugd zich kan identificeren met de partij in hun directe omgeving in diverse maatschappelijke vraagstukken. Zij vragen om eerlijkheid en duidelijkheid. Het is de vergeten groep aan het worden in het doordenken van alle maatschappelijke onrust,

ondanks het gegeven dat mensen menen er heel veel tijd aan besteden. Die bewustwording is te ver weg."

INKLARINGS­-PAPIEREN

Kunt u iets zeggen over uw achtergrond?

'Tjonge je kunt beter beschouwend over de tijdgeest iets zeggen, dan van jezelf. Maar goed niet al te moeilijk dan. Mijn ouders waren hartelijk staatkundig gereformeerd. Van huis uit bestuurlijk betrokken. De grootouders van moeders kant waren innemende mensen die woonden in de bossen van de mooie Veluwe. Tijdens dit interview komen de herinneringen aan opoe Van 't Goor, naar voren: samen dennenappels zoeken, uit de vroeger beleefde armoe als stookmateriaal voor de kachel. Ze kon van die lekkere wonderpancake bakken. Maar ook samen met haar de spaarzame boswandelingen en het zoeken naar eetbare cantharellen, het bewonderen van wilde orchideeën, de vogels en de rust.

Van vaders kant was opa Klein een echte bestuurder. Een oprecht man, zoals mij werd verteld. Met kalmte en levenswijsheid, maar gestempeld door de noodzaak om hard te werken. De transportwereld van huis uit heeft mij de geografische en sociale structuur leren kennen. Contacten met havenarbeiders, fabriekspersoneel, hoe het er bij de douane aan toe gaat, het plannen van werk en rit, de landbouw en de gesprekken over kosten en opbrengsten, was een omgeving die voor mij vanaf heel jonge leeftijd eigen werd. Als ventje van twaalf met de inklaringspapieren bij de douane staan, het geeft iets van verantwoordelijkheidsgevoel."

Van het verleden naar het heden:

"En de spaarzame vrije tijd, hoe graag ben ik thuis bezig met de jongens, in "onze veestapel" van kippen, konijnen, schapen en een koe! Een echte lakenvelder dat wel, maar al die papieren rompslomp. De lust vergaat je welhaast om vee te houden. Het zeilen met de oude houten punter op het Veluwemeer, is er deze zomer door allerlei omstandigheden bij ingeschoten. Het samen bouwen van een schuur geeft aan ons als gezin in die momenten iets van onderlinge samenhang en gebondenheid."

Voor welke niet-SCP-politicus hebt u meer dan gewone achting en waarom?

"Mijn vrouw. Waarom? Dat zal duidelijk zijn! De omgang met iemand die zich bijna als een maatschappelijk bezit gedraagt, is geen sinecure en vraagt nogal wat politieke en diplomatieke kwaliteiten. En, m'n kinderen

Nu de echte vraag: de vroegere VVD-voorman Hans Wiegel. Standvastig, en naar mijn waarneming, integer! Welke drijfveer daaraan dan ook ten grondslag ligt. Ik zou hem eens graag ontmoeten, misschien wel in een debat met de oriëntatie op de inrichting van de samenleving van de toekomst."

THUISBASIS

U bent gepokt en gemazeld in het onderwijs. Stel de SGP komt in de gelegenheid de minister van Onderwijs te leveren en de heer Klein wordt door de formateur voorgedragen om door Hare Majesteit de Koningin te worden beëdigd. Welke kerndoelen zou de nieuwe minister van Onderwijs dan bepalen voor hemzelf als bewindsman?

"In herinnering aan datgene wat Van der Vlies eens zei: Rust in het onderwijs, maar niet omwille van de rust! Door al die vernieuwingsdrang, komt het onderwijs naar mijn mening niet toe aan de werkelijke opdracht. Het onderwijs heeft een publieke, maatschappelijke functie. Dat is meer dan dat jongeren opgedreven moeten worden tot grote hoogte op de maatschappelijke ontwikkelingsladder. Jeugd en ouderen zullen zich verantwoordelijk moeten weten, werken aan de maatschappij en een verantwoorde samenleving van de toekomst. Daarbij zal vooral aandacht geschonken moeten worden aan de integrale benadering van de kwaliteitsontwikkelingen van personeelsleden, alle personeelsleden, in het geven van een veilige thuisbasis voor de jongere in toerusting en vorming."

Welke meerwaarde heeft de SGP boven andere partijen?

"Met alle respect voor de vraag: de SGP heeft méér dan meerwaarde. Zij heeft niet minder dan dé Waarde in haar politieke program. Door de jaren heen, heb ik velen en veel partijen leren kenen. Dan blijft er voor mij uiteindelijk maar één partij over. De SGP dus. Er is geen partij die zich zo manifest profileert in de draagkracht van de zorgsector. Waar is het politieke program dat zich zo onomwonden uitspreekt voor de bescherming en het behoud van Israël! En, laten we eerlijk zijn: welke partij heeft nog oog voor het eeuwigheidsperspectief van de mens? "

Menno de Bruyne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 2001

De Banier | 20 Pagina's

Vreugde in het werk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken