Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Erosie van het gezag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Erosie van het gezag

4 minuten leestijd

In de toelichting op zijn begroting legde minister van Justitie Korthals de vinger bij c'" afbladdering van het over- \ ; dsgezag. Een interessant thema, waarover is doorgeb^^rduurd bij de behandeling van de Justitiebegroting. Hier- < r der enkele elementen uit c SGP-bijdrage aan die • Jachtenwisseling, hier en c sr aangevuld met passac ) van de SGP-inbreng bij de nota criminaliteitsbeheers' g, die een v^eek eerder in ^ Kamer werd besproken.

NIETOPZICHZEIF

Di.- erosie van het overheidsgezag staat niet op zichzelf, zo stelt de minister van Justitie vast. Het heeft otk te maken met afnemend ontzag voor autoriteit in het algemeen. Een belangwekkende vaststelling. Maar hce kan dit veranderen? De regering zoekt het vooral in een betere rechtshandhaving, en versterking van de kwaliteit van wetten.

Versterking van de rechtshandhaving is inderdaad dringend geboden. Minister Korthals noemde kort na zijn aontreden veiligheid een absolute topprioriteit. fHelaas is Nederland in de achterliggende periode niet veiliger geworden. Ongeveer een kwart van de bevolking is slachtoffer van criminaliteit. De verwachting is zelfs dat dit percentage nog zal toenemen.

Tegenwoordig wordt breed onderkend dat in de periode van pakweg 1960 tot 1985 veel te weinig gedaan is om een goede opsporing en rechtshandhaving op peil te houden. De gedachte was dat bij de stijging van de welvaart de criminaliteit vanzelf wel zou teruglopen. Dat is een illusie gebleken. Gevolg is dat het politie- en justitie-apparaat onvoldoende tegen de taak is opgewassen. Er is een onaanvaardbaar lage pakkans, veel aangiftes blijven op de plank liggen, er zijn bedroevend lage ophelderingspercentages, en het duurt veel te lang voordat zaken uiteindelijk bij de rechter komen. Het is zeker waar dat in de afgelopen jaren een begin is gemaakt met de noodzakelijke inhaalslag. Maar duidelijk is dat er in de toekomst nog veel meer moet gebeuren.

Een versterking van de rechtshandhaving verdient voluit onze steun. Datzelfde geldt voor het verbeteren van de kwaliteit van de wetgeving. Maar is dit genoeg voor herstel van het overheidsgezag, voor het aanpakken van de criminaliteit? Ons antwoord is: nee. Voor een daadwerkelijk behoud en herstel van het overheidsgezag is meer nodig. De moraal moet veranderen! Anders blijft het dweilen met de kraan open.

^MAAK

De regering gaat er te gemakkelijk vanuit dat burgers zich verplicht voelen zich aan de regels te houden. Voor veel burgers is het bepaald niet meer vanzelfsprekend dat het uitgangspunt is dat de overheid gehoorzaamd moet worden. Ten onrechte wordt in de begrotingsstukken de indruk gewekt dat met een wat zorgvuldiger normstelling en wat meer toezicht op de naleving, het gezag vanzelf wel weer terugkomt. De moraal, de opvattingen over goed en kwaad, is steeds meer een kwestie van persoonlijke smaak geworden.

De versplintering van de moraal en de aantasting van het gezag is nauw verbonden met de secularisatie in de achterliggende decennia. Ook de opvattingen van de huidige grote paarse partijen zijn hierdoor sterk gewijzigd. In dit verband een citaat uit het oude VVD-beginselprogramma van nog geen vijftig jaar geleden. "De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse beschaving wortelen in het christendom. (..) Zij is ervan doordrongen, dat het bovenal de christelijke geest is, die ons volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijkheid heeft doen beseffen en die het aanzien van ons volk in de wereld heeft bepaald. Zij acht het daarom een onafwijsbare eis, dat door versterking van deze geest zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme worden overwonnen." Een aansprekende en ook actuele formulering. Inderdaad, zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme, die bedreigen ook het overheidsgezag! Preventie van criminaliteit is meer dan het aanbrengen van degelijk hang- en sluitwerk in een woning. Het begint met overdracht van bijbelse waarden en normen en gewetensvorming. Dat moet in het gezin beginnen. Daarvoor is een hecht, liefdevol en stabiel gezinsleven van het grootste belang. Het huwelijk is de toegangspoort voor de gezinsvorming. Ook daarom is het zo kwalijk dat de opeenvolgende veranderingen in de wetgeving rond het huwelijk - ik denk in dit verband ook aan de afschaffing van de samenwoningsplicht- het wettelijk huwelijk van steeds meer wezenskenmerken hebben beroofd.

OOGST

In de afgelopen kabinetsperiode is de oogst van de secularisatie binnengehaald. Dit is immers de achtergrond van fundamentele veranderingen in de wetgeving waarover wij in de afgelopen jaren de degens gekruist hebben: de opheffing van het bordeelverbod, de liberalisering van de euthanasie, de invoering van het 'homo-huwelijk' en de adoptie door homoparen. Het is triest om te moeten vaststellen dat Justitie zich bijna tot het meest paarse departement heeft ontpopt. De werkelijke topprioriteit van Justitie lijkt meer bij deze paarse wetsvoorstellen te hebben gelegen dan bij zaken als de criminaliteitsbestrijding.

Bij deze omstreden wetsvoorstellen wordt gebroken met de klassiekchristelijke moraal. Fundamenteler is nog dat hiermee ook de ontkenning op de voorgrond trad van God als oorsprong van het overheidsgezag. Daarmee wordt ook de verankering aangetast van de gehoorzaamheid van de burger aan de overheid als bijbelse plicht. Het paarse justitiebeleid zelf heeft dus bijgedragen aan de erosie van het overheidsgezag Versterking van het overheidsgezag begint bij de terugkeer in politiek en maatschappij naar bijbelse waarden en normen. De vaste grondslag voor het justitiebeleid is te vinden in het Woord van God. Het verschil tussen recht en onrecht, tussen gerechtigheid en ongerechtigheid wordt alleen bij dit licht gezaghebbend helder.

Mr. C.G. van der Staaij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 2001

De Banier | 20 Pagina's

Erosie van het gezag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken