Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

5 minuten leestijd

BORST

Nog voordat de Tweede Kamer de laatste begroting van Volksgezondheid met minister Borst behandelde, was al duidelijk dat de slotbolans van de SGP over het beleid van deze bewindsvouwe negatief zou zijn. Immers, juist op dit zo beladen terrein heeft paars veel 'bereikt'. Hef bekendst is de vrijere euthanasievv'et, ~iaar ook de nieuv/e v/et over het gebruik van embryo's en over late zwangerschapsafbreking was grensverleggend - in de verkeerde richting. Velen herinneren zich bovendien nog welke bijbelwoorden de bewindsvrouwe tussen goede vrijdag en Paaszondag in NRC-Handelsblad bezigde over de toen net afgeronde euthanasiediscussie. Dat zijn dingen die, ook al worden ze later (zoals dat zo mooi heet)"genuanceerd", blijven haken. Van der Vlies, die namens de SGPfractie het woord voerde bij de begrotingsbehandeling, had het in dit verband over "intense pijn en verdriet."

Duidelijk en radicaal is openbaar gekomen hoezeer er wordt afgerekend met de christelijke grondslagen van de Nederlandse wetgeving. Deze thema's zijn te teer en te ernstig om er politiek mee te bedrijven, betoogde Van der Vlies. Maar anderzijds mogen ze niet verzwegen worden. De Kamer heeft nu eenmaal de taak om een oordeel te vellen over het gevoerde beleid. Het is triest te moeten constateren dat, ondanks de herhaalde en bewogen waarschuwingen, toch gekozen is voor de doodlopende weg, temeer omdat er nu ook vanuit onverdachte hoek wordt gesignaleerd dat we op een hellend vlak zitten. Omdat volksgezondheid een beleidsterrein is waarop voor christelijke partijen in de huidige tijd heldere fronten liggen, trok de SGP veel tijd uit voor juist deze begroting. Van der Vlies ging daarbij o.a. uitvoerig in op de al genoemde onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook op de palliatieve zorg, de beschikbaarheid van homeopathische geneesmiddelen, de wachtlijsten, de personeelstekorten en de positie van christelijke zorginstellingen. Zoals met alle parlementaire bijdragen van de SGP-fractie, is ook deze na te slaan op de SGP-website.

LINTJE

Welke geest er in Nederland waait, blijkt uit het feit dat drie weken geleden onder verantwoordelijkheid van dit kabinet een koninklijke onderscheiding is uitgereikt aan een van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwiliige Euthanasie. Vlak voor de begrotingsbehandeling Volksgezondheid werd namelijk bekend dat euthanasie-activiste Klazina Alberda een lintje heeft ontvangen omdat, zo wordt het gezegd, zij zich zo heeft "ingezet voor de aanvaarding van euthanasie in Nederland." In een persverklaring heeft de fractie duidelijk haar afkeuring over deze onderscheiding uitgesproken. Het minste wat erover gezegd kan worden is dat het opspelden van zo'n lintje niet bepaald getuigt van fijngevoeligheid. Het kabinet had aan kunnen en moeten voelen dat zoiets, en dan ook nog eens zo kort na de heftige en diepingrijpende debatten over euthanasie eerder dit jaar, kon worden ervaren als een klap in het gezicht. Euthanasie, hoe je er verder ook over denkt, is een onderwerp dat zeer omstreden is. Dat inzet voor de 'dood op verzoek' in Nederland wordt beloond met koninklijke versierselen, tekent hoe snel de ont-christelijking van en in ons land doorzet.

FRAUDE ESF

Al sinds vorige zomer zorgt de fraudeaffaire met Europese subsidiegelden voor de nodige golven en golfjes in de Haagse Hofvijver. Het pikante aan deze zaak is dat een van de hoofdverantwoordelijken PvdA-lijsttrekker en beoogd premier Melkert is. Als minister van Sociale Zaken in Paars-1 zijn er onder zijn verantwoordelijkheid dingen gebeurd die het beeld hebben opgeroepen dat er is gesjoemeld. Ook in Brussel leest men de krant. Op Nederland ligt nu een claim om ruim 400 miljoen gulden terug te storten in de Europese ruif. De SGP heeft in deze kwestie van meetaf aan een lijn getrokken: in de financiële handel en wandel mag van iedereen verwacht worden dat hij zich voegt naar de regels. De overheid heeft hierbij zelfs een voorbeeldfunctie, en nu er allerlei fragwürdige praktijken opduiken, is er alleszins reden om 1. deze zaak goed te onderzoeken, en 2. bij gebleken falen de verantwoordelijken daarvoor op het matje te roepen. Van der Staaij, die namens de fractie bij het debat over deze kwestie in het strijdperk trad, zette deze lijn nog eens met kracht van argumenten uiteen.

FRAUDE BOUW

Helaas komt er naar de ESF-fraude echter geen parlementair onderzoek. VVD en PvdA blokkeerden dit. Een slechte beurt voor de regeringspartijen, al was het maar omdat nu de schijn wordt opgeroepen dat er ter wille van de coalitie en het belang van Melkert zaken onder de pet worden gehouden. Waar er wel een nader onderzoek naar komt, zijn de berichten over fraude in de wereld van de bouw. In de vorige Banier is daar al op ingegaan. Hier slechts de mededeling dat ons kamerlid Van der Staaij inmiddels is benoemd tot lid van de Kamercommissie die dat nadere onderzoek gaat voorbereiden.

SOCIALE ZAKEN

Van der Staaij was ook van de partij in het debat met minister Vermeend van Sociale Zaken over diens begroting. Nu de signalen steeds helderder worden dat het met de economie bergafwaarts gaat, verwees de SGPwoordvoerder heel toepasselijk naar de bijbelse geschiedenis van Jozef en de zeven vette en de zeven magere jaren. Deze les uit Gods Woord is wat betreft het AOW-spaarfonds door het kabinet ter harte genomen. Echter niet bij de WAO. Als er ooit een mogelijkheid moet zijn geweest om het aantal WAO'ers drastisch terug te dringen, was het wel in de afgelopen jaren van krapte op de arbeidsmarkt. Maar het tegendeel is het geval! Wél is er gesproken over en gewerkt aan het 'importeren' van buitenlandse arbeidskrachten en het (her)intreden van vrouwen, maar het aantal arbeidsongeschikten is gegroeid! In zijn betoog ging Van der Staaij in op verschillende thema's. Te noemen zijn de schuldenproblematiek (ook en met name onder jongeren!), kinderarbeid (o.a. in de sfeer van de prostitutie), het punt van de werktijdverkorting (mede n.a.v. de dikke dissertatie van dr. W.A. Zondag - jawel, zoon van onze gedeputeerde) en het werken op zondag. Ook hier geldt: de héle SGP-inbreng is te lezen op onze internetsite (dan wel bij de fractie te bestellen).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 2001

De Banier | 32 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken