Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · De boer onder druk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jongeren · De boer onder druk

5 minuten leestijd

'& o^re.n zien hun inkomen fors dalen' of'Ruim lielft boeren heeft mestafzetcontract' waren koppen die de kranten sierden. De Nederlandse boer had het in het afgelopen jaar druk en moeilijk. Druk door de afzetcontracten die afgesloten moesten worden en moeilijk door veel meer factoren, te weten een dalend inkomen, dierziektes die zich uitbreidden over ons land en een niet in hun voordeel werkende minister van Landbouw.

Drukte

Op I januari 2002 is de nieuwe Mestwet om werking getreden: ell< e veehouder die 'te weinig' eigen grond heeft, moet een officieel mestafzetcontract met een akl< erbouwer mal< en om zo z'n overschot aan mest op een wettige manier kwijt te raken. Het doel van deze wet is, volgens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het mestoverschot terug te dringen tot een nulpeil. Het ministerie zag dit overschot inderdaad als sneeuw voor de zon verdwijnen, echter niet alleen door deze verplichte contracten, maar ook door de epidemieën, die het Nederlandse vee getroffen hebben en door de opkoopregeling van het kabinet, waar veel boeren op ingegaan zijn.

Het feit dat de mestnormen nu gehaald zijn, of bijna gehaald zijn, wil echter niet zeggen dat dit overschot definitief uit de wereld is geholpen. Integendeel zelfs: de aanwendingsnormen (hoeveel fosfaat er aangebracht mag worden op een hectare land) zullen de komende jaren nog meer aangescherpt worden. Ook heeft de Nederlandse landbouw nog een Europese richtlijn in het verschiet: de Nitraatrichtlijn.Ais deze normen en richtlijnen gehandhaafd zullen worden, ontstaat er weer een enorm mestoverschot en is de agrarische sector weer terug bij af.

Tegenvallers

Voor het vierde jaar op rij liggen de inkomens in de agrarische sector dit jaar een kwart lager dan gemiddeld in het midden- en kleinbedrijf. Een melkveehouder verdient gemiddeld vijf euro per uur, een glasgroenteteler één euro, terwijl een varkenshouder ongeveer voor niets werkt en dus op z'n vermogen teert. Deze cijfers liegen er niet om: onder de varkenshouders zijn in 2001 zo'n 1700 van de zesduizend bedrijven afgehaakt, dit soms gestimuleerd door de opkoopregeling van het kabinet. In de melkveehouderij is de afname even dramatisch. In 1990 draaiden er nog 35 duizend bedrijven en dit aantal is in tien jaar tijds met 10 duizend geslonken tot 25 duizend. Een afname van 28 procent! In 2001 nam het aantal nog eens af met 4, 5 procent.

Al deze dalingen zijn zeker verre van verwonderlijk, gezien de daling van het gezinsinkomen met 10 procent tot 22 duizend euro per ondernemer die melkvee houdt. In de varkenshouderij dalen de opbrengsten met ongeveer IO procent, terwijl de kosten van voer met vijf procent stegen. Zo daalt het inkomen van deze ondernemers tot nul. De oorzaken van deze dalingen moeten niet ver gezocht worden. Het zijn de dierziektes die diepe sporen achterlieten. Bij enkelen was de oorzaak het ruimen van vee, waardoor er een enorme schade werd toegebracht. Bij anderen werd de melk niet meer opgehaald, waardoor opbrengsten misgelopen werden. Bij velen waren het de lage verkoopcijfers van vee, waardoor minder geld gebeurd werd.

Oplossing

Al met al is het wel duidelijk geworden dat de ondernemers in de agrarische sector best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SGP-fracties in de onderscheiden organen schenken veel aandacht aan de landbouwproblematiek. Ze tonen begrip voor de knelpunten en proberen oplossingen aan te dragen . Dat is inderdaad zeer belangrijk, en het zou mooi zijn als ook andere partijen en de minister van landbouw zelf daar hun steentjes aan zouden kunnen en willen bijdragen.

Dat het daaraan schort, is de laatste tijd wel duidelijk geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk datWD-landbouwdeskundige Oplaat de minister meedeelde dat hij een wel wat arrogant optreden had. En dat CDA-er Atsma de minister geen minister van landbouw, maar tégen landbouw noemt.

Ook de fractievoorzitter van de SGP had hierbij natuurlijk enkele kritische noten; 'Een meelevende houding met de boeren zou de minister niet misstaan, omdat de boeren dat nodig hebben en ze het verdienen. Deze meelevende houding is ver te zoeken', zei Van der Vlies. De minister keert zich tegen de agrarische sector. En dat terwijl veertig procent van de boeren onder de armoedegrens leeft en er per week 90 bedrijven deuren sluiten.

Het is nodig om de agrariërs perspectief te bieden en niet om ze nog verder te ontmoedigen. Met dat laatste zijn de SGP-Jongeren het helemaal eens: steek de boeren een hart onder de riem. Wat dat betreft vertolkte de moederpartij weer helemaal de mening van de jongeren. Zo diende de SGP-fractie van de Tweede Kamer onlangs een motie in, waarin stond dat jonge boeren die een bedrijf overnemen financiële steun krijgen. Deze motie werd door de Kamer aangenomen waardoor er elk jaar tenminste aan 800 jonge boeren een subsidie wordt gegeven van ruim 7.000 euro. Ook stemde de fractie onlangs tegen een Ammoniakwet. De gevolgen van het wetsvoorstel zijn voor de boeren erg groot: er zullen 14.000 boerenbedrijven op slot gaan (zie Banier van 6 december 2001).

Als SGP-Jongeren zijn we grote voorstanders van zo'n beleid dat de boer een hart onder de riem steekt. Hier moet het echter niet bij blijven.Wij roepen de politiek in het algemeen en het ministerie van LNV in het bijzonder op om de mogelijkheden te onderzoeken hoe mestoverschotten weggewerkt kunnen worden door de mest om te zetten in asfalt en/of straatstenen. Daarnaast willen we niet uitsluiten dat we toe moeten naar een coöperatieve manier van werken binnen de agrarische sector, waarbij de mest onder de participerende partijen verwerkt kan/moet worden.

Natuurlijk mag bij dit alles het milieu niet uit het oog verloren worden, maar in een tijd van tegenslagen mag de nadruk ook wel eens gelegd worden op het welzijn van de boer

Gijsbert Bouw, lid sectie politiek SGPjongeren

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2002

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · De boer onder druk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken