Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Rechtgezet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Rechtgezet

5 minuten leestijd

"Indien iemand in woorden niet struil< .elt....". Een deel uit een bekende bijbeltekst (jakobus 3: 2), waarin elk mens getekend wordt. Dagelijks struikelend in gedacliten, woorden en werken. Calvijn trekt hier behartenswaardige lessen uit. hij schrijft, in zijn Commentaar op de zendbrieven:

"Het kan zijn dat u in uw broeders iets verkeerds vindt, want niemand is zonder zonde. Denkt u echter dat u zelf, met uw lasterlijke en venijnige tong, wel volmaakt bent? ... jakobus spoort ons hier aan tot barmhartigheid, omdat wijzelf ook allerlei gebreken hebben. Hij die anderen de vergeving ontzegt die hij zelf nodig heeft, handelt onjuist. Paulus zegt hetzelfde wanneer hij vraagt overtreders zachtmoedig terecht te wijzen, waarna hij er onmiddellijk aan toevoegt: 'ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt' (Gal. 6: 1). Niets is er immers dat ons minder streng doet zijn dan de kennis van onze eigen tekortkomingen."

Of het dagelijks bestuur in de gesprekken die gevoerd zijn naar aanleiding van opvallende uitspraken van twee vooraanstaande SGP-ers, althans de weergave daarvan in de media, er in geslaagd is om aan deze e/s te voldoen kan ik niet beoordelen; de oprechte wens om behoudend op te treden, zowel qua beginsel als personen, was wel aanwezig.

Tegenspraak

Er was enige commotie ontstaan over uitspraken van ons Eerste Kamerlid mr. G. Holdijk en van de heer M. Bogerd, SGP-Statenlid in Flevoland. Ophef in de media over standpunten van de SGP gebeurt wel meer, maar deze keer kwamen er ook vragen van binnenuit, en die waren begrijpelijk en terecht. Hun uitspraken leken op z'n minst in tegenspraak te zijn met ons beginselprogram en met het recente verkiezingsprogramma.

Inhoudelijk hoef ik daar niet op in te gaan. In de vorige Banier heeft de heer van derVlies, in zijn bijdrage'Recht door zee', het partijstandpunt over het vreemdelingenbeleid, de multiculturele samenleving en de democratie helder verwoord. Hier hoeft niets aan toegevoegd te worden, èn uit de gevoerde gesprekken met de heer Holdijk en de heer Bogerd is bovendien onomstotelijk gebleken dat beiden het hier van harte mee eens zijn.

Ligt het dan allemaal aan de journalisten? Wat dat betreft heeft de heer Holdijk verklaard hij de schuld niet bij de pers wil leggen. In een gesprek met het Nederlands Dagblad heeft hij op bepaalde vragen, die ingegeven waren door zijn eerder uitgesproken zorgen voor de toekomst van ons land, inderdaad uitlatingen gedaan die, achteraf bezien, te weinig doordacht waren en op gespannen voet staan met ons beginselprogramma. Het was gewoon veel beter geweest als de in dat artikel verwoorde gedachtegangen niet aan de openbaarheid waren prijsgegeven. De heer Holdijk betreurt deze gang van zaken en vooral de opgetreden verwarring en veroorzaakte misverstanden. Met dit, in goede verhouding in openhartige sfeer gevoerde gesprek, acht het dagelijks bestuur deze zaak geheel afgehandeld. De reden daarvoor is de loyaliteit van de heer Holdijk aan het SGP-beginsel, zoals die in het gesprek tot uitdrukking kwam.

Karikatuur

De heer Bogerd heeft verklaard dat het dagblad Trouw, zonder enig overleg, door slechts citaten uit een uitvoerig interview in Het Urkerland, uit zijn verband, op te nemen, een karikatuur van hem en van de SGP heeft neergezet. Het meest heeft hem het citaat ge­ stoord alsof hij tegen de democratie zou zijn. Daar is geen sprake van! Hij heeft uitgelegd dat voor de SGP niet bepalend is wat de helft plus één wil (de volkssoevereiniteit) maar wat God van die overheid. Zijn dienaresse, vraagt. De overheid heeft een taak en verantwoordelijkheid die uitgaat boven het simpel optellen van de wil en wensen van het volk. Gods Woord moet centraal staan en geen besluit mag daartegen ingaan. De SGP wil volwaardig participeren in een democratisch bestel, maar acht tegelijkertijd de democratie niet normatief en het einde van alle tegenspraak.

Zijn wij voor een totalitaire staat? Natuurlijk niet.Waar daarvan sprake is in deze wereld, worden christenen vervolgd. De geschiedenis van christelijke overheden laat ons steeds een meerpartijenstelsel zien. Het Bijbels principe, waarvoor de SGP ronduit durft uit te komen, zegt heel duidelijk dat de macht niet bij één, maar juist bij meerderen hoort te liggen, ter voorkoming van willekeur, dictatuur enz. Het betrekken van burgers - ondermeer via het stemrecht - bij het bestuur is een goede zaak. Daar is niets op tegen. De overheid blijft echter Gods dienaresse en zal daarnaar geoordeeld worden. Of, zoals Groen van Prinsterer zegt: "Alle macht is van God, Gods stedehouderes en Gods dienares. In deze tweeledigheid der betrekking, in de tweeërlei richting, op- en nederwaarts, ligt de ganse theorie.Wij moeten aan de over ons gestelde macht gehoorzaam zijn, om des Heeren wil. Zij moet gehoorzaam wezen aan God."

Deze uiteenzetting spoort helemaal met het partijstandpunt waarmee de SGP deelneemt in onze parlementaire democratie met een constitutionele monarchie. De les die uit dit alles getrokken moet worden, is dat zorgvuldigheid in het omgaan met de media meer dan ooit geboden is. Op welke post we ook gesteld zijn, onze bede moet voortdurend zijn: "Heere, zet een wacht voor mijn mond".

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2002

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Rechtgezet

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken