Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorlichting · Nieuwe folders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voorlichting · Nieuwe folders

4 minuten leestijd

Een van de taken van Voorlichting & Vorming is het verstrel< ken van informatie over de standpunten van de SGP. De afgelopen jaren zijn enkele uitgebreide folders uitgegeven over onderwerpen als christelijke politiek, euthanasie en asielzoekers. Voor mensen die vragen om algemene informatie over de SGP, zijn deze folders eigenlijk te uitgebreid. Daarom is er een nieuwe folderlijn ontwikkeld waarin per folder op korte en bondige wijze het standpunt ten aanzien van een bepaald thema uiteengezet wordt. Folders, die geschikt zijn om op een bijeenkomst, verkiezingsmarkt of zomaar aan een geïnteresseerde collega of buurman uit te delen.

Het doel van de nieuwe folderlijn is niet zozeer om de lezer uitgebreid en met talloze argumenten te informeren over het standpunt van de SGP, maar meer een eerste kennismaking met ons standpunt te bieden. In elke folder wordt het standpunt en de uitwerking daarvan in de praktijk kort verwoord, met onderbouwing. Is de lezer geïnteresseerd dan kan hijlzij op de achterkant van de folder in een speciaal kader een verwijzing vinden naar een publicatie van het studiecentrum over het onderwerp van de folder én alle gegevens van Voorlichting & Vorming, inclusief e-mailadres en Internetadres. Deze nieuwe folders willen we aan u voorstellen en ter bestelling aanbieden (zie de bestelbon op pagina 22).

Christelijke politiële

"Echt een politicus.Als je zo genoemd wordt, is dat dan een compliment? Of ben je dan iemand die veel en vooral rap praat, ondertussen v/einig zegt en later snel van mening verandert? " Over de relatie burger-politiek en de rol van de SGP als beginselpartij in het politieke spectrum gaat de nieuwe folder "Christelijke politiek". Dit is een verkorte versie van de folder "Waarom christelijke politiek? " en gaat In op de uitgangspunten van de SGP. Ook wordt een praktische vertaling gegeven van de Tien Geboden. Op basis van het fundament van de SGP wordt in deze folder een beroep gedaan op de kie-

Zorg voor het leven

De bestaande folder "Euthanasie. Een goede dood? " geeft een uitgebreide be­

schrijving van de geschiedenis van de euthanasiediscussie in ons land, de nieuwe euthanasiewet en de

houding van de SGP in de discussie over euthanasie en

palliatieve zorg. De nieuwe fol der "De zorg voor het leven" gaat niet alleen in op euthanasie,

maar is veelomvattender: "Nieuw leven: is het welkom? Het leek een feit. Het is een vraag. Als gevolg van de steeds groter wordende vrijheid op seksueel gebied. En om tegemoet te komen aan het steeds toenemende materialisme en welvaartsdenken. Men wil vrijheid. En een kind krijgen betekent binding, zorg en verplichtingen. Daarom is abortus provocatus inmiddels gemeengoed. Want ook voor kinderen moet je kunnen kiezen. Wie ongewild zwanger wordt, kan de vrucht laten vermoorden in de moederschoot."

De folder besluit met een heldere stellingname: "Het leven moet beschermd worden en kiezen voor de dood wettelijk onmogelijk. Het leven is een recht. En een plicht."

Uw onbekende naaste

"Vergeet de herbergzaamheid niet... Asielzoekers of gelukszoekers? ", zo luidt de titel van de bestaande folder over asielzoekers en minderheden. Ook van deze folder is nu een verkorte versie gemaakt in de nieuwe folderlijn: "Uw onbekende naaste".

Een korte impressie: "De SGP is zonder meer vóór de opvang van de duizenden, wellicht tienduizenden asielzoekers. Onder één voorwaarde: het moet gaan om mensen die echt asiel nodig hebben. Concrete invulling van dit beleid betekent onder meer nauwgezette procedures en een zorgvuldige afhandeling van asielaanvragen. Het is onze Bijbelse plicht om herbergzaamheid, mededeelzaamheid en barmhartigheid te bewijzen, niet alleen aan vluchtelingen in nood maar ook aan asielzoekers die een verblijfsvergunning ontvangen hebben. Dat heeft voorrang boven economische idealen en nationalistische gedachten."

De hoeksteen van de samenleving

Het stormt de laatste tijd in Nederland rondom opvattingen over het gezin. Dit vraagt om een heldere stellingname: "De SGP neemt uitsluitend de Bijbel als norm. Een gezin bestaat uit een man en een vrouw die voor de wet in het huwelijk zijn getreden. De kinderen die binnen dat gezin geboren of geadopteerd worden, horen er ook bij." Deze folder maakt duidelijk dat de SGP zich tegen polygamie, huwelijken tussen twee personen van hetzelfde geslacht en samenwonen keert. Ook het belang van een opvoeding door een ouder/de ouders - in plaats een opvoeding die plaats heeft in een kinderopvangcentrum- wordt onderstreept.

Bestaande folders

De bestaande folders "Een kennismaking... met de SGP" (geschikt voor ledenwerving), "Herindeling. Op de bres voor de gemeenschap", "Vergeet de herbergzaamheid niet...Asielzoekers of gelukszoekers? " en "Euthanasie. Een goede dood? " zijn nog voorradig.

Alle folders zijn gratis te bestellen bij Voorlichting & Vorming. Zie voor de wijze van bestellen de bestelbon op pagina 22.

Rudi Biemond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 2002

De Banier | 24 Pagina's

Voorlichting · Nieuwe folders

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken