Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen · Stemmen een voorrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen · Stemmen een voorrecht

4 minuten leestijd

op 6 maart D.V. worden in veel gemeenten raadsverkiezingen gehouden, in dit laatste nummer voor deze verkiezingen wil ik wijzen op het voorrecht daarvoor uw stem uit te kunnen brengen èn op de plicht om daarvan verantwoord gebruik te maken. Dat kan nog in ons land. Dat is een groot goed waaraan een grote verantwoordelijkheid gekoppeld is.

Van Calvijn, om zijn woorden weer eens te citeren, weten we hoe hij de burgers van Geneve opwekte om van het kiesrecht gebruik te maken, alsmede waarom en hoe: "En van uw zijde , gij volk, waaraan God de vrijheid geschonken heeft uw overheden te kiezen, weest op uw hoede dat gij niet met uw stemmen tot zulk een hoogte van waardigheid onheilige mensen, goddelozen of deugnieten die alle schaamte hebben afgelegd hebben verheft, om niet tegen de majesteit van God te zondigen, en die van de verschuldigde eer te beroven"; aldus zijn commentaar op I Samuel 2: 27-30.

Afnemende belangstelling

De leden van de gemeenteraad die op 6 maart D.V. gekozen worden, krijgen een andere taak dan voorheen.Thans is de raad het hoofd van de gemeente en vormt het college van Burgemeester en Wethouders het dagelijks bestuur. Vanaf 6 maart komt dat anders te liggen. De raadsleden zijn dan niet meer bestuurder èn volksvertegenwoordiger (monisme) maar alleen nog volksvertegenwoordiger. Hetzelfde zogenaamde dualistisch systeem zoals tussen het parlement en de regering bestaat (althans zou moeten bestaan, want de praktijk is zelden zuiver).

Deze wijziging is het gevolg van jarenlange discussies met o.a. als insteek de (terechte) zorg over de te grote kloof tussen bestuurden en hun bestuurders. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was de moeilijke positie van de politieke partijen, vooral op lokaal niveau, wat zich onder andere vertaalt in afnemende ledenaantallen en dalende opkomstcijfers bij met name ook de raadsverkiezingen.

Het lukt de SGP, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, nog om mensen naar vergaderingen en verkiezingsbijeenkomsten te krijgen. In 'SGP-gemeenten' ligt de opkomst aanzienlijk boven het gemiddelde.Toch gaat het verschijnsel van afnemende belangstelling voor de politiek ook ons niet voorbij. Het is al meermalen opgemerkt: het automatisme dat de kinderen uit'SGP-gezinnen' lid werden en SGP stemden is voorbij.Al teveel wordt het politiek actief zijn (ook in een passieve vorm zoals het bezoeken van vergaderingen) gezien als een vrijblijvende hobby in plaats van een dure plicht, die voortvloeit uit onze belijdenis van de overheid als Gods dienares.

Onze belijdenis van de overheid, onze visie op haar Bijbelse taak en roeping, verdraagt zich niet met het lichtvaardig verzuimen van onze plicht een stem uit te brengen. Daar moet u ook anderen in uw (werk)omgeving van overtuigen. De plicht om te getuigen geldt niet alleen onze raadsleden!

Een helder profiel

Wordt de diepte en ernst van de oorzaken van de desinteresse van de burger voor z'n bestuur op lokaal niveau werkelijk gepeild? Het individualisme, het materialisme en het pragmatisme zijn zo diep ingedrongen in onze moderne maatschappij, dat het erg optimistisch is om te denken met de invoering van een duaal stelsel en wat extra geld een verandering ten goede te kunnen bewerkstelligen. De moderne

mens vraagt zich primair af waar hij of zij in materieel opzicht beter van wordt. Daarom springt men zo omzichtig om met zaken zoals de WAO en worden moeilijke beslissingen maar het liefst vooruit geschoven. Daarom kiest men zo dikwijls van die voorzichtige formuleringen om bij de collegevorming niet buiten de boot te vallen. In die wolligheid en omzichtigheid ligt een voedingsbodem voor politieke fortuinzoekers.Wat ons allemaal ook verweten kan worden, niet dat wij geen duidelijk beginsel hebben en ook niet dat wij onduidelijke verkiezingsprogramma­ 's plegen te presenteren. Ook de gemeentelijke SGP-programma's en pamfletten die ik 'onderweg' gezien heb waren helder en duidelijk. Niet alleen dat, ik vond er ook verantwoorde antwoorden in op vraagstukken die voor de burger van wezenlijk belang zijn.

Een verantwoorde stem

Daarvoor is een programma nodig dat gebaseerd is op een beginsel dat voldoet aan de normen en waarden die de Insteller van de overheden, de Heere God, ons in Zijn oneindige goedheid heeft geschonken. In alle bescheidenheid is de SGP van mening dat haar programma's die betere weg aanwijzen. Niet vanwege de mensen die het uitvoeren, maar vanwege de Bron waaruit geput wordt. Dit beginsel is gebaseerd op de belijdenis dat de Meere God, de Schepper, Onderhouder en Regeerder is van de ganse schepping en op de aanvaarding van de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, waaraan wij allen onderworpen zijn.'Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen' (Spr. 22: 6).

Versta uw plicht

De belemmeringen nemen toe, maar er zijn nog veel mogelijkheden.Waar ter wereld klinkt er in politieke vergaderzalen nog regelmatig een oproep om God en Zijn Woord te erkennen en ons daaraan te onderwerpen. Daarvoor kunnen wij nóg kiezen.Versta uw plicht, ook in uw gebed!

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 2002

De Banier | 24 Pagina's

Verkiezingen · Stemmen een voorrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken