Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen · Meerdere erkenning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen · Meerdere erkenning

5 minuten leestijd

Soms wordt het als een tegenstelling opgevat. De vele inspanningen die we ons als partij getroosten om mensen zover te krijgen dat ze SGP blijven stemmen óf in het vervolg op de SGP te goon stemmen. En daar tegenover de formulering in onze statuten: 'Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers ..'. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Is het werkelijk nodig om ons zo druk te maken tijdens verkiezingscampagnes, eerder dit jaar voor de raadsverkiezingen en nu voor de verkiezingen van de leden van deTweede Kamer of) 15 mei D.V.? Kiesverenigingen die bijeenkomsten organiseren; leden die folders rondbrengen en biljetten plakken; kandidaten die schier avond aan avond het land doortrekken voor spreekbeurten. Waarom die inzet van velen? Heel eenvoudig, omdat de doelstelling van onze partij dit van ons eist. De doelstelling namelijk om door deelname aan de verkiezingen 'de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande'.

Vanaf 1922

Alleen al als we kijken naar verkiezingscampagnes die gevoerd zijn door onze voorgangers, die zelf deze doelstelling hebben vastgesteld, zien we dat ze hun krachten gegeven hebben om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Bij de eerste deelname, in 1919 lukte het niet, maar in 1922 kwam de SGP voor de eerste maal met een zetel in de Tweede Kamer. Felle verkiezingscampagnes werden gevoerd én met resultaat. De stemmenwinst van de SGP ging vooral ten koste van de neo-calvinistische Anti Revolutionaire Partij. De beste uitslag was die van 1933. De SGP haalde 2, 51 % van de stemmen, wat goed was voor drie zetels. De derde zetel was een wankele restzetel (maar wel in een Tweede Kamer met 100 leden!). Ook toen trokken onze kandidaten het land door en gingen ze de strijd om de kiezer aan.

Unieke belijdenis

Was het dan een loze opmerking, die zinsnede waarin gezegd wordt dat het 'niet zozeer' gaat om een meerderheid van kiezers? Een uitspraak zonder praktische politieke waarde? Niet in het minst, hiermee wordt namelijk het unieke van de SGP aangewezen. Een partij die duidelijk aangeeft waarop haar uitgangspunten gebaseerd zijn èn die openlijk verklaart dat die beginselen nooit ondergeschikt gemaakt mogen worden aan de gunst van de kiezer. Een partij die haar stemgedrag niet laat beïnvloeden door verkiezingsprognoses, zoals vorige week de WD deed bij het stemmen tégen het NWP (Nationaal Vervoers- en Verkeersplan) en de PvdA bij haar standpuntbepaling over wel of geen deelname aan het JSF-project (de ontwikkeling van nieuw gevechtsvliegtuig).

Een partij die belijdt dat elke overheid, als Gods dienares een bijbelse roeping heeft waarvan eenmaal persoonlijk verantwoording zal moeten worden afgelegd; een partij die de overtuiging heeft en 'tot meerdere erkenning' tracht te brengen dat alleen de Bijbel, het Woord van God, duurzame normen en waarden biedt voor een zorgzame en liefdevolle samenleving.Van dit beginsel met zo'n rijk perspectief moeten wij getuigen.

Getuigen?

Zonder meer, maar dat getuigenis zal, wil het enige indruk maken, gepaard moeten gaan met daden. Getuigende èn praktische politiek.Twee zijden van één medaille, zo wordt deze opdracht getypeerd. Het een kan en mag niet zonder het ander Vanuit die gezindheid trachten SGP-kamerleden al 80 jaar hun bijdrage te leveren. Bijdrages die juist door de aandacht voor die beide elementen, ik durf dat vrijmoedig te zeggen, zo waardevol zijn in het politieke debat.Treffende voorbeelden daarvan waren de laatste periode de debatten over ethische kwesties zoals abortus en het zogenaamde 'homohuwelijk', maar ook over de MKZ-crisis, sociaal beleid, zorgsector, veiligheid, infrastructuur enz.

Met ons motto 'Tot Uw dienst' geven wij aan, door 'Uw' met een hoofdletter (God liefhebben boven alles) en 'uw' met een kleine letter (de naaste liefhebben als onszelf) dit beleid te willen voortzetten. Ook ons verkiezingsprogramma geeft daar blijk van. Concreet worden de terreinen aangewezen waar, naar onze mening, beslist meer geld naar toe moet, zoals bijvoorbeeld voor zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs, gezinsbeleid en de herstructurering van de landbouw, om slechts enkele punten op te sommen. De beoordeling door het CPB (zonder daarop geheel te willen bouwen) geeft aan dat de SGP er in geslaagd is om een deugdelijke financiële onderbouwing te geven aan dit verkiezingsprogramma.

Prognoses

Een verantwoord programma waar de samenleving goed mee zou zijn, een meelevende en betrokken achterban, goede (en goed bezochte) bijeenkomsten, een principieel en dus ook kwalitatief goed bekend staande fractie, een kandidatenlijst, het is al meer opgemerkt, waar we echt verblijd mee mogen zijn, meevallende raadsverkiezingen en toch ... matige prognoses. Hoewel we ons door al die voorspellingen, die er dikwijls behoorlijk naast blijken te zitten, niet van de wijs moeten laten brengen zijn de zorgen voor het behoud van de derde zetel terecht. De derde zetel is al jaren een bedreigde restzetel. In onze dagen van ontkerstening en het loslaten van ideologische wortels komt een beginselpartij als de SGP steeds meer en meer geïsoleerd te staan. Dat beperkt, hoe dan ook, de kring van potentiële SGP-stemmers. Laat ons daarom elkander vasthouden en opwekken om geen stem verloren te laten gaan. Onze belijdenis dat de Heere regeert en dat Hij daarvoor, met eerbied gezegd, onze SGP niet nodig heeft doet niets af van onze verantwoordelijkheid om ons, biddend en werkend, in te spannen voor een goede verkiezingsuitslag DeoVolente.

W Kolijn, algemeen voorzitter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 mei 2002

De Banier | 24 Pagina's

Verkiezingen · Meerdere erkenning

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 mei 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken