Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het partijbureau

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het partijbureau

5 minuten leestijd

Gedenkwaardig

Graag besteden we in deze Banier opnieuw aandacht aan enke/e scheidende fractieleden, die soms na vele jaren afscheid hebben genomen van de actieve po//üe/c Vonof" deze plaats hartelijk dank voor de grote inzet voor de SGP en voor de toekomst de zegen des Heeren toegewenst

- L.N. Verhoeks en H. Brons, Barneveld

- L.N. Verhoeks en H. Brons, Barneveld Op de speciaal belegde gemeenteraadsvergadering van 12 maart jl. heeft burgemeester Burgering, van de gemeente Barneveld, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Wethouder Verhoeks is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en raadslid Brons tot lid van de Orde van Oranje Nassau.Vanaf 1982 is Verhoeks twintig jaar wethouder geweest. Zijn verkiezing was toen uniek daar hij voor eerst gemeenteraadslid werd en gelijk gekozen voor wethouder als opvolger van de heer J.J. Lammers.Verhoeks heeft alle portefeuilles bemand, stond bekend als bestuurder, zijn grote kennis en was een "allrounder". In verband ook met zijn afscheid in de gemeentepolitiek is er een receptie aangeboden. Enkele honderden mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om van wethouderVerhoeks afscheid te nemen.

De heer Brons is ook in 1982 in de gemeenteraad gekozen als opvolger van zijn oom, de bekende heer G. van de Bruinhorst. Vanaf 1990 fractievoorzitter Brons is ook jaren lang voorzitter geweest van het verband van SGP-raadsleden op de Veluwe.

Burgemeester Burgering noemde hem een man die in alle bescheidenheid zijn steentje heeft willen bijdragen en geroemd werd om zijn evenwichtige inbreng in de beraadslagingen.

- ].D. Lukasse, Goes

Op 12 maart is afscheid genomen van ons raadslid J.D. Lukasse van de gemeenteraad van Goes. Het was voor ons raadslid werkelijk een verrassing om daar te worden benoemd tot'lid in de Orde van Oranje Nassau'. Het was een mooi moment na 16 jaar lid van de gemeenteraad in Goes te zijn geweest. Ook als bestuurslid van de PKVWolphaarsdijk zijn we hem dankbaar voor de jarenlange trouwe inzet en meeleven en hopen tevens dat hij dat nog vele jaren mag blijven doen.

Omdat het einde in de gemeenteraad is gekomen voor de 54-jarige Lukasse willen we hem namens de vereniging hartelijk dank zeggen en ook zijn vrouw en gezin het goede toewensen en een geze­

gende tijd voor ziel en lichaam, beide in de vreze des Heeren. (ingezonden

door: PKVWolphaarsdijk'Ve Banier")

- A. Slingerland, Zoetermeer

Op 14 maart werd raadslid A. Slingerland t.g.v. zijn afscheid benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. In 1965 heeft de heer Slingerland zich aangesloten bij de kiesvereniging van de SGP. Op 8 februari 1966 gekozen als bestuurslid, 10 februari 1970 afgetreden als penningmeester wegens studie. In 1966 voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Per 7 januari 1980 trad de heer Slingerland tussentijds toe tot de Zoetermeerse gemeenteraad. Dit door het plotselinge overlijden van SGP-raadslid de heerVd. Gouwe. Op 25 februari 1980 werd hij voor de eerste keer beëdigd. Tot 1994 had hij onafgebroken zitting in de Raad. In de periode 1994-1998 niet. Tijdens deze periode werd hij benoemd tot voorzitter van de SGP te Zoetermeer en heeft hij alle energie aangewend om samengaan met de RPF en het GPV tot stand te brengen, wat door de kiezers in 1998 werd gewaardeerd door het uitbrengen van een groot aantal voorkeursstemmen. In overleg met wat intussen de Christenunie was geworden, is tot verdeling van het zitten in de Raad voor de­ ze periode overeengekomen. Op 4 september 2000 werd hij opnieuw beëdigd. Deze periode loopt nog steeds. De heer Slingerland heeft zitting in diverse commissies. Ook is hij beëdigd als ambtenaar van de Burgerlijke stand. In deze functie heeft hij diverse huwelijken voltrokken.

Onderscheidingen

In de vorige Banier is een opsomming gegeven van personen die ter gelegenheid van Koninginnedag of bij hun afscheid een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. Opmerkzame lezers meldden ons dat de volgende SGP-ers in het overzicht ontbraken. Hoog tijd om het ongewild verzuim recht te zetten.

Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau: K. Brakke te Staphorst R Bremmer te Zegveld H.van Elsacker teVlaardingen G. van der Graaf te Bergambacht N. Kleiberg te Nunspeet Een woord van dank namens de partij voor al het werk dat gedurende een lange reeks van jaren voor de samenleving en in het bijzonder voor de SGP is verricht. Vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd.

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen

Artikel 14 van het Algemeen Reglement regelt de Kandidaatstelling van de Provinciale Statenverkiezingen.Voor I juni a.s. kunnen PKV'n namen opgeven van mogelijke kandidaten voor de verkiezingen in 2003. Deze gegevens moeten worden ingediend bij de provinciale vereniging. Hieronder laten we artikel 14, de leden I en 2 volgen.

"/.De plaatselijke kiesverenigingen kunnen, na gehouden ledenvergadering, ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten vóór I juni van het jaar, voorafgaand aan het verkiezingsjaar, aan het bestuur van de provinciale vereniging namen opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging of van nabije kiesverenigingen, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de Provinciale Staten op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de partij; in bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt 2. Bij de opgave, bedoeld in het eerste lid, verstrekken de plaatselijke kiesverenigingen de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens".

Van der Bas

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 mei 2002

De Banier | 16 Pagina's

Van het partijbureau

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 mei 2002

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken