Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

Twee woorden

"Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? " Deze woorden kwamen mij in gedachten toen de uitslag van de verkiezingen bekend werd. Het zijn de treffende woorden waarmee Job de striemende kritiek van zijn verbitterde echtgenote terechtwees. Ondanks de diepste beproevingen zondigde Job in dit alles niet (Job 2: 10). De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd! (job I: 2 I). Tienduizend stemmen meer en een zetel minder. Dankbaarheid én teleurstelling; het goede én het kwade. De Heere vergist Zich niet. Hij weet wat goed voor ons is.

Wij danken na de Heere allen die met hun stem ons hun vertrouwen hebben gegeven. Wij hopen dat vertrouwen niet te beschamen. Wij hopen tevens dat we die stemmen in de toekomst mogen vasthouden. Natuurlijk is er de teleurstelling dat we, met name door de hogere opkomst, de derde (rest-)zetel moesten inleveren.Twee woorden: dankbaarheid én teleurstelling.Teleurstelling, vooral voor hen waaronder vele jongeren, die ondanks hardnekkige prognoses toch hadden gehoopt op en gebeden om drie zetels. Dankbaarheid voor de trendbreuk in het aantal stemmen, dat de laatste tijd een licht neerwaartse lijn te zien gaf, een lijn die nu positief bleek te zijn omgebogen. Wij zijn erkentelijk voor de vele warme reacties die we ter bemoediging uit het hele land ontvingen. Het is niet wel doenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken; bij dezen! Het is onze dringende wens dat we elkaar met onze gebeden om Gods gunst en wijsheid blijven omringen voor de komende tijd.

Ongewis

De uitslag toont een diep geworteld gevoel van onvrede in de samenleving. De kiezers hebben rigoureus met 'paars' afgerekend en dat doet ons op zichzelf deugd. Spectaculaire verschuivingen zijn het gevolg. Het CDA, dat gefeliciteerd mag worden met de uitslag, is met de zware verantwoordelijkheid die nu, na de grote zetelwinst, op de heer Balkenende rust, niet echt te benijden. Het CDA is geroepen om een leidende rol te spelen in een op zichzelf moeilijke kabinetsformatie. Getalsmatig is zowel een coalitie over links als over rechts mogelijk. De wil van de kiezers, af te lezen van de uitslag, gevoegd bij programmatische overeenkomsten tussen het CDA, de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en de WD wijzen onzes inziens op een voorkeur voor de mogelijkheid over rechts. In het andere geval kom je bij de grote verliezers terecht, vooral de PvdA, en dat is niet logisch. De vanzelfsprekendheid echter, waarmee aan deelneming van de WD werd gedacht, werd door de nieuwe liberale aanvoerder de heer Zalm, meteen afgewezen. Edoch, inmiddels praten deze drie fracties met elkaar over de mogelijkheden om snel tot overeenstemming te komen en dat onder leiding van de door Hare Majesteit aangewezen informateur Donner.

Maar de situatie is nog ongewis; immers, scherp zal men willen verkennen waar de LPF zich nu precies aan verbindt. De LPF is een nieuwe formatie, weliswaar aangetreden met een inmiddels helaas lafhartig vermoorde leider die op scherpe wijze inspeelde op het politieke klimaat, maar tot nu toe zonder gepresenteerde funderende visie op de noden en behoeften van onze samenleving. Het wekt derhalve geen verbazing dat CDA en WD nauwkeurig willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Er zijn risico's die verhinderen over één nacht ijs te gaan. Het zal dus naar mijn inschatting nog wel even duren voordat er een nieuwe ministersploeg op het bordes staat.

Afscheid

Moesten wij, als voorzien, afscheid ne­ men van onze gewaardeerde vriend en collega Van den Berg, dat gold in eigenlijk pijnlijke zin ook van nota bene drie collega's van de ChristenUnie.Werd het door Slob nog enigszins gevreesd, dat gold zeker niet voor Stellingwerf en Van Middelkoop. Het is nu niet de gelegenheid om daar uitvoeriger op in te gaan, maar het grote stemmenverlies voor de ChristenUnie heeft voor deze gewaardeerde collega's wel zeer ernstige gevolgen. Drie bekwame kamerleden moeten terugtreden.Wij betreuren dat uiteraard met hen. Het stemmenverlies zal voor de partij die ons nog het dichtst nabij is, voorlopig een vervelende nasleep hebben.We wensen de heer Veling met zijn verkleinde fractie veel wijsheid toe.

Nog een afscheid

Onze fractiemedewerker drs. Hugo van der Wal gaat ons per I juni aanstaande verlaten in verband met een benoeming bij Siloah.de gehandicaptenzorgorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten.Wij danken hem voor zijn inzet op de beleidsterreinen van EZ, Financiën en Volksgezondheid en wij wensen hem Gods onmisbare zegen toe in zijn nieuwe functie. Ook van JanTeerds namen we inmiddels onder dankzegging afscheid. Op enthousiaste wijze heeft hij ons team in de campagne gedurende enkele maanden versterkt. Fijn dat er steeds weer jonge mensen zijn die bereid zijn er met ons de schouders onder te zetten. In de plaats van Hugo werd Willem deWildt benoemd, die in de kiesvereniging van Leiden en als beleidsmedewerker bij onze Statenfractie in de provincie Utrecht zijn sporen in SGP-verband reeds trok.Wij spreken graag de wens uit dat we met elkaar een goede tijd van samenwerking hebben.

Bemoedigend

Wij werden aan de vooravond van de verkiezingen zeer bemoedigd door de zeer druk bezochte bezinningsbijeenkomsten te Ridderkerk en te Gouda. We zijn de sprekers, de predikanten K.Visser, G.J. van Aalst en K. ten Klooster te Ridderkerk en prof dr A. de Reuver, R Mulder en A. van Heteren te Gouda voor het gebodene zeer erkentelijk. Wat was het goed om zó onder het Woord bij elkaar te zijn. De Heere moge er Zijn zegen aan verbinden.

27 mei 2002

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 2002

De Banier | 32 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 2002

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken