Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Standvastig?!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Standvastig?!

5 minuten leestijd

Standvastig?

Na acht jaren oppositie is het CDA door de grote overwinning van 15 me/ jongstleden aongewezen om het voortouw te hebben in de formatiebesprekingen, die onder leiding van informateur Donner worden gevoerd. Als we de media mogen geloven, zit er behoorlijk schot in. In een paar weken tijd zouden nogal wat punten tot overeenstemming zijn gebracht tussen de gesprekspartners van CDA, LPF en VVD. We zijn in afwachting van de eerste officiële (tussen-jrapportage van de heer Donner. Zodra deze er is, zal er naar verwachting een kamerdebat over worden gevoerd.

Het CDA heeft door de verworven positie goede mogelijkheden om eisen te stellen, zij het dat formatieonderhandelingen uiteraard tegelijl< een zekere behoedzaamheid vergen. We spreken er het CDA indringend op aan standvastig te zijn v^aar het gaat om principiële punten die zijn terug te brengen op Bijbelse v^'aarden en normen, in de oppositierol onder'paars' zijn nu en dan standpunten ingenomen die krachtiger v/aren dan v^e van het CDA gev/end waren toen het onderdeel uitmaakte van de coalities die door de heer Lubbers werden aangevoerd. Men had de handen meer vrij om recht toe recht aan te zeggen waar men voor stond. Ik denk aan medischethische vraagstukken, abortus provocatus en euthanasie bijvoorbeeld. Het zou toch volstrekt ongeloofwaardig

zijn als van deze houding weinig tot niets zou overblijven in de formatiebesprekingen. Ik ga er gewoon van uit dat deze punten op een herkenbare wijze in het komende regeerakkoord zijn terug te vinden. We begrijpen best dat er tot elkaar gekomen moet word

ten van compromissen. Principiële standpunten evenwel, zijn niet en zéker niet zonder méér uit handen te leggen ter wille van de macht en van invloed. Dat althans is de lijn van de SGP. Kort en goed: CDA, toon standvastigheid.Al die extra kiezers van 15 mei jongstleden hebben er recht op dat de verkregen positie wordt uitgebuit en verzilverd. Onze samenleving heeft een herstel van fundamentele christelijke waarden en normen dringend nodig. Zulk een herstel zou een zegen zijn. Wat echter het eerste is wat telt en derhalve het meest beslissend is, is dat we dat gehoorzamen van en werken aan een wezenlijk herstel van Bijbelse waarden en normen ten opzichte van de Heere God verschuldigd zijn. Alles en iedereen moet Hem eren!

Standvastig!

Vorige week donderdag (6 juni) werd er in Den Haag een steunbetuiging aan Israël georganiseerd. Naar schatting een tweeduizend mensen uit het hele land waren aanwezig. De organisatie was in handen van een platform waarvan Christenen voor Israël en niet in de laatste plaats de SG P-jongeren deel uitmaakten. Onze jongeren waren vooral gevraagd de orde te handhaven, van binnenuit en van buitenaf Dat ging hen, net als indertijd bij de stille tocht in het kader van de behandeling van de euthanasiewetgeving in de Senaat, weer goed af.

Diverse sprekers hebben in korte toespraken uitdrukking gegeven aan hun verbondenheid met Israël. Zelf heb ik beklemtoond dat die verbondenheid geen klakkeloos goedkeuren betekent van wat de staat Israël doet, maar wel een standvastig erkennen van het recht van Israël om de zo intens beproefde veiligheid van eigen burgers en territoir te beschermen tegen terroristisch geweld dat steeds weer toeslaat via zelfmoordacties van o.a. Palestijnen. Die verbondenheid betekent voor ons ook dat wij duidelijk stelling nemen tegen de vaak eenzijdig pro-Palestijnse houding van de Europese Unie waarvan wij deel uitmaken. Onlangs werd in hoge EU-kringen geopperd dat maar spoedig een Palestijnse staat tot stand moet komen. Zo'n staat zou echter een permanente bedreiging vormen voor de veiligheid van Israël.'Naast' is voor veel Palestijnen (zie de opstelling van de Hamas-beweging en de islamitische Jihad) immers'in plaats van'! Niemand zal ontkennen dat ook de Palestijnen recht hebben op een eigen plek. De weerbarstige werkelijkheid is dat dezelfde plek wordt geclaimd, waarbij Jeruzalem nog weer een heel bijzondere rol speelt. Jeruzalem is niet op te delen, er moet standvastig worden uitgegaan van de ongedeelde hoofdstad van Israël. Ook de herleving van antisemitisme moet de kop worden ingedrukt. Dat kan toch niet, na alles wat we in de vorige eeuw hebben meegemaakt! Mijn toespraak sloot ik af met de bede of de bekering van de Joden tot de gekomen Messias Jezus Christus spoedig komen mag. Dan zal er eerst echte vrede over Israël zijn!

Standvastigheid

Met veel genoegen las ik onlangs Eusebius' Kerkgeschiedenis, recent opnieuw vertaald, bewerkt en van aantekeningen voorzien door de onder ons bekende dr. Chr. Fahner. Eusebius behandelt op nauwkeurige wijze drie eeuwen geschiedenis van de eerste christengemeenten. Over standvastigheid gesproken, als telkens weer de gruwelijkste christenvervolgingen uitbreken. Over betrouwbaarheid en standvastigheid gesproken, als de Romeinen tot het hoogste niveau moeten erkennen dat het ja van de christenen echt ja is en hun neen neen en dat in tegenstelling tot hoe het bij anderen is. Constantijn de Grote stelt vast dat voorspoed en geluk voor velen verbonden waren aan de erkenning van de christelijke godsdienst (in het jaar 3 14) en verbond daaraan consequenties.Tegelijk gaf hij opdracht een synode te houden om de verdeeldheid onder de kerkelijke leiders te doen ophouden, immers, verwijdering onder mensen die een broederlijke en vreedzame gezindheid moeten betonen, vond hij schandelijk. Zo namelijk, werd reden tot spotternij gegeven aan degenen die toch al buiten de kerk staan en die menen dat ze "onze zeer heilige godsdienst moeten verwerpen". Waarvan acte!

10 juni 2002

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juni 2002

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig · Standvastig?!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juni 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken