Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

Geen alternatief

De verkiezingsuitslag heeft het CDA 'veroordeeld' tot regeringsveraritwoordelijkheid. Er is getalsmatig eigenlijk nauwelijks een andere combinatie denkbaar dan van het CDA met de LPF en de VVD. Het zou na een enkele week reeds zover zijn dat een akkoord onder handbereik is. In de media wordt melding gemaakt van verhoudingsgewijs vlotte besprekingen tussen de heren Balkenende, Herben en Zalm. Naar verluidt is de kogel door de kerk en zal er over enkele dagen melding kunnen worden gemaakt van overeenstemming op hoofdpunten. Er komt dan een zogeheten strategisch document naar de Kamer, die daarover vervolgens een debat zal voeren. Verwacht mag worden dat de drie meest betrokken fracties bij die gelegenheid hun instemming zullen betuigen met het behaalde resultaat. Ondersteld dat het allemaal gaat zoals nu wordt verwacht, dan is het al met al nog vlot verlopen.

Inhoudelijk moeten we een oordeel over de start van dit kabinet uiteraard opschorten. Daarvoor moeten we immers de presentatie van de beleidsvoornemens afwachten. Er is natuurlijk al wel het een en ander naar buiten gekomen. De WAO-problematiek, het inkomensbeleid en de nieuwe inrichting van de zorgverzekering zijn de drie thema's die het moeilijkst zouden zijn geweest. Belangrijke onderwerpen, dat is duidelijk.Toch gaat onze belangstelling heel in het bijzonder uit naar allerlei immateriële kwesties: immigratiebeleid, euthanasie, abortus provocatus en dergelijke. Daar hebben we tot nu toe niet echt veel over gehoord. Ik merkte het al eerder op, het moet toch van het CDA kunnen worden verwacht dat juist ook op deze terreinen - kan het zijn wézenlijke - bijstellingen worden afgedwongen en overeen gekomen met de toekomstige coalitiepartners.

Ietwat snerend wordt door velen geconcludeerd dat in sneltreinvaart opruiming wordt gehouden met wat 'paars' er van heeft gemaakt en aan onze samenleving heeft nagelaten. Dat mag dan omtrent diverse materiële zaken het geval lijken, veel liever nog is het ons als dat ook voor de ethische dilemma's zal gelden waarvoor acht jaar'paars' bewind heeft gezorgd. Wij mogen wel hopen en bidden dat het daar inderdaad van komt! Laat er dan voor de te vormen coalitie eigenlijk geen werkbaar alternatief zijn; voor de ethische sporen die 'paars' trok zijn er wel degelijk alternatieven. Laat de politieke wil zich mogen mobiliseren om ook op dit terrein tot een doorbraak te komen. Menselijkerwijze gesproken is dat niet gemakkelijk te verwachten, daarvoor is ten diepste breed in de samenleving bekering nodig. Maar zou voor Hem, Die alle dingen naar Zijn hand stellen kan, zoiets te wonderlijk zijn? Verdiend hebben we dat niet, dat dient te worden erkend. De Heere gedenke ons en ons volk.

Onwennig

Bij herhaling wordt ons gevraagd hoe het toch gaat met al die nieuwe kamerleden, inzonderheid die van de Lijst Pim Fortuyn. Het is duidelijk, velen lopen erg onwennig rond. Een bepaald onbehagen over de gang van zaken in

ons land bracht hen rondom hun leider bijeen. De lijst kwam in grote haast tot stand. Afstemming van standpunten en ideeën en de coördinatie van werkwijze en taakverdeling moeten eigenlijk nog goed beginnen. Lege kasten en schone bureaus, van nul af iets opbouwen. Een uitdaging, jazeker, maar in de hectiek van het parlementaire bedrijf ook een spannende opgave. De grote vraag is natuurlijk of er een hechte, samenhangende 'club' van is te smeden. Zesentwintig individualisten, vriendelijker gezegd idealisten, vormen nog geen team. Derhalve is er voor het CDA en de WD best een flink risico om nu al meteen met hen in zee te gaan. Deskundigheid op een bepaald beleidsterrein is nog iets anders dan politieke en bestuurlijke ervaring. Beide zijn nodig om ongelukken te voorkomen. Dezer dagen hebben we moeten denken aan de eerste schreden van de SGP-er ds. G.H. Kersten - dezer dagen tachtig jaar geleden - in de Staten-Generaal. Ook hij zal wat onwennig rond gelopen kunnen hebben. Alle begin is moeilijk. Maar hij bracht enkele jaren later wel een door hem bekritiseerd kabinet ten val. Wie weet wat ons heden ten dage nog te wachten staat.

Stoelendans

Zodra er een akkoord is, moeten mensen worden aangezocht voor het nieuwe kabinet. Spottend wordt dat de stoelendans genoemd. Uiteraard zijn we erg nieuwsgierig naar de personen die zullen worden aangezocht. Mogelijk collega's met wie we jaren hebben samengewerkt. Je hoort dat enkelen aan de telefoon gekluisterd zitten in de hoop een telefoontje te krijgen van hun politieke leiders met de vraag om eens even langs te komen. Ongetwijfeld zullen er ook'verrassingen' blijken, mensen van buiten de politieke omgeving in engere zin. Onze ministers en staatssecretarissen zijn in ons staatsbestel allereerst en allermeest dienaren van de Kroon. Een zware verantwoordelijkheid wacht hen. Het zijn geen zetbaasjes van de partij waartoe zij te rekenen zijn.

Wie het ook worden, onze wens is dat zij voor alles begeren, nog meer dan dienaar te zijn van de door ons hooggeachte maar toch aardse Kroon, iets zichtbaar te maken van het feit dat de overheid naar Bijbels getuigenis Gods dienaresse is. Wat zouden we daar goed mee zijn. Het ware welzijn van héél het volk zou worden gezocht. Beseft zou worden dat alles en ieder God dient te eren. Alles wat daar haaks op staat zou worden geweerd. Het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël wijst ons de weg naar de juiste selectie. Op die bestuursacademie was zoiets nog niet eerder vertoond. Daniel en zijn drie (jonge) vrienden blonken in alle opzichten in al hun eenvoud, oprechtheid en Godsvreze uit. Daar zou het om moeten gaan.

22 juni 2002

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 2002

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken