Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

Bijbel citeren

Het gebeurde jongstleden donderdag juist voorafgaand aan het kamerdebat over het strategische document dat de contouren van het regeerokkoord tussen CDA, LPF en VVD aangeeft. Mevrouw van Nieuwenhoven, tot voor l .ort voorzitter van de Tweede Kamer maar nu fractievoorzitter van de PvdA, zei speciaal voor mij aan het begin van haar betoog iets te zeggen. Zij maakte gebruik van een uitdrukking in de aanbiedingsbrief van de informateur, de heer Donner. Laatstgenoemde schreef dat "onder de conditie van de apostel jacobus" de onderhandelaren op grond van het bereikte akkoord tot de formering van een kabinet konden overgaan. Zij citeerde deze voor overheidsstukken opmerkelijke zin, maar voegde daar aan toe dat er ook nog wel andere behartenswaardige woorden te vinden zijn in de Brief van de apostel Jacobus. Zij citeerde de tekst waaruit, zo zei zij, blijkt dat het onbarmhartig is als rijken zich verrijken over de ruggen van de armen. De nieuwe coalitie moest zich dit maar aantrekken en voorkomen dat de uitwerking van het nieuwe beleid die kant op zou gaan. Iets wat zij vreesde. Heel opmerkelijk was dat na haar - zij was de eerste spreker - diverse woordvoerders (wellicht de door de GBS geschonken) Bijbel aanhaalden. Dat hebben we van zoveel kanten lang niet meer meegemaakt. Mevrouw van Nieuwenhoven hebben we toegewenst dat zij vaker op een positieve wijze de Bijbel zal gebruiken bij de voorbereiding en onderbouwing van haar redevoeringen, maar dan uiteraard niet selectief, maar evenwichtig.

Er werd in het strategische document nog op een andere plaats aanleiding gegeven om op een Bijbelwoord te zinspelen. Eén van de paragrafen is getooid met het opschrift "niet bij decreet en geld alleen". Een kennelijke zinspeling op het bekende "niet bij brood alleen". Wij hebben dit opschrift gebruikt in de afronding van onze bijdrage, die elders in dit nummer van ons partijorgaan voor een belangrijk deel is weergegeven. Niet bij brood alleen, maar bij alle Woord dat door de mond Gods uitgaat (o.a. Matth.4: 4).

SGP-ers citeren de Heilige Schrift regelmatig in hun bijdragen aan het politieke debat. Dat moet altijd zorgvuldig gebeuren. Met eerbied gesproken, wij mogen de Bijbel niet voor "onze karretjes spannen". Het behoort altijd ernstig en bewogen te gebeuren en wie zal gemakkelijk steeds weer aan die maat voldoen.Tegelijk mag het ook vrijmoedig gedaan worden, we kunnen er ook wel eens te bedeesd mee omgaan. Het moet wel altijd gaan om "een woord te pas" en niet "te onpas". Er mag ook over de betekenis van het aangehaalde Bijbelgedeelte geen misverstand bestaan of groeien. Kortom, er Is veel wijsheid voor nodig, afhankelijkheid ook.

Van de week gebeurde het, als gezegd, enkele malen door diverse sprekers. Enerzijds verraste dat. Kennelijk Is er hier en daar nog enige bekendheid en de erkenning dat het om een Bron gaat met gezag.AnderzIjds voelde ik me op een gegeven ogenblik In het debat toch wat ongemakkelijk. Er werd namelijk vastgesteld door de voorzitter van één van de grootste fracties dat er twee

boeken veelvuldig waren geciteerd, te weten de Bijbel en de nagelaten pennenvruchten van P. Fortuyn. Zo in de trant van: twee bronnen die onderling vergelijkbaar waren in wijsheid en gezag. Althans, zo was de kleurklank van de opmerking. Maar zo kan en mag het natuurlijk helemaal niet. Het gebed mag wel leven zoals we dat vinden In Psalm 25: Heere, maak mij Uw wegen toch door Uw Woord en Geest bekend! Dat hebben we allemaal nodig, in en bulten christelijke politieke partijen.

Net mis

Twee belangrijke moties van onze zijde haalden de eindstreep net niet.Terwijl dat menselijkerwijze gesproken wel had gekund. De ene ging over de 'abortusboot' die van mevrouw Borst mag uitvaren om zogeheten overtijdbehandelingen aan te bieden aan vrouwen die wonen in landen waar abortus verboden is. Wij wilden dat doen verbieden. De andere ging over een betere rechtsbescherming van ambtenaren van de burgerlijke stand die tegen hun overtuiging In geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een 'homohuwelijk'. Op het cruciale moment waren drie leden van de fractie van de LPF niet bij de hoofdelijke stemming aanwezig, waardoor het net mis ging. Naar verluidt hadden zij de vergadering vroegtijdig verlaten omdat het hun te laat werd. Zoiets Is natuurlijk niet te rijmen met verantwoord gedrag. De heer Herben en de heer Eerdmans, voorzitter en secretaris van die fractie, verontschuldigden zich er voor, maar intussen was 'het kwaad geschied'. Deze fractie moet nog veel leren. Zeker als ze straks verantwoordelijkheid draagt voor de coalitie, waarvoor de heer Balkenende nu in opdracht van Hare Majesteit een kabinet samenstelt. Het was voor ons een grote teleurstelling. Dat zal Iedereen begrijpen. Nu moet een nieuwe gelegenheid worden gezocht om te bereiken wat onder handbereik was.

Ds. A. Heij

Nog onlangs gaf ds. A. Heij uit Krimpen aan den IJssel zijn naam voor een - door de bekende omstandigheden van de laatste weken van de campagne niet geplaatste - advertentie ter aanbeveling van de SGP-kandIdaten. Nu bereikte ons het bericht dat hij op de leeftijd van 74 jaar is overleden. Wij willen vanaf deze plaats de nabestaanden van harte Gods nabijheid toewensen om dit verlies te kunnen verwerken. Moge de sprake die er van dit verschelden uitgaat, ons allen wezenlijk bereiken. Opdat we alzo onze dagen leren tellen en daardoor een wijs hart bekomen. Memento MorI!

6 juli 2002

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 2002

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken