Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Te vallen onder de zes of onder de zevende

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Te vallen onder de zes of onder de zevende

7 minuten leestijd

En de Heere zeide tot hem: Go door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een tel< .en op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen, die in bet midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide Hij voor mijne oren: Gaat door, door de stad, achter hem, en slaat! Ulieder oog verschone niet, en spaart niet. Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.

Ezechiël 9: 4-6

In het vorige hoofdstuk wordt de profeet getoond welke gruwelijke afgoderij de joden in de tempel bedreven; het gezicht van kruipende dieren waar afgoderij mee gepleegd werd. Ja, Ezechiël zou nog groter gruwelen zien en wel dat zij de afgodische beelden offerden. De afgod Thammuz, welke door de vrouwen werd beweend en de 25 mannen die de zon aanbaden en vele grote gruwelen die het land verontreinigden. In de eerste verzen van hoofdstuk 9 roept de Heere door Ezechiël: Doet de opzieners der stad naderen. De kanttekening wijst ons hier op de heilige engelen die de Heere ook gebruikt om wereldmachten en legers uit te doen gaan om Zijn wraak uit te oefenen. En zo zien we zes mannen van de weg der hoge poort naar het noorden komen, waarbij gedacht wordt aan de Chaldeeën met hun verpletterend wapen om de stad en de tempel te verstoren. Doch we lezen van nog een man in het midden van hen, een zevende, met linnen bekleed gelijk een priester, waar wij Christus onder mogen verstaan. Deze Man heeft een gordel aan Zijn lenden waar een inktkoker aan hangt. Deze allen bleven staan bij het koperen altaar hetwelk het brandofferaltaar betekent (Exodus 38: 30). En zo ziet Ezechiël dat de heerlijkheid Gods van Israel zich ophief van de Cherub, die op de ark was als een teken van Gods tegenwoordigheid, tot den dorpel. Ontzaglijke zaak, als teken dat de Heere wijkende is van het heilige der heiligen. Zo wijkt de Heere meest stapsgewijs van een persoon, van een gezin, gemeente, kerkverband, land en regering, vanwege de gruwelen die er zijn en toegelaten worden.

We lezen in vers vier dat de Heere eerst zegt tot de Man met linnen bekleed en met des schrijvers inktkoker: Ga door, door het midden der stad Jeruzalem en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten. Dus deze Man gaat in dit gezicht de zuchtenden tekenen aan het voorhoofd.Waar zuchten zij over? Het zijn degenen die zuchten over de zonde waartussen zij leven. De ware zuchters zullen geleerd hebben het Godonterend karakter der zonde; hoe door de voornoemde gruwelen gespot wordt met God en Zijn heilige dienst en Zijn wetten veracht en vertreden worden. Zuchten hoe het land verontreinigd wordt door alle uitleving in de zonden. Zuchten onder 's mensen vreselijke natuurstaat. Degenen die zuchten en waarschuwen uit een wedergeboren hart en waarschuwen op de plaatsen waar zij gesteld zijn, in kerkregering en staatkundig terrein, deze krijgen in dit gezicht een persoonlijk teken van Christus, waardoor de andere zes mannen hen kennen zullen om hen niet te verpletteren met hun wapens.

Vers vijf leert ons dat tot de anderen gezegd wordt: Gaat door, door de stad achter Hem, Die tekent en slaat al het ongetekende, doodt, verderft en roeit uit en uw oog verschone niet.Vers zes leert: Doodt ouden, zowel als jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar geraakt aan niemand die het teken uit de inktkoker ontvangen heeft. Let eens op wat de Heere zegt: En begint van Mijn heiligdom en wel bij de oude mannen in de afgodendienst die bezig zijn in of bij de tempel. Eerst moeten deze gedood en verpletterd met de wapens. Zo wordt ten allen tijde de maat der ongerechtigheid vol op Gods tijd. Dan kan er een roepen zijn, maar de Heere zal niet meer horen. Het is nog een voorrecht dat er in onze landsvergaderingen nog een stem gehoord mag worden van onze SGP-vertegenwoordigers dat God in de hemel als de Alwetende Zijn heilige wetten zal handhaven en van Gods Woord getuigd mag worden dat God de overtreders van Zijn wetten zal bezoeken door zes mannen met een verpletterend wapen. Hier zien we zo duidelijk dat God Zijn oog heeft over hen die oprecht zuchtende zijn over al de gruwelen. Al degenen die zuchten over eigen zonden, maar ook over alle kerk- en landsgruwelen, worden bewaard tegen het verderf der zes mannen. Zij krijgen het teken van de zevende Man uit de inktkoker. Deze Man vergeet er niet één. Er zijn zuchtenden die gedurig vrezen om rechtvaardig door het verpletterende wapen omgebracht te worden. Er zijn zuchtenden die Die Man met de inktkoker gezien hebben en uitzien om met die inkt der behoudenis in Gods gunst teruggebracht te worden. Anderen mogen Hem kennen in Zijn Hogepriesterlijk gewaad, maar mogen ook de kracht van die inkt ervaren hebben in een weg dat zij rechtvaardig weggedaan zouden worden. De kanttekening zegt dat het geen teken aan het lichaam is geweest, maar dat het een geestelijk, onzienlijk, inwendig teken aan de geest is geweest, waardoor de ware gelovigen van de huichelaars onderscheiden worden.

Daar loopt ons leven over, om een oprechte zuchter te mogen worden. Dat de scheiding tussen God en onze ziel vanwege de zonde smartelijk beweend mag worden. Er is nog een klein overblijfsel die het zuchten door de Heilige Geest geleerd hebben; die gevoelen zonder dat teken voor eeuwig om te komen, gelijk de Israëlieten het teken aan de bovendorpel en de zijposten der deuren nodig hadden. Dan kan het niet anders of Deze Man heeft een inktkoker met rode inkt en die inkt komt van Een Die gestorven is en al Zijn bloed in deze inktkoker liet lopen zodat het op de voorhoofden mag gebracht worden van hen die naar God zuchten en de hel in zichzelf en op aarde inleven.

De ware zuchters en deze inkt komen bij elkaar. Dat zuchten vloeit voort uit de ontdekking van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten te hebben.Velen bereiden zelf een soort inkt uit deze boom, doch die moeten allen gedood worden, al is het bij het altaar, want hun inkt heeft geen goede kleur. Het heeft de zwarte kleur van het werkverbond. Daar moeten de verdervers beginnen te doden, namelijk bij hen die in het heiligdom deze inkt be-

vervolg op pagina 4 vervolg van pagina 3

reiden en daarmee leren.Vrede, vrede en geen gevaar, en de priesterlijke doodsbediening niet verstaan, ja daar doodsvijandig tegen zijn. Doodt allen die dit teken van rode inkt niet hebben en begint van Mijn heiligdom. Dat we leerden vrezen, en vragen om dat teken door genade te mogen ontvangen. Want in de uitwendige vormendienst of daarbuiten geldt het nog steeds: Buiten dit teken moet alles gedood worden.

Velen ontheiligen het Heilig Avondmaal door zichzelf te laten tekenen met de eigengemaakte inkt uit de boom der kennis des goeds en des kwaads bij het altaar Waar zijn de zuchters over de breuk in de kerk en de verdergaande secularisatie? Begin van Mijn heiligdom, zegt de Heere.Waar zijn de zuchters over de homopraktijken, over de ontaarde genetische manipulatie, abortus, euthanasie, internet en kerkverlating? De ware zuchters zuchten over de persoonlijke schuld in deze en daarom wordt het zo'n wonder als Die Man komt met de rode inktkoker en hen gaat tekenen. Eeuwig wonder als zij niet onder de zes verdervers verdaan worden, want zij hebben ingeleefd door het zuchten dat zij het verderf zich waardig gemaakt hebben. Maar nu mogen ze leren dat deze inkt waarmee Deze Man tekent, komt vanuit de boom des levens. En daarom, als zij na getekend geworden te zijn, zichzelf het verder steeds weer waardig zondigen, hetwelk ingeleefd wordt.Toch zal deze boom des levens inkt genoeg blijven geven om hen ondanks en alhoewel voor eeuwig te behouden (Openbaring 22: 2).

De Heere gedenke de SGP-vertegenwoordigers op hoger en lager niveau, Hij gedenke ons arm weggezonken vaderland en gedenke de kerk in haar grote geesteloosheid en afval.

Hardinxveld-Giessendam, ds. G. Gerritsen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 augustus 2002

De Banier | 16 Pagina's

Meditatie · Te vallen onder de zes of onder de zevende

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 augustus 2002

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken