Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking · Activisme als roeping

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking · Activisme als roeping

5 minuten leestijd

Het veelbesproken onderwerp 'theocratie' heeft verschillende aspecten. Veel van deze aspecten worden al lange tijd op even zoveel manieren belicht. Binnen de SGP is het dan ook één van de onderwerpen waarover veel èn divers gepubliceerd is. Een nieuwe publicatie over dit vraagstuk wil vooral de taak van de kerk beHchten: 'De kerk zal moeten laten zien dat het heilzaam is naar Gods geboden te leven'.

Drs.A.A. van der Schans, docent en SGP-wethouder, gaat in zijn nieuwe uitgave vooral in op de roeping van de kerk aangaande de overheid: 'Wanneer de kerk getuigt van haar boodschap in de samenleving heeft ze in alle tijden in elk geval minstens één belangrijk adres gehad: de overheid'. In deze publicatie wil de historicus oproepen tot kerkelijke activiteit. Hij heeft de brochure daarom de titel meegegeven: Tot activiteit geroepen. En dan bedoelt hij dit heel expliciet voor de kerk ten opzichte van de overheid.

Activiteit

En inderdaad, als we kijken naar de eigenlijke taak van de kerk, heeft zij veel van haar elan verloren. De (diaconale) activiteit, zoals we bijvoorbeeld zien bij de vroeg-christelijke kerk, lijkt zoek. De profetische roeping van de kerk en de evangeliserende levenswandel moeten het theocratische ideaal dichterbij brengen. De gedachte van een kerk met een profetische roeping heeft volgens de auteur helaas veel terrein verloren. De kerk verstaat haar eigenlijke roeping niet meer.'Het spreken van de kerk moet een zaak van individuen zijn, niet van instellingen.'

Daar hebben we gelijk de rode draad die door het boekje loopt: de taak, roeping en verantwoordelijkheid van de kerk in deze samenleving. En daarmee geeft Van der Schans een aanzet tot een interessante discussie.Vooral positief is dat hij het profetische roepen concreet durft te maken. Dat doet hij met artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis als uitgangspunt.Want zoals ds. Zandt al zei in de partijrede van 1927: 'Laat men die belijdenis op enig punt los, men komt terecht waar men niet behoort".Theocratie moet gezien worden als een ideaal en als een levenswerkelijkheid.zo lezen we bij de auteur van 'Tot activiteit geroepen'.

Historie

Als oorzaak van het verzwakte getuigen van de kerk wordt een aantal tijdsomstandigheden aangewezen.Vanaf de Franse Revolutie, die een cesuur is in de West-Europese geschiedenis, werd de democratisering in gang gezet. Een negatief gevolg van de democratisering is de tegenwoordige individualisering. Onder ons wordt daarmee ook vaak de term secularisatie in verband gebracht. In de 20e eeuw was het vooral 'het proces van differentiatie' dat zorgde voor een scheiding van de privésfeer en het publieke domein als het gaat over het godsdienstig belijden. De differentiatie heeft voor een andere visie op de overheid gezorgd.Volgens Van der Schans wordt de regelzuchtige overheid aan de ene kant vermeden en aan de andere kant moet de overheid als 'een soort speciale bedrijfstak' diensten verlenen. De overheid wordt gestuurd in plaats van dat zij zelf stuurt, en daarmee is een bindend element verdwenen uit de samenleving.

Kerk

Aan de kerk is de individualisering - doorVan der Schans 'het verdwijnen van de mesostructuren' genoemd- niet voorbij gegaan. De kerk staat in haar eigen tijd en in de huidige omstandigheden.Voor haar leden is het niet anders. Daarom wordt terecht in het boekje gesteld dat de opdracht er ligt om een christen in deze wereld te zijn. Zij wordt geroepen om een 'actief en geëngageerd burger te zijn in de eigen tijd en omgeving'.

In een interview in het Reformatorisch Dagblad- vraagt Van der Schans retorisch: 'Vergis ik me, wanneer ik zeg dat het maatschappelijk engagement in de reformatorische kerken de laatste tijd ver te zoeken is? ' De verdeeldheid binnen de gereformeerde gezindte is hier mede debet aan. Hij ziet daarom een hele duidelijke taak voor de plaatselijke kerk, in de eigen woonomgeving. Want als de kerk lokaal niet zichtbaar is, kan zij haar profetische roeping in de samenleving ook niet uitdragen.'Wat heeft een kerk bij de minister te zoeken, als ze nog nooit bij het college van B en W is geweest? '

Conclusie

Hoewel Van der Schans niet specifiek over de SGP spreekt, bevat het laatste hoofdstuk van het boekje een aantal behartigenswaardige conclusies en aanbevelingen. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat christenen anderen nooit voor de Waarheid kunnen winnen met dwang en macht. Hij ziet meer in het zichtbaar evangeliseren ('we moeten plaatselijk naar buiten treden door evangelisatie, die voor het grootste deel uit onze levenswandel bestaat') in plaats van aanspraak doen op het intolerante groepsdenken. Daarom is een theocraat in principe niet aan een partij gebonden. Een theocraat heeft namelijk de uitbreiding van Christus' Koninkrijk op het oog en niet het partijpolitieke of electorale belang. Natuurlijk is dat laatste niet onbelangrijk. Maar het (met een open houding naar de wereld) theocratisch belijden dat overheid èn kerk een plaats hebben in Gods handelen met de wereld, is een beter streven.

Marco van Eckeveld

Mede naar aanleiding van: 'Tot activiteit geroepen, de blijvende verantwoordelijkheid van de kerk voor de samenleving'. Drs.A.A. van der Schans, uitgave van de Willem de Zwijgerstichting; 2002

1 Overgenomen uit: In het spoor van ds Kersten en ds Zandt, Veenendaal 1976 2 Interview in het Reformatorisch dagblad, 21 augustus 2002

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 september 2002

De Banier | 24 Pagina's

Boekbespreking · Activisme als roeping

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 september 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken