Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Rien en Rein van Flevoland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Rien en Rein van Flevoland

8 minuten leestijd

Flevoland is een bijzondere provincie. Nog piepjong in vergelijking tot de andere provincies. Ontstaan uit het water en thans de groene uitloper van de Randstad. Almere moet groeien naar één van de grootste steden van ons land. Urk haalt het brood uit het water en heeft de vruchtbaarste grond (getuige het hoogste geboortecijfer van Nederland). Lelystad, bekend om de Batavia, zoekt ruimte en rust, terwijl de Noordoostpolder geen raad weet met de landelijke locatie voor glastuinbouw. Dronten is een mooie woongemeente, met vuurwerkfabriek, en ziet uit naar de aanleg van de Hanzelijn (spoorlijn van Lelystad, via Kampen naar Zwolle). Zeewolde moet alle zeilen bijzetten om niet opgeslokt te worden door Almere. En het enige waterschap dreigt vanwege financiële moeilijkheden onder water te verdwijnen. De Flevolandse koeien zijn echter de beste van Nederland. Ze geven de meeste en vetste melk.

'R' in de maand

Met deze korte schets hebben we in hoofdlijnen het totale grondgebied van Flevoland gehad. Slechts zes gemeenten telt Flevoland. Gemeenten met totaal verschillende belangen. En dat maakt het provinciale werk zo boeiend. Het provinciaal bestuur stijgt boven de (gezamenlijke) gemeentelijke belangen uit. Steeds moeten er dan ook keuzes worden gemaakt. Passend bij de open Flevolandse bestuursstijl (met korte lijnen) hoor je ook gelijk commentaar, in positieve en negatieve zin. Afstanden - wel in kilometers, maar niet in bestuurlijke zin - kennen we niet in Flevoland.

In het door WD en CDA gedomineerde provinciaal bestuur neemt de tweemansfractie van de SGP een belangrijke plaats in. In verhouding tot de andere partijen timmert de SGP-fractie flink aan de weg. Op het terrein van de gezondheidszorg, veiligheidsbeleid en bestuurlijke vernieuwing vervullen de twee R'en (Rein en Rien) zelfs een voortrekkersrol.Wanneer na de zomervakantie de provinciale vergadermolen weer op volle toeren draait, verzucht menig statenlid: je kan merken dat de 'R' weer in de maand is.

Energievoordeel

Waarover maakten we ons de achterliggende tijd druk? We houden in de fractie van een thematische benadering. Niet teveel hooi op de vork nemen, maar in hoofdlijnen proberen het provinciale bestuur van Flevoland te beïnvloeden. Als het nodig is dan dalen we af naar details. Een voorbeeld daarvan is ons amendement om geen commissievergaderingen op de biddag en dankdag te houden. Gedeputeerde staten toonden daarvoor begrip.

Zeer recent nog deden wij het voorstel - en met succes - om samen met de Flevolandse gemeenten en andere overheidslichamen in Flevoland stroom in te kopen. Dat kan in totaal zo'n dikke miljoen euro besparing per jaar opleveren.Aan de realisering van een dependance van de Pieter Zandtscholengemeenschap op Urk hebben we flink getrokken. En ons amendement op de begroting om meer geld beschikbaar te stellen voor wonen en zorg kreeg statenbrede steun.

Op de rem

Onze ervaring is, wanneer je de stukken goed voorbereidt en kwaliteit levert, dat je dan als kleine fractie op het praktische vlak nog veel kunt bereiken. Alle delen van de provincie dienen echter aandacht te krijgen. Ons pleidooi om bij de rijksoverheid harder aan de bel te trekken voor de positie van Almere vond weerklank. Een efficiënte woningbouwmachine is actief in deze stad, maar daarmee wordt nog niet een geslaagde stad gemaakt. Heel veel werkgelegenheid en voldoende voorzieningen zijn daarbij noodzakelijk. Zolang de rijksoverheid daarin niet voorziet, moet "nee" worden gezegd tegen de bouwtaak. De rijksoverheid zal moeten beseffen dat bouwen alleen scheefgroei in de leefbaarheid en bereikbaarheid oplevert.

De neiging is groot teveel onderwerpen tegelijk in dit artikel te vermelden. Vandaar dat we ons verder beperken tot twee zeer bijzondere en opvallende zaken.Waar een kleine partij groot in kan zijn.

Pilotprovincie

Laten we beginnen met de bestuurlijke vernieuwing. Zoals elk provinciebestuur hebben wij een uitspraak moeten doen over het rapport van Van Kemenade en Versteden over de invoering van het dualisme op het provinciale erf. Beargumenteerd hebben wij aangege-

ven dat het huis vanThorbecke niet wordt opgeknapt, maar geheel afgebroken, tot de fundamenten toe.Wij spraken de vrees uit dat het bestuur verder van de burger af zou komen te staan, de invloed van provinciale staten op het daadwerkelijke bestuur minder zou worden en de bureaucratie, maar ook de vergaderingen (en de duur daarvan) zouden toenemen. En wat zien we bij de dualisering van het gemeentebestuur, thans in de praktijk? Laat de gemeentebestuurders spreken!

Ondanks het feit, dat de meerderheid van de Flevolandse staten ons standpunt niet deelden, had onze inbreng wel indruk gemaakt. Partijpolitieke overwegingen en fractiediscipline zorgden er echter voor dat Flevoland zich zeer lovend uitsprak over de plannen tot dualisme op provinciaal niveau. En als kleine provincie moesten we de voortrekkersrol gaan vervullen. Flevoland meldde zich aan als pilotprovincie voor de invoering van het dualisme. Met name het thema interactie wilden de Flevolandse bestuurders in duale vorm uit proberen. Het plan van aanpak sloeg bij de ministeriële beslissers aan. Flevoland werd op de wenken bediend en als pilotprovincie aangewezen. De geldkraan voor het project ging ook nog (l)open.

Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Een statencommissie werd gevormd om de pilot met voortvarendheid ter iiand te nemen. Deze commissie moest echter v^el een voorzitter en trekker hebben. Alle ogen gingen toen naar de SGP.Wat onwaarschijnlijk leek en ook niet verwacht, de SGP-fractievoorzitter werd statenbreed tot voorzitter gekozen. Zoals een SGP'er betaamt, heeft hij vervolgens zijn benoeming aanvaard en is met voortvarendheid aan de slag gegaan. Meer dan de opdracht luidde, was het resultaat. Een initiatiefvoorstel van de commissie bestuurlijke vernieuwing kon de staten worden aangeboden (overigens het eerste initiatiefvoorstel in Flevoland van de statenleden zelf van die omvang) met 18 beslispunten, waarmee Flevoland vooruitloopt op de wet dualisering provinciebestuur.

De aandachtige lezer zal zich afvragen wat er met de pilot interactie is gebeurd. Die loopt nog. Onderwerp van deze interactie is het ambulancespreidingsplan. Zowel de kaderstelling, de rol van gedeputeerde staten, de volksvertegenwoordigende en controlerende rol van provinciale staten worden alvast rond dit thema uitgeprobeerd.

Van der Vlies

De gezondheidszorg heeft overigens de constante aandacht van de SGPfractie in Flevoland. Een onderdeel daarvan kreeg zelfs landelijke bekendheid. Het ging als volgt. Een jaar geleden stelden wij schriftelijke vragen over de bestuurlijke situatie in de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en in Emmeloord. Daarnaast vroegen wij het college van gedeputeerde staten of de ontmanteling van de locatie Emmeloord oogmerk en doel was van het bestuur.Aanleiding voor onze vragen was de sluiting van de afdeling verloskunde en de dreigende sluiting van de afdeling kindergeneeskunde. De toenmalige gedeputeerde D.H.A. van Hemmen, thans burgemeester van Nunspeet, liet weten dat de SGP zich onnodig zorgen maakte en dat er niets aan de hand was.

Nauwelijks een paar maanden later kwam het disfunctioneren van het bestuur op straat en werd onmiddellijk de afdeling kindergeneeskunde gesloten. Het spreekt voor zich dat wij flink de trom roerden. Gedeputeerde Van Hemmen was echter verdwenen en richtte al zijn aandacht op zijn fraaie Veluwse gemeente. Zijn opvolger in de staten moest diep door het stof Alles ging daarna in een stroomversnelling. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen verdween, al dan niet gedwongen. De heer J.W. Brinkman werd aangesteld om orde op zaken te stellen.Als oud-generaal blijkt hij echter meer gericht op zenden dan op ontvangen. Luisteren is niet zijn sterkste eigenschap. Hij schijnt slechts één oogmerk te hebben: ontmanteling van het schitterend goedfunctionerend ziekenhuis in Emmeloord.

Ondertussen zaten de inwoners van Emmeloord niet stil en gingen de straat op. Een grote menigte Polderbewoners en Urkers verzamelden zich voor het ziekenhuis in Emmeloord, waar de in alle haast samengeroepen Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid vergaderde. Hartverwarmend was het dat de commissieleden ook de duizenden inwoners buiten het ziekenhuis wilden ontmoeten. Natuurlijk hoorde daar een toespraakje bij. En wie sprak namens de bijna voltallige Kamercommissie het volk toe? Niemand minder dan onze Bas van der Vlies. En hij kon en mocht namens de Vaste Kamercommissie zeggen, vanaf een schamel spreekgestoelte, met levensgevaar, dat de Kamercommissie voor het behoud van de basisfuncties in het ziekenhuis te Emmeloord zou gaan. Een daverend applaus volgde. En de commissie hield woord, want de minister kreeg de opdracht het behoud van het ziekenhuis in Emmeloord de heer Brinkman tussen de oren te zetten.

Nu zitten we in de fase van afwachten of de boodschap ook geland is. De brief van de minister was in ieder geval duidelijk.Voor de radio verklaarde de heer Brinkman: "och het zijn maar enkele Kamerleden die iets roepen." We moesten - toen we dit hoorden - denken aan de woorden, uitgesproken in de verre historie: "het zijn maar geuzen." Feit is in ieder geval dat we naar eer en geweten in de verkiezingsstrijd dit thema de bevolking mogen en kunnen voorhouden.

Pikant detail in deze affaire is, dat de burgemeester van Nunspeet, D.H.A. van Hemmen, thans voorzitter van de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen is (geworden). Hij moet nu bekennen dat er meer dan "niets aan de hand" is met de IJsselmeerziekenhuizen. Het kan verkeren!

Flits

We moeten afronden. In een flits hebben we u iets over ons werk in de staten van Flevoland laten horen.Wanneer we over een flits spreken, moeten we bekennen niet overal direct een antwoord op te weten. Bijvoorbeeld bij het voorstel om ettelijke miljoenen uit te trekken voor de financiering van de flitsende magneetzweeftrein door Flevoland. Hoe moeten we tegen zo'n natuur- en landschapvreemd gevaarte door onze ruimtelijke en rustige provincie aan kijken. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van onze zorg voor het milieu? En is het eigenlijk wel een taak van het provinciebestuur om in dit project volop te financieren? Een interessant onderwerp, waarin we in de fractiebegeleidingsgroep uitvoerig hebben gediscussieerd. Gelukkig is de sfeer goed en zijn de verschillen klein. Dus ook uit dit probleem zijn we gekomen. En daar laten we het bij, voor deze keer.

De Flevolandse SGP-broeders groeten

M. Bogerd en R. de Wit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 2002

De Banier | 25 Pagina's

Uit de provincie · Rien en Rein van Flevoland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 2002

De Banier | 25 Pagina's

PDF Bekijken