Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Tuin van Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Tuin van Nederland

5 minuten leestijd

'S In het kader van der Statenverkiezingen van I I maart D.V. verscliijnt in De Banier de serie 'Uit de provincie'. In dit nummer is de beurt aan Overijssel.

Overijssel, de Tuin van Nederland en: Overijssel, verrassend veelzijdig, zijn twee slogans, waarmee onze provincie zich presenteert in binnen- en buitenland. Het is geen gemakkelijke opgave, om over het besturen van zo'n provincie en de plaats van onze kleine SGP-fractie in dat bestuur iets te zeggen, dat conform de wens van de redactie niet meer dan één pagina in beslag neemt. We zullen ons daarom beperken tot een paar onderwerpen en daar beknopt iets van zeggen.

Herindelingen

De Tuin van Nederland is de laatste jaren in bestuurlijk opzicht behoorlijk omgewroet door grootschalige gemeentelijke herindelingen. Het aantal gemeenten is daardoor teruggebracht van 44 naar 26.Alleen bij fusies van gemeenten waar draagvlak bij de gemeenten voor bestond, is onze fractie akkoord gegaan. Bij veel voorgestelde fusies was echter geen sprake van vrijwilligheid, maar werd het van bovenaf opgelegd. Onze fractie heeft zich met hand en tand verzet tegen het om zeep helpen in bestuurlijk opzicht van gezonde gemeenten. Diverse amendementen zijn door onze fractie ingediend. Helaas, alle pleidooien van burgemeesters, raadsleden, burgercomités en ook van de SGP-fractie om geen onomkeerbare besluiten te nemen en met overtuigende argumenten aan te geven waarom herindeling onontkoombaar was, mochten niet baten. Onze amendementen kregen in de meeste gevallen slechts steun van Groenlinks en de RPF. De houding van het CDA is in dezen erg teleurstellend geweest. Die partij is voor verkiezingen nog wel eens wat vriendelijker voor bepaalde categorieën burgers dan erna.

Omdat Twentestad in Den Haag sneuvelde, ontkwam Hengelo aan een verplichte fusie.Verder ontsprongen alleen Wierden en Ommen de dans.Veel heringedeelde gemeenten kampen inmiddels met de voorspelde problemen zoals een grotere afstand tussen bestuur en bevolking, flinke financiële tekorten, waar middels forse belastingverhogingen de burgers de dupe van zijn. Helaas komt de kentering in het landelijk beleid voor al deze gemeenten te laat.

In bepaalde gemeenten zoals Rijssen en Genemuiden is de veranderde samenstelling van de raad merkbaar m.b.t. subsidies, evenementen, zondagsrust e.d. Door de herindeling is het aantal SGP-wethouders verminderd en is er in Overijssel geen enkele gemeente meer met een SGP-burgemeester.Wij zijn er al met al in Overijssel bepaald niet op vooruit gegaan.

Vos en kraai

Steen en been werd er geklaagd door boeren en weidevogelbeheerders, over de enorme schade aangericht door vossen, kraaien en roeken aan landbouwgewassen en onder weidevogels. Onze provincie heeft middels een verordening en een ruimhartig ontheffingenbeleid, de mogelijkheden, die de sinds I april 2002 van kracht zijnde Flora- en faunawet biedt, om deze dieren te bejagen, maximaal benut. De heer Morsink, als volbloed agrariër als geen ander op de hoogte van deze problemen, heeft zich hierbij namens de SGP-fractie duchtig geweerd.Volgens een bericht in de Zwolse Courant joeg hij de linkse fracties de stuipen op het lijf, door in helder Nederlands rigoureuze maatregelen tegen de vos en de kraai te bepleiten. Met de stemmen van de PvdA, Groenlinks, D'66 en de SP tegen werd daartoe in december door een ruime meerderheid van de Staten besloten.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Veel jongeren, waaronder veel allochtonen, verlaten hetVMBO en MBO voortijdig, dus zonder diploma. Zij komen daardoor moeilijk, of niet aan een baan. Het bedrijfsleven heeft in bepaalde sectoren juist behoefte aan jongeren met een goede technische opleiding. Recent heeft onze fractie door middel van Statenvragen nog weer eens aandacht voor deze problemen gevraagd.

We hebben het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om in overleg met onderwijsinstellingen projecten bij het ministerie aan te melden, waarbij minder algemeenvormende lessen en meer beroepsgerichte lessen aangeboden worden. De mogelijkheden hiertoe zijn onlangs verruimd. Het mes snijdt aan twee kanten: minder uitval in het onderwijs en meer aanbod van jongeren met een goede opleiding voor het bedrijfsleven in Overijssel. Een soort ambachtsschool nieuwe stijl dus. Het college heeft in haar antwoorden aangegeven hier niet afwijzend tegenover te staan.

Welzijn en sociale kwaliteit

Een week of wat geleden was er in kasteel Het Nijenhuis, eigendom van de provincie, een bijeenkomst. Onder leiding van oud-minister van onderwijs Hermans spraken een aantal externe deskundigen, de Commissaris van de Koningin Jansen, een aantal gedeputeerden en enkele statenleden met elkaar over de toekomst van Overijssel en de bijstelling van de strategische visie in dit kader.

De hoofdkoers luidt: Sociale kwaliteit en welzijn. De bijdragen van prof. dr. in Rabbinge, prof. dr. Bijker en prof. dnVan der Meiden getuigden van deskundigheid, originaliteit en humor.Veel zaken werden genoemd, die raakvlakken hebben met de hoofdkoers.Toch was er een algemeen gevoelen, dat het niet eenvoudig is om invulling te geven aan de begrippen sociale kwaliteit en welzijn.

Wij hebben gezegd dat de SGP achter de hoofdkoers staat, maar de volgorde liever omdraait: welzijn en sociale kwaliteit. De beste invulling van die begrippen houdt de Bijbel ons voor. Het ware welzijn is: God lief te hebben boven alles, en sociale kwaliteit is: onze naaste lief te hebben als onszelf. De SGP roept overheid en onderdaan op deze bijbelse beginselen te erkennen en ernaar te handelen, opdat het ons en onze kinderen wel ga.

D. van Dijk, Statenlid Overijssel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 januari 2003

De Banier | 32 Pagina's

Uit de provincie · Tuin van Nederland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 januari 2003

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken