Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen · SGP-ers trekken volle zalen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen · SGP-ers trekken volle zalen

8 minuten leestijd

Wat zijn de vijf hoofdpunten waar de SGP voor staat? Deze vraag klonk uit de mond van een van de vele jonge bezoekers van de regionale verkiezingsbijeenkomst die maandag 6 januari jl. gehouden werd in de aula van het Ichthuscollege in Veenendaal.

"Laat elke aanwezige minstens 5 stemmers Dijkgraaf. winnen voor onze SGP!" aldus

De organisatie had voorzichtig voor een grotere locatie gekozen in vergelijking met de vorige keer. De zaal bleek hard nodig. Ruim 500 belangstellenden luisterden muisstil naar de verkiezingsrede die lijsttrekker Van der Vlies uitsprak. Er waren overigens niet alleen SGP-ers; onder andere enkele lokale politici gaven blijk van hun belangstelling.

Rijkssteun

De verkiezingsbijeenkomst volgde op een v^erkbezoek dat de Kamerleden brachten aan de gemeenten Neder- Betuwe en Scherpenzeel. In een overvolle raadszaal van de gemeente Neder-Betuwe werd de aandacht gericht op de problematiek rond de nieuwbouw van het reformatorische Van Lodensteincollege. In mei 2001 is door het toenmalige gemeentebestuur van Kesteren een contract met een aannemer gesloten om een nieuwe school te bouwen, die plaats moet bieden aan 960 leerlingen. Na de gemeentelijke herindeling op I januari 2002 is er een nieuw college gekomen en is de gemeente Neder-Betuwe ontstaan. Dit college krijgt vervolgens te maken met allerlei problemen die de bouw van de school bemoeilijken. Zo hebben buurtbewoners bezwaar aangetekend tegen de bouw en blijken ook de financiën een probleem te zijn. De heer H.Vreeswijk, SGP-wethouder in deze gemeente, vroeg daarom hulp van het Rijk in.

De financiële problemen van de gemeente beperken zich overigens niet alleen tot het bouwen van een school. Er bestaat namelijk ook een tekort op de huidige begroting van 4, 5 miljoen euro. Burgemeester Heidema denkt de aanvraag van de Artikel 12 status te beargumenteren, ondanks het feit dat het geen pretje is voor zowel de burger als de bestuurder."Het huidige college voelt zich geconfronteerd met uitgaven uit het verleden, waarvan de lasten nog steeds gedragen worden. Ook achterstallig onderhoud aan openbare werken en de verhoging van de eisen bij vergunningverlening en handhaving van de veiligheidsregels brengen veel kosten met zich mee. "Een duwtje in de rug van Rijkszijde is nodig om de ambities van lokale bestuurders waar te maken, " aldus de Betuwse burgervader.

Gevolgen herindeling

De burgemeester gaf de kamerleden als waarschuwing mee in de toekomst beter rekening te houden met de negatieve financiële gevolgen van een gemeentelijke herindeling. "Bestuurders van de nieuw ontstane gemeente worden vaak geconfronteerd met grotere financiële tekortkomingen dan men ook maar ooit van tevoren had kunnen bedenken. Dit is erg vervelend. Ook de burgers ondervinden dan alleen maar last van een herindeling. De algemene voorzieningen worden er niet beter op.Wat men alleen merkt is dat men het paspoort verder weg kan ophalen dan voorheen. Dus loop niet over de signalen heen!", aldus burgemeester Heidema. De heer Van der Staaij gaf aan dat het huidige demissionaire kabinet sowieso terughoudender is wat betreft herindelingen. Ook gaf hij aan hier in de toekomst rekening mee te zullen houden.

Reconstructiewet

In Scherpenzeel werd het SGP-gezelschap door de heerA.de Kruijf, secretaris van de reconstructiecommissie Gelderse Vallei, voorgelicht over de ontwikkelingen van de nieuwe reconstructiewet. Deze wet, waarvan het voorontwerp gereed is, zal enorme gevolgen hebben voor het aanzien van onze regio. De Kruijf: "De commissie heeft in een ontwerpplan een aantal vereisten opgesteld, welke de nieuwe wet tot gevolg dienen te hebben. Allereerst dient het plan te zorgen voor een schoon en aantrekkelijk buitengebied. De tweede eis is het gebied te verdelen in landbouw-, natuur- en recreatiegebieden.Vervolgens dient het plan te bewerkstelligen dat het in het gebied goed toeven is voor zowel bewoners als bezoekers."

Wildste plannen

De geraamde overheidsbijdragen voor dit plan bedragen 915 miljoen euro, geen gering bedrag dus. Pikant detail van het plan betreft de plannen betreffende woningbouw." Alleen boven Amersfoort, rond Barneveld en ten noordwesten van

Ede zien we nog ruimte voor woningbouw", aldus de Kruijf.Veenendaal heeft zijn grenzen dus bereikt, als het aan de reconstructiecommissie ligt. Daarover werd onlangs in de raad van Veenendaal geheel anders over gedacht, toen nog de wildste plannen geopperd werden als het gaat om het streekplan en Veenendaal in 2015/ 2025. Dat kan in de nabije toekomst (30 januari staat het reeds op de raadsagenda) nog spannende discussiestof opleveren in deVeenendaalse gemeenteraad.

Nieuwe kansen

In mei zorgde de moord op Pim Fortuijn ervoor dat de toen geplande verkiezingsbijeenkomst geen doorgang kon vinden. De verkiezingsuitslag liet een grote winst voor de LPF zien, zo groot zelfs dat regeringsdeelname het geval was.Van derVlies: "Het feit dat er 26 individualisten, op een lijst bijeengebracht, zonder een bindend gedachtegoed elkaar ruziënd in de haren vlogen heeft ervoor gezorgd dat het kabinet is gevallen. 22 januari zijn er nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen dus.Voor de SGP gelden dezelfde thema's als in de vorige campagne. Om zo maar wat problemen te noemen waar de SGP een duidelijke mening over heeft: veiligheid op straat, wachtlijsten in de zorgsector, personeelstekort in het onder- wijs en spanningen in de samenleving. Stul< voor stuk zijn dit problemen v/aar ons land dagelijks mee te maken heeft."

Motto van het programma van de SGP is: 'Tot Uw dienst'. Van der Vlies: "God te dienen, heeft het dienen van onze medemens tot gevolg. Dit zal zich uiten in meer fatsoen, herstel van het gezag, oefenen van recht en gerechtigheid, enzovoorts."

Wij zijn gehouden met twee woorden te spreken: 'fatsoen, dat moet je doen!' dat zal waar zijn, maar er moet meer gebeuren en dat is het tweede woord van de SGP, ons motto: 'Tot Uw dienst!' Allereerst'Uw' met een hoofdletter Alles en iedereen dient Hem te eren, naar Zijn Woord te leven, daar heeft de Heere het volste recht op! En vanuit deze liefdedienst van God, komt het dienen van onze naaste rechtstreeks voort. Bedenk wel: het gaat om alle IO Geboden van de wet des Heeren. Is dit persoonlijke vrijheidsontneming? Ja, maar dé doelstelling is: het behoud van de mens.

Denkt de SGP het dan beter te weten? Het is niet zo dat wij de wijsheid in pacht hebben, maar we moeten steeds verwijzen naar de Bron van alle wijsheid, de Bijbel. Dit is de Bron voor de waarden en normen in onze samenleving", aldus de lijsttrekker

Duidelijkheid

De forumdiscussie werd als belangrijk onderdeel van het avondprogramma gezien. Jong en oud bestookten de Kamerleden met vragen. De kiezer vraagt om duidelijkheid en dat krijgt hij ook als het aan de SGP ligt. Lijsttrekker van der Vlies noemt vier thema's die er in het verkiezingsprogramma uitspringen. Het zijn huwelijk en gezin, de bescherming van het leven, de zorg voor zieken en hulpbehoevenden en de veiligheid.

Thema's die ook bijvoorbeeld een CDA in zijn programma heeft opgenomen. Waarom dan toch op de SGP stemmen? Van derVlies: "Het programma van de SGP staat het dichtst bij de Bijbel. Regeringsdeelname in een coalitie betekent compromissen sluiten. Maar een partij als het CDA schiet wat betreft die compromissen, op dit moment veel te ver door als het gaat over Bijbels genormeerde standpunten over het 'homohuwelijk', alternatieve samenlevingsvormen en euthanasie. Maar dat neemt niet weg, dat als het CDA straks goede voorstellen doet, het op onze steun kan rekenen.

Multireligieus

Van der Staaij vult aan: "Het compromis vinden we al terug in het verkiezingsprogram van het CDA. Daar komt

nog bij, dat het een multireligieuze partij geworden is, doordat er namens het CDA ook islamieten in de volksvertegenwoordiging zitting hebben!" Wanneer zij besluiten nemen die naar onze overtuiging indruisen tegen de Bijbel zullen wij dat ook laten weten. Daarom zouden we graag onze derde zetel weer in willen nemen, een betere werkverdeling in de fractie wordt daar tevens mee bewerkstelligd"

Op een vraag uit de bomvolle zaal, waarom de SGP toch zo huiverig is om gebruik te maken van radio en TV, antwoordt het beoogde derde SGP- Kamerlid Elbert Dijkgraaf, dat hierover ook in de fractie voortdurend van gedachten gewisseld wordt.Vóór alles is het van belang dat onze boodschap verder komt en landen zal, maar dat moet dan wel altijd op een SGPwaardige wijze gebeuren.

Dijkgraaf krijgt ook enkele prangende vragen op zijn bordje over de financiën, het'kwartje van Kok' en de economische vooruitzichten die niet al te gunstig zijn. "Geen torenhoge staatsschulden, geen pijnlijke bezuinigingen in zorg en onderwijs, dus dat kwartje moeten we bevriezen", aldus de derde man. "Ook voor verbetering van de infrastructuur is in de komende jaren heel veel geld nodig!"

De belangrijkste keuze

Het slotwoord werd gesproken door ds.J. Goudriaan uit Ede. De predikant vroeg aandacht voor Ruth I vers 14-17, waarin wordt gesproken van de keuzes die werden gemaakt door Ruth en haar zus Orpa bij de terugkeer naar het land van Naomi."In ons leven maken wij meerdere keuzes. De belangrijkste vraag is waar ons hart ligt.Welke keuze maken wij? Kiezen wij voor de God van Naomi of voor de afgod van de wereld? "

Veenendaal, Erik Donkersteeg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 2003

De Banier | 24 Pagina's

Verkiezingen · SGP-ers trekken volle zalen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken