Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · Ramp in het parlement

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · Ramp in het parlement

5 minuten leestijd

In de grond van de zaak is er sinds I 953 niets veranderd - qua procedure dan. Er gebeurt een ramp, de Kamervoorzitter spreel< t enke/e woorden van medeleven, daarna legt de minister-president een verklaring af, waarna de Kamer na korte of langere tijd debatteert over de gebeurtenissen. Zo gaat het nu, zo ging het ook in 1953, toen ons land in de stormnacht van zaterdag 31 januari op zondag I februari getroffen werd door een watersnoodramp die grote verwoest/gen aanrichtte in Zeeland en grote delen van Zuid- Holland en West-Brabant.

Beproefden

Niet zomaar een ramp, maar dé ramp. Ruim 1800 mensenlevens en een veelvoud aan vee en dieren kv/amen om in de golven. De materiële schade was enorm. Nog niet eens ten volle bekend met de omvang van de ramp, kv^am de Tv/eede Kamer al op dinsdag 3 februari bijeen - de eerste vergadering na het Kerstreces. Na Kamervoorzitter Kortenhorst legde minister-president Drees een sobere verklaring af.Waar eerstgenoemde (lid van de Katholieke Volkspartij) nog nadrukkelijk de bede uitsprak dat "de almachtige en algoede God" troost mocht storten "in de harten der beproefden en uitkomst te geven in de ellende en in de nood van duizenden", daar beperkte Drees zich tot een overzicht van de stand van zaken van dat moment.

Op IO februari, precies een week later, sprak de Tweede Kamer uitvoerig over de'Nota betreffende de Watersnood 1953'. Ds. Zandt voerde het woord namens de SGP, de partij met wel een heel bijzondere band met Zeeland: opgericht in Middelburg en met juist in het getroffen gebied veel aanhang. Hij begon zijn bijdrage met meeleven. "...Wij gevoelen ons gedrongen om ons innig medelijden en medeleven uit te spreken met de door de watervloed zo zwaar getroffenen. Het leed dat hen getroffen heeft, laat zich met geen woorden uitspreken. Reeds vallen er op dit ogenblik bijna 1400 doden te betreuren, waarmede nogal zoveel meer families in diepe rouw gedompeld zijn. Het is waarlijk ontzettend. Het leed dat de getroffenen geleden hebben, de angsten, welke zij doorstaan hebben, de materiële verliezen, welke zij hebben geleden, en de grote zorgen waaronder zij gebukt gaan vervullen ons met grote deernis, waaraan wij thans uiting willen geven."

Lering en bekering

Na een overzicht van de omvang van de ramp, wijzend op de economische gevolgen die er ongetwijfeld ook zullen optreden, merkte de Delftse predikant op: "Wij willen hierbij opmerken, dat het tevens heel duidelijk gebleken is, dat de mens wel allerlei plannen kan ontwerpen, maar dat er Eén is Die soeverein regeert. En dat dit ook bij de plannen der regering maar al te vaak uit het oog verloren is en wordt. Het onheil dat ons heeft getroffen, is toch geen van blinde natuurkrachten, zoals veelvuldig gezegd is. Neen, het is ons toebeschikt tot onze lering en bekering door Hem, zonder Wiens wil geen muske ter aarde valt. Ook willen wij hierbij tevens opmerken, dat de nietigheid en de machteloosheid van de mens in deze bezoeking wel heel klaar gebleken is en dat ieder mens ten diepste afhankelijk is van Hem, die eeuwig leeft en eeuwig regeert."

Hierna stond de SGP'er stil bij de aangerichte schade, ook op langere termijn, en zwaaide hij lof toe aan de velen die te hulp schoten: van Ambonezen tot leden van het Koninklijk Huis, Nederlandse militairen en buitenlandse mogendheden. Kritiek uitte hij op die autoriteiten die "vanwege het weekend niet te bereiken waren." Rampen en oorlogen komen altijd plotsklaps, dus hier waren lessen te trekken voor de toekomst! Daarop borduurde ds. Zandt nog een poosje door.Typisch ds. Zandt trouwens om ook oog te hebben voor het omgekomen vee: 25.000 koeien, 15 a 20.000 varkens, 2000 a 3000 schapen, circa 1500 paarden en ongeveer 100.000 hoenders.Verder drong hij aan op een onmiddellijk staken van de "goddeloze" preventieve afslachting van gezonde, nog levende dieren!

Hand Gods

De SGP-afgevaardigde eindigde zijn betoog als volgt: "Mijnheer de Voorzitter. Het doet ons veel leed, dat de regering ons volk nergens heeft aangemaand om zich onder de krachtige hand Gods te vernederen. Daar was toch alle reden voor geweest. Ons volk is in de laatste tijd door zware oordelen Gods bezocht." Twee wereldoorlogen, het verlies van Indië en nu de watersnood. "Letten wij daarop, dan is er alleszins oorzaak aanwezig, dat er bij ons volk van overheidswege krachtig wordt aangedrongen op het verlaten van de paden der zonde en om zich voor God te verootmoedigen. Dat is echter (...) achterwege gebleven. Dit beschouwen wij als een zeer ernstig plichtsverzuim."

Met een verwijzing naar het goede voorbeeld van de heidense koning van Ninevé, die wél opriep tot bekering, sloot ds. Zandt zijn bijdrage af: "Daarom -het zij nogmaals gezegd- achten wij de grote nalatigheid der regering een ernstig plichtsverzuim en knopen wij daaran de wens vast dat de regering in dezen een geheel andere gedragslijn zal gaan volgen, waartoe zij als dienaresse van God ten duurste verplicht is en welke zovele christelijke keizers, koningen en overheden gevolgd hebben."

Menno de Bruyne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 2003

De Banier | 24 Pagina's

Tweede Kamer · Ramp in het parlement

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken