Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Verslag informateurs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Verslag informateurs

5 minuten leestijd

Het waren enerverende tijden waarin onze fractie op serieuze wijze betroliken was bij de verl< .ennende besprel< .ingen die de informateurs voerden in het kader van tiun opdracht, namelijk om "binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er thans zijn voor de vorming van een kabinet van CDA en VVD en één of meer andere partijen, dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal". Zoals bekend, ging het om de keuze of met D66 dan wel met Christenilnie en SGP verder zou worden gegaan. Het is de keus voor D66 geworden, maar het heeft heel erg gespannen. Op I mei jongstleden brachten de informateurs, de heren Hoekstra en Korthals Altes, van hun bevindingen verslag uit aan Hare Majesteit. Het lijkt dienstig om enkele belangrijke passages uit dit verslag te citeren, zodat onze partij via ons partijorgaan kan meelezen.

Na de gebeurtenissen rondom de eerder onderzochte mogelijkheid van een kabinet dat steunt op een coalitie van CDA met PvdA - en dat weer in het licht van de ontwikkelingen in en rond het kabinet Balkenende-1 - werd van meet af aan beklemtoond dat CDA en WD "voor de uiteindelijke samenstelling van een kabinet de vraag naar stabiliteit en vertrouwen als belangrijkste overvveging zien". Kennelijk doorstond onze partij deze toets.

Verder meldt het verslag: "In de gesprekken van CDA en VVD met D66, Christenilnie en SGP hebben wij gevraagd welke beleidsvragen moeten worden besproken voordat kan worden geconcludeerd of er beletselen zijn om te komen tot de formatie van een kabinet waarvan deze partijen deel uit maken. In al deze gesprekken is het door het kabinet te voeren financieel-economisch beleid besproken." Dan volgt een passage die betrekking heeft op de inbreng van D66, waarna wordt vervolgd: "In de gesprekken van CDA en WD met ChristenUnie en SGP kwamen de immateriële en (medisch) ethische vraagstukken aan de orde, alsmede artikel 23 Grondwet, het drugsbeleid, het asielbeleid, het milieubeleid, het plattelands- en landbouw beleid, ontwikkelingssamenwerking, de Europese samenwerking, het gezinsbeleid en elementen van het arbeidsmarktbeleid." We behoeven ons voor deze agenda niet te schamen, mij dunkt.Wat zoal onder de immateriële en ethische vraagstukken viel, valt licht te raden door hen die de ChristenUnie en de SGP kennen en volgen. Daar hoorde uitdrukkelijk ook de plaats van de zondag in onze samenleving bij. Maar vanzelfsprekend ook bijvoorbeeld de abortus provocatus, de euthanasie, het "homohuwelijk" en de opheffing van het bordeelverbod. Duidelijk wordt vastgesteld dat onzerzijds wordt vastgehouden aan de doelstelling deze wetten ingetrokken te krijgen, respectievelijk genoemde opheffing ongedaan gemaakt te krijgen. Zolang dat door de samenstelling van de Staten-Generaal niet tot de mogelijkheden behoort, zou in elk geval elke vorm van uitbreiding van de werkingssfeer en dergelijke van deze wetten achterwege moeten blijven. Dat standpunt geldt ook de wetgeving op medisch-ethisch gebied (onder andere de Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's), het drugsbeleid, de genetische modificatie en het octrooieren van menselijke organen.Aldus de rapportage van de informateurs.

Kort gezegd: in elk geval geen verslechteringen, een zogeheten "stand still" is al het minste dat afgedwongen moet worden, maar ook een zeker minimum aan 'verbeterpunten' in de richting van onze principiële stellingnames op diverse terreinen.Vervolgens komt er een omvattende passage in het verslag over deze 'verbeterpunten'. Het gaat om alternatieven voor abortus provocatus en euthanasie, het effectief tegengaan van vrouwenhandel en jeugdprostitutie, het bieden van de mogelijkheid bij wet aan gemeenten voor de weigering van de vestiging van een bordeel binnen de gemeente, het elimineren van bepalingen in de Embryowet inzake het therapeutisch kloneren en het "l< wel< en van embryo's" en de erkenning van de ambtenaar van de burgerlijke stand met een gewetensbezwaar tegen het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Het opmerkelijke feit deed zich nu voor dat CDA en WD bereid bleken hier constructief op in te steken, zelfs zó dat vastgelegd is dat in het geval Christen- Unie en SGP niet bij de vorming van het kabinet betrokken worden, deze punten tóch worden aangepakt. D66, aldus melden de informateurs, heeft zich bij deze opvatting aangesloten.

Een voor onze partij cruciale passage komt nu: "De voorzitter van de WDfractie acht het voorgestane integratiebeleid, dat onder andere gericht is op aanvaarding van waarden als scheiding tussen kerk en staat en gelijkwaardigheid van en gelijke rechten voor een ieder, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid, onverenigbaar met deelneming van een partij die deze waarden zelf niet onvoorwaardelijk onderschrijft, ook al accepteert deze partij wel de grondwet en de wetten waarin deze waarden zijn neergelegd." Daarmee werd in feite samenwerking binnen het kabinet met de SGP afgewezen. Daarna is uiteraard uitvoerig over andere varianten gesproken. Daaraan zijn noch door ons noch door anderen conclusies verbonden, te meer nu in dit stadium werd gekozen voor D66.

Hiermee is een voor ons en onze partij leerzaam proces afgesloten.Vanzelfsprekend zullen we één en ander nauwgezet evalueren.

Vreugde en verdriet

Op dezelfde dag dat dit verslag verscheen, mochten we een tweede kleinzoon (Harmen Freeke) ontvangen in het gezin van onze getrouwde dochter en schoonzoon. Laten we hopen dat God het geven wil dat hij gezond en gelukkig mag opgroeien in de vreze des Heeren, die het beginsel is van wijsheid en wetenschap, doet wijken van alle kwaad en een fontein opent van heil dat nooit vergaat. In dat heil deelt de dezer dagen op zeer hoge leeftijd overleden ds.W Hage nu storeloos. Nog zie ik hem vurig van geest in Krabbendijke een slotwoord spreken. Klein van stuk, groot spreken van God. De Heere gedenke beide families.

12 mei 2003

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 mei 2003

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig · Verslag informateurs

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 mei 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken