Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Heeft de meerderheid gelijk?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Heeft de meerderheid gelijk?

5 minuten leestijd

De macht en invloed van de meerderheid zijn groot. Ons parlement heeft in de afgelopen jaren een aantal wetten met meerderheid van stemmen aangenomen, die een beslissende v\fending hebben gegeven aan ons volksleven. Zaken die veertig jaar geleden algemeen afgewezen werd, blijken nu door de meerderheid aanvaard te worden.

Aan een homohuwelijk dacht toch niemand met ernst. Nu is het maatschappelijk en ook wettelijk aanvaard. Dat euthanasie door de wet geregeld kan worden en onder bepaalde voorwaarden aanvaard, dat zou vroeger toch ongelofelijk hebben geklonken in de meest linkse oren. Nu is er een breed draagvlak voor in onze maatschappij. En nog steeds verschuiven de normen in dit opzicht. Dat abortus op ruime schaal is toegestaan. Dat men prenataal onderzoek kan laten verrichten en dan kan besluiten een kindje weg te laten halen als het afwijkingen vertoont.Veertig jaar geleden zou dit de grote meerderheid van ons volk met afschuw hebben vervuld. Maar nu is het in brede kring aanvaard en wettelijk geregeld.

De overheid volgt eenvoudig de maatschappelijke trend. En vooral ook door de invloed van de moderne communicatiemiddelen vond en vindt er een enorme aardverschuiving plaats in waarden en normen.

Opiniepeilingen

Een zeer gezocht middel om de maatschappelijke trend te peilen is de voortdurend weerkerende opiniepeiling. De politicus weet dan waar hij zich aan te houden heeft, als hij de gunst van het kiezerspubliek wil vast houden of wil krijgen.

Ook in opiniepeilingen is de meerderheid heel belangrijk.Als een grote meerderheid iets wil of niet wil, dan heb je daar toch mee te rekenen? Je kunt de wil van een meerderheid toch niet zo maar naast je neer leggen? Opiniepeilingen kunnen dus gevaarlijk zijn. Onbedoeld kunnen zij gaan fungeren als aanjagers van verandering in normen en waarden.

Daarom was ik in zekere zin toch wel bezorgd toen bijna gelijktijdig de resultaten bekend gemaakt werden van opiniepeilingen onder SGP-jongeren. Uit die peilingen bleek dat de meerderheid van onze SGP-jongeren vindt dat vrouwen volwaardig aan de politiek deel kunnen nemen. Maar liefst 57, 8 % bleek geen bezwaar te hebben tegen een vrouwelijk kamerlid. Dat is nog wat an­ ders dan het lidmaatschap van een kiesvereniging.Als deze peiling representatief is, dan blijkt dus een duidelijke meerderheid van onze jongeren ons partijstandpunt hierover achterhaald te vinden.

Datzelfde bleek het geval met het gebruik van de moderne media. Een bijna gelijk percentage van onze SGP-jongeren blijkt het juist belangrijk te vinden dat wij gebruik maken van radio en televisie voor het uitdragen van onze beginselen. Ook daarin zijn zij het dus duidelijk oneens met het partijstandpunt.

Spiegel voorhouden

Nu wil ik deze opiniepeilingen niet zonder meer veroordelen. Ze kunnen ook een bepaald nut hebben. Ze houden ons ook een spiegel van de werkelijkheid voor Een werkelijkheid waarvoor wij de ogen niet kunnen en mogen sluiten.

Zij kunnen ons ook laten zien waarin wij tekort geschoten zijn. Ze houden ons een onbetaalde rekening voor. Hebben wij wel genoeg moeite gedaan om onze jongeren voor te lichten? Zij mogen en moeten toch weten waarom en op welke Bijbelse gronden wij vinden dat de vrouw het regeerambt niet toekomt. Wij mogen hen echt wel goed en grondig uitleggen waarom wij ervan afzien actief gebruik te maken van radio en televisie voor de verspreiding van onze beginselen.Wij zijn er kenne­ lijk niet in geslaagd onze jongeren te overtuigen. Hoe komt dat? Het is goed dat dan de hand eerst in eigen boezem gaat. Het moet ons ook aansporen om goed te maken wat wij totnogtoe teveel verzuimd hebben.Vooral de positie van de vrouw heeft onder ons destijds zoveel stof doen opwaaien, dat wij de neiging hebben gehad, er voorlopig maar eens over op te houden.

Breder trekken

Maar aan de andere kant had ik deze enquêtes toch graag wat breder gezien. Deze enquêtes zouden zoveel nuttiger zijn geweest, als ze ons meer hadden laten zien van het totale leefpatroon en van de totale gedachtegang van onze jongeren. Een onderzoek in hoeverre de tijdgeest ook onze jongeren in haar greep gekregen heeft, zou in dit verband ook nuttig zijn. Daarbij mogen we dan wel de vraag stellen of meerderheidsstandpunten zoals die nu onder onze jongeren zichtbaar worden, vrucht zijn van een dieper verlangen om naar Gods Woord te leven. Om met dat Woord in hand en hart tegen de stroom en de geest van de tijd in te gaan. Of dat deze standpunten wellicht verband houden met een verschuiving van waarden en normen onder onze jongeren, die ook uit andere zaken blijkt.

In ieder geval moet duidelijk zijn, dat we ons nooit door een meerderheid moeten laten leiden en beïnvloeden. Gods Woord blijft enige norm en bron. Want een meerderheid biedt geen enkele garantie voor de waarheid. Het was een overgrote meerderheid die de Heere Jezus ter dood veroordeelde. Ik zie niet in dat de uitslagen van deze enquêtes ons beleid mogen beïnvloeden.Wel is het onze taak met onze jongeren hartelijk en diepgaand in gesprek te blijven en hen uit te leggen waarom wij vasthouden aan Bijbelse inzichten die zestig, zeventig jaar geleden onder het overgrote deel van de christenen nog onomstreden waren. Niet de meerderheid heeft gelijk. Alleen Gods heilig, onfeilbaar en onveranderlijk getuigenis.

Waaritr, ds. D.J. Budding

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Heeft de meerderheid gelijk?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken