Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Aandacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Aandacht

5 minuten leestijd

Gevraagde en ongevraagde aandacht. Daarover mogen wij ons als partij niet bel< .lagen.Altlians wat de onvraagde vorm betreft. Sommige reclamemakers schijnen de stelling te hanteren dat het niet zo belangrijk is wat er over je geschreven wordt, als er maar over je geschreven wordt. Voor de aanhangers van die theorie is de SGP in deze komkommertijd redelijk succesvol geweest. De tegengestelde opvatting, namelijk dat de inhoud belangrijker is dan het aantal keren dat de publiciteit gehaald wordt, zal SGP-ers ongetwijfeld meer aanspreken. Gemeten met die maat is er weinig reden tot tevredenheid. Voor een deel is die ongevraagde aandacht te 'danken' aan een actie van het Clara Y/ichmann Instituut (CWI)

Herhaalde aandacht

Enige tijd geleden ontving het Hoofdbestuur via een advocatenkantoor een schrijven van het CWI met het verzoek om binnen een gestelde tijd te reageren op een aantal vragen en opmerkingen inzake het zogenaamde SGPvrouwenstandpunt.Afhankelijk van onze reactie zouden vervolgstappen overwogen worden.

Deze brief wordt, doordat het CWI er kennelijk niet in geslaagd is een 'SGPvrouw' voor haar karretje te spannen, door een aantal organisaties ondersteund. Hoewel een eerdere juridische rechtsgang (mede gesteund door hetzelfde CWI) op niets is uitgelopen, daarnaast ook de regering (zelfs een paars kabinet) geen stappen tegen de SGP wenste te ondernemen en een poging via de Commissie Gelijke Behandeling al evenzeer gestrand is, neemt het Hoofdbestuur deze nieuwe actie zeer serieus.

Na ingewonnen juridische adviezen is keurig op tijd geantwoord. Op zijn minst opmerkelijk, om niet te zeggen onfatsoenlijk (misschien wel symptomatisch voor het CWI), is het feit dat, ruim voor het verstrijken van de gestelde termijn, reeds een vervolgstap werd ondernomen. En welk een stap! Niets minder dan een aanklacht tegen de Staat der Nederlanden omdat, naar de mening van dit instituut, hetVN- Vrouwenverdrag geen SGP verdraagt.

Bij een eerdere discussie in de Tweede Kamer is opgemerkt dat ditVN-verdrag nog een punt aanwijst waarin Nederland ernstig tekort zou schieten, namelijk het landelijk bordeelbeleid. Waar blijft dit'landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht' als het gaat over deze vorm van vrouwendiscriminatie, het meest stuitende en vernederende onrecht dat denkbaar is? Dat neemt niet weg dat deze nieuwe aanval zorgen baart en aandacht vraagt, ook al sabelden enkele landelijke commentatoren van naam de CWI-actie in niet mis te verstane bewoordingen neer.

Kleinerende aandacht

De dwang die het CWI blijkbaar op de SGP wil (laten) uitoefenen is'onnodig'. Dat is de opvatting van een commentator in Elseviers Magazine van 19 juli 2003. Deze 'steunbetuiging' is gebaseerd op het standpunt dat'het mogen verdedigen van dwaze of zelfs abjecte opvattingen hoort bij de democratische rechten van politieke partijen'. Jan Blokker, niet de minste onder de columnisten, adviseert in de Volkskrant van 12 juli 2003 het CWI om veldwerk te gaan verrichten op Urk en in Staphorst, Putten, Huizen enTholen om 'in gesprekken van vrouw tot vrouw de Verlichting op aarde brengen, ..' Dat acht hij 'sympathieker dan met juridische bezemstelen de gereformeerdheid aan het schrikken te maken'.

Deze terechte afwijzing van de CWIactie gaat echter niet alleen gepaard met een onverholen minachting -tevens schromelijke onderschatting- van de vrouwen in de genoemde plaatsten, in één streep wordt (in knappe stijl, dat zij toegegeven) ook het werk van onze twee kamerleden en alle andere SGPbestuurders en volksvertegenwoordigers gediskwalificeerd. Het is in de ogen van Jan Blokker eigenlijk onmogelijk dat mensen, die er onder anderen 'van overtuigd zijn dat de slang uit het boek Genesis werkelijk tot Eva heeft gesproken', het vermogen hebben om te kunnen meebeslissen over zaken zoals b.v. de Joint Strike Fighter In andere landen zouden zulke mensen, meent hij, opgesloten worden in een soort Pieter-Baanachtige kliniek. In Nederland mogen ze, zelfs in de Tweede Kamer over alles meepraten en meebeslissen. Daarvan zegt Blokker: 'ln Nederland genieten die mensen bij wijze van spreken levenslang proefverlof'. Dat vindt hij het'genoeglijke van onze democratie'.

Maar waarom heeft hij, nu hij toch zijn vizier op de SGP gericht had, de kans laten lopen om meteen aan te tonen dat onze vertegenwoordigers door het letterlijk nemen van de Bijbel inderdaad tekort schieten in het politiek handwerk? Het antwoord is duidelijk. Die voorbeelden zijn er niet.Voorbeelden die het tegendeel aantonen liggen er daarentegen voor het oprapen. Wanneer men in de Tweede Kamer, om een voorbeeld te noemen, goed geluisterd had naar de argumenten van de SGP fractie tegen de aanleg van de Betuwelijn zou aan het graven van deze bodemloze put nooit begonnen zijn!

Nodige aandacht

De voorbereidingen voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2004) vragen onze aandacht. De fractie ChristenUnie/SGP telt nu 3 leden. Door een vermindering van het aantal Nederlandse leden (van 3 I naar 27) wordt de derde zetel uiterst wankel. Bij een hogere opkomst is zelfs de tweede zetel niet onbedreigd. Ik wil dat nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.

Het SGP-standpunt over'Europa' is duidelijk. Dat neemt niet weg dat wij allen, meer dan velen beseffen, te maken hebben met Europese regelgeving. Deelname aan deze verkiezingen met een programma waarin, onder anderen, duidelijk stelling genomen wordt tegen verdergaande uitholling van nationale soevereiniteit kan onmogelijk uitgelegd worden als steun voor 'Europa'. Integendeel, het nationaal belang vereist dat het SGP-geluid daar vertolkt wordt. Bovendien geldt ook daar de vermaning van de Prediker: 'Vreest God, en houdt Zijn geboden want dit betaamt alle mensen'.

W Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 augustus 2003

De Banier | 20 Pagina's

Van de voorzitter · Aandacht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 augustus 2003

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken