Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · God meer gehoorzaam zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · God meer gehoorzaam zijn

6 minuten leestijd

"...oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. Handelingen 4: 19b

De wettige overheid zit daar voor Petrus en Johannes. In een hoefijzervormige cirkel zitten deze volksvertegenv/oordigers daar met hun witte toga's aan. In hen is het hele joodse volk vertegenwoordigd. Ais zodanig worden ze dan ook door Petrus aangesproken: "...gij oversten des volks en gij ouderlingen Israels...(8b)...zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israels...(lOa)". Het is één van de laatste keren dat op deze wijze het apostolische getuigenis tegenover deze overheid klinkt. De mogelijkheden daartoe zullen steeds geringer worden in de toekomst. Dan zal men het niet meer willen horen en tenslotte zal men het niet meer kunnen horen. Zó gaat dat met een land en overheid, met een kerk en met een mens... Nu moet men ondanks innerlijk, groot verzet het tóch nog (aan)horen.Tijdens deze zitting van het sanhedrin zal een uitspraak gedaan worden niet over een misdaad, maar over de "weldaad aan een krank mens geschied...(9m)". Petrus moet

zich verantwoorden over wat er gisteren gebeurd is binnen het tempelcomplex. Iemand die meer dan veertig jaar (22) niet had kunnen lopen, laat staan springen (3: 8), die is volkomen gezond gemaakt. Het probleem waarvoor de volksvertegenwoordigers zich geplaatst zien: Wat of wie zit hier achter (7b)?

Van Jezus kom je nooit af

Dit is een duidelijk teken van de ten hemel opgevaren Middelaar (hoofdstuk l), dat Hij leeft en regeert in eeuwigheid. Een teken gewerkt door Zijn uitgestorte Geest (hoofdstuk 2) Op deze wijze openbaart Hij Zich in wonderdaden en genadewoorden (hoofdstuk 3). En dat blijft nooit zonder vrucht (hoofdstuk 4): duizenden gaan buigen (4), anderen verharden zich. Buigen of blijven vechten, een derde mogelijkheid is er niet.Want één ding moet ons allen duidelijk zijn: van déze Jezus kom je nooit af..! Een mens niet, een overheid niet, een volk - met zijn vertegenwoordigers - ook niet. Hoewel men denkt, hoopt van Hem af te zijn.

Zwijgen en spreken

Met vrijmoedigheid spreekt Petrus hen aan. Hij is vol van de Geest van Christus (8m): hij heeft geen last van mensenvrees; zoekt ook geen mensengunst. Dat is in deze zaal van Kajafas nog niet zo lang geleden wel anders geweest. Toen stond zijn Meester op deze plaats; beter gezegd: in zijn plaats.Terwijl Petrus daar stond te liegen en te vloeken, stond zijn Borg daar te zwijgen en te boeten.Want er moet zoveel betaald worden, als het alleen al gaat om de zonde van de tong, de zonde van nalatigheid. Omdat er zoveel wordt gezwegen als we spreken moeten en zoveel wordt gesproken als we zwijgen moeten.Wat een schuld, SGP-ers! En die niet alleen. Maar hier in deze zaal is iets gebeurd, waardoor Petrus nu niet kan zwijgen van zijn dierbare Meester, van de énige Naam (12) waardoor wij moeten zalig worden. Buiten deze Jezus Christus de Nazarener (10) zijn we rampzalig verloren. Wij allemaal, zegt

Petrus, maar dat geldt werkelijk ook allen: Kajafas, Annas, Johannes, Jozef van Arimathea, Nicodemus, de kreupele, al die aanwezigen, u en ik.Want de zaligheid, de redding uit de verlorenheid, de verlossing van de zondeschuld en de zondemacht, is in geen Ander, zo verkondigt hij in het hol van de leeuw het Evangelie van vrije genade voor vijanden. Gods vrije genade geopenbaard in de Rechtvaardige, Die aan het kruis is genageld en gedood. Door vijanden van God en van Zijn Gezalfde. Maar ook voor vijanden!

Geen mensenvrees (meer)

Hoe komt het toch dat Petrus zo vrijmoedig is en voor niets en niemand bang is? Dat hij zo onbevangen spreekt van de levende Zaligmaker Ook wanneer men hem bedreigt over de naam van de Zaligmaker voortaan te zwijgen. De énige naam, waarbuiten alles leugen en bedrog is. Dat is onverdraagzaam om niet te zeggen discriminerend voor anderen, nietwaar? Zo radicaal en zo uit sluitend alles wat bouwt en leeft buiten Jezus.Waarom roept hij de overheidspersonen op zelf te oordelen wat recht is: zegt u zelf nu eens....! Maar dan wel gedaagd voor Gods heilig alwetend aangezicht: zeg het nu zelf eens... Zou ik moeten zwijgen? Zwijgen over God en zijn Gezalfde? Zwijgen over Gods eer en naam, geopenbaard in de Zoon Zijner liefde? Zwijgen over Gods zaak, geboden en wil? Deze eenvoudige vissersman zonder opleiding (13) is zo vol van .....Jezus. En daarom is hij voor niemand bang. Zo anders als enige tijd geleden hier.Toen was hij bang voor een meisje, bang voor een enkele vraag, bang voor zijn eigen naam en leven... Maar nu niet meer

Zien in Jezus' ogen

Wat is er dan gebeurd? Wat is de oorzaak hiervan? Weet u wat hier in het openbaar - voor de overheid - zo helder bleek? "...Dat zij met Jezus geweest waren... (13b)". In de zaal van Kajafas wilde hij ontkennen dat hij bij Jezus hoorde. Maar Jezus liet het juist op dat moment hier wél blijken door Zich om te keren en Petrus indringend aan te zien: "Jij hoort bij Mij en Ik hoor bij jou...Ik kan van jou niet af Ik wil van jou niet af ..Ik sta hier voor jou..." Daar is toen geen woord gezegd, alleen de sprekende ogen van Jezus, en dat was genoeg. Deze ogen spraken meer dan duizend woorden; ze spraken van ernstige vermaning en scherp verwijt, van eenzijdige liefde en van borgtochtelijke trouw, van goddelijk recht en van soevereine genade: " Jij kent Mij niet. Petrus, Ik jou wel...jij breekt de band met Mij door, maar Ik nooit..." Petrus heeft gezien in de ogen van Jezus. Dat is hij nooit vergeten; dat kan ook niet, daar is een mens bij als dat gebeurt. Daarom kan, mag, wil en zal hij niet zwijgen van God en Zijn Gezalfde.Wat de consequenties hiervan ook zijn.

Eclite theocraten gezocht

Hier spreekt een échte theocraat, vol van de Geest van Christus, van wie in woord en daad blijkt waar hij (voor) staat: God meer gehoorzaam zijn....! Mag er veel gebed zijn om en voor zulke SGP-ers, op welke post dan ook. Want daaraan heeft onze tijd dringend behoefte. Aan theocraten die in Jezus 'ogen hebben gezien en die niet kunnen zwijgen...

Klaaswaal, ds. G.j. van Aalst

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 2003

De Banier | 20 Pagina's

Meditatie · God meer gehoorzaam zijn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 2003

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken