Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer • Deining rond Schiphol

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer • Deining rond Schiphol

5 minuten leestijd

Schiphol mag zich opnieuw in een warme belangstelling verheugen. De gemaakte rekenfout - of gehanteerde verkooptruc - heeft heel wat turbulentie veroorzaakt. In ieder geval bestaat er weer nieuwe druk om de geluidsnormen rond Schiphol te verruimen. Want ja, de belangen van de mainport mogen niet worden verkwanseld.

Dit werpt opnieuw de vraag op waar we met Schiphol naar toe willen op de lange termijn.Vanaf het moment dat de luchthaven tegen haar (geluid)grenzen aanliep, is er al veel nagedacht over haar perspectieven.Voor de liefhebber staan in de archiefruimte van onze fractie enkele meters kloeke onderzoeksrapporten. Het resultaat van jarenlange nut-en-noodzaakdiscussies. Iedereen die verstand had van luchtvaart, milieuvervuiling, geluidhinder en betonstorten leverde zijn doorwrochte rapportages in.

ijskast

Eind 1999 hakte het kabinet de knoop door. Schiphol mocht op de huidige locatie 'beheerst doorgroeien'. De geopperde plannen voor een luchthaven in zee verdwenen in de ijskast.Ten opzichte van de oude situatie impliceerde deze besluitvorming belangrijke wijzigingen. Nieuw is, dat aantallen passagiers en aantallen vliegbewegingen geen criterium meer zijn voor de groei van Schiphol. De tot dan toe geldende limieten van vluchten en passagiers kwamen te vervallen.Technologische ontwikkelingen en verbeterde procedures bepalen de omvang van de groei.Van belang is slechts dat deze groei blijft binnen de geldende milieu- en veiligheidsgrenzen.

Er werden dus geen stappen gezet richting een vliegveld in zee, ondanks de voordelen daarvan. Zo'n luchthaven wordt immers veel minder geconfronteerd met knellende geluids- en veiligheidszones. Het verlaten van de huidige locatie geeft ook ruimte voor versterking van de leefl< waliteit en structuur in de randstad. Bovendien zou een luchthaven in zee voor de bouwsector een droomopdracht zijn en de kennisontwikkeling van het bouwen in zee een impuls geven.

De grote bottleneck in dit verband vormt echter de financiën. De kosten van een eiland in zee worden geschat op 25 miljard euro. De luchtvaartsector en het kabinet hebben elkaar hier in de houdgreep. Het kabinet wil dat de vliegsector zijn eigen infrastructuur betaald, maar de sector investeert alleen als de overheid meebetaalt.Van de overheid wordt een stevige bijdrage van miljarden euro's verwacht.Als hierbij wordt bedacht, dat grote infrastructuurprojecten steevast duurder uitvallen dan begroot, is de vrees om geld in het (zee)water te gooien goed verklaarbaar

Selectief

De christelijke deugden van soberheid en matigheid behoren ook in het productie- en consumptiepatroon gestalte te krijgen. Dit staat haaks op de gedachte van een maximaal en zo autonoom mogelijk groeiende economie. Dit betekent ook een kritische houding tegenover een voortdurend groeiend Schiphol en andere versterkingen van het concept Nederland-distributieland. De nadelen van dit concept voor milieu en ruimte worden steeds scherper Als economische speerpunten dienen we te kiezen voor informatie- en communicatietechnologie, dienstverlening, milieutechnologie, gespecialiseerde

land- en tuinbouw, bouwsector en natte infrastructuur De logistieke sector zal hierbij moeten ondersteunen en niet andersom.

Met inachtneming van deze noties moet echter ook worden erkend, dat Schiphol niet kan overleven als zij niet mag groeien. Als Schiphol een economisch gezonde luchthaven wil blijven en moet concurreren met buitenlandse luchthavens, is ruimte voor groei onontkoombaar Stilstand is achteruitgang. Schiphol moet dus kunnen groeien, maar niet ongebreideld. De ontwikkeling van Schiphol zal selectief moeten verlopen, waarbij delen van het vliegverkeer met weinig toegevoegde waarde voor onze economie worden ontmoedigd. Denk aan de vele transfervluchten. Het is economisch gezien niet zo zinvol om veel gemeenschapsgeld te steken in het vervoer van mensen en goederen die op Schiphol slechts van vliegtuig wisselen.

Kortzichtig

Het voorgaande pleidooi kent raakvlakken met de 'beheerste groei', die het kabinet voorstaat. Lopen de gedachten van het kabinet en de SGP betreffende de toekomst van Schiphol parallel? Neen. Als wordt erkend - zoals het kabinet doet - dat verdere groeimogelijkheden voor Schiphol noodzakelijk zijn, is het kortzichtig om deze groei op de huidige locatie te doen plaatsvinden. Ervaringen uit het verleden én de huidige perikelen leren dat de mogelijkheden hiertoe vrijwel zijn uitgeput.Toename van het aantal vluchten leidt tot een verslechtering van het leefklimaat en een verhoging van de gezondheids- en veiligheidsrisico's. Daarnaast zal een groeiend Schiphol extra druk leggen op de al overbelaste omliggende infrastructuur Ten slotte zijn met het verlaten van de huidige locatie uitstekende grondexploitaties te genereren.

Een luchthaven in zee verdient daarom meer aandacht. Hiermee kan niet te lang worden gewacht. Het aanleggen van zo'n luchthaven, inclusief procedures, duurt minstens twaalf jaar. Daarom moeten er nü stappen in deze richting worden gezet om te vermijden dat we op afzienbare termijn echt vastlopen op de huidige locatie en dan alsnog moeten uitwijken naar een andere locatie.We kunnen ons niet voorstellen hoe Nederland er had uitgezien als er niet was ingepolderd, als het Noordzeekanaal niet was gegraven en de IJsselmeerpolders niet waren drooggelegd.Als we daarbij bedenken in welke mate in onze kust is ingegrepen en wie voor een groot deel in het Verre Oosten luchthavens in zee heeft aangelegd, kan de aanleg van een vliegveld in de Noordzee geen onoverkomelijk probleem zijn. Nü dient zich een mogelijkheid aan die een verbetering van de leefbaarheid in de randstad kan schenken en perspectief biedt voor een verantwoorde voortgang van onze luchtvaart.

mr. D.J.H, van Dijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 2003

De Banier | 20 Pagina's

Tweede Kamer • Deining rond Schiphol

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 2003

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken