Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het partijbureau

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het partijbureau

5 minuten leestijd

Ledenbestand

De vorige Banier ; s onder alle leden, die bij ons bekend zijn, verzonden. Bij de post troffen we in de dagen na de verschijning van de betreffende Banier een groot aantal retour gekomen exemplaren aan van leden - niet zijnde Banierabonnees - veelal voorzien van een sticker waarop vermeld stond: "vertrokken". Het is van groot belang dat ons adressenbestand up to date is. Dat bespaart kosten en extra werk. Daarin zijn we afhankelijk van de secretarissen van de kiesverenigingen, die de ledenmutaties aan het partijbureau moeten doorgeven. Vooral als er sprake is van overleden leden, kan het pijnlijk zijn voor nabestaanden dat De Banier op diens naam nog wordt bezorgd. Daarom een vriendelijk en dringend verzoek om mutaties regelmatig aan ons door te geven. De volgende Banier, die onder alle leden wordt verspreid, verschijnt D.V. 19 december. Mogen we op uw medewerking in dezen rekenen?

25 jaar raadslid

De burgemeester van Woudenberg stond in de raadsvergadering van25 september 2003 kort stil bij het lieugelijl< feit dat de fractievoorzitter van de SGP, de heer F. Mulder, twee jubilea herdacht.Ten eerste feliciteerde hij hem en zijn vrouw met hun 40 jarig huwelijksjubileum. Hij vond dit een groot goed in deze tijd. Hij wenste hen toe dat ze nog vele jaren onder Gods zegen samen mochten zijn.

Vervolgens memoreerde hij het feit dat de heer Mulder, voor ingewijden Freek, afgelopen zomer 25 jaar in de raad van Woudenberg zit. Mulder is voor het eerst in 1974 aangetreden.Tussentijds is

hij door een ernstige ziekte, waarvan hij mocht genezen, er enkele jaren tussenuit geweest. De burgemeester vroeg zich af of mevrouw Mulder met dat tweede jubi­-

leum wel zo blij was. Immers het raadslidmaatschap kost veel tijd. Hij stelde dat Mulder een markant persoon is met een prachtige staat van dienst in het openbaar bestuur.Tevens dat hij met zijn bijdrage aan de debatten zijn overtuiging door liet klinken in het geheel.Tot slot stond burgemeester De Jonge stil bij wat in Prediker 7: 19 opgetekend staat en sprak de wens uit dat we nog deze gehele raadsperiode van de kennis van de heer Mulder gebruik kunnen maken.

De heer Mulder zag in de periode waarin hij raadslid/wethouder was de fractie groeien. Was de SGP in het begin een eenmansfractie, momenteel neemt deze drie zetels in van de vijftien leden tellende raad van Woudenberg. In Woudenberg stemt men bij gemeenteraadsverkiezingen eerder SGP dan bij provin­ ciale of landelijke verkiezingen, omdat men dan vooral op een persoon stemt.

Het bestuur en de fractie willen Mulder en zijn vrouw hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze verricht hebben. Ook de betoonde gastvrijheid en zorgzaamheid worden bijzonder op prijs gesteld. Bovenal wensen we de familie Mulder Gods zegen toe op hun verdere levensbaan.

Bestuur en fractie van de SGP Woudenberg

Verkiezingen Westland

De gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen ontwikkelen zich tot één grote nieuwe gemeente in het Westland met ruim 96.000 inwoners. Het samenvoegingsproces zal op I januari 2004 zijn voltooid. Daarom worden op 19 november 2003 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De SGP neemt hieraan deel met een gecombineerde lijst onder de naam "ChristenUnie-SGP". De lijst wordt aangevoerd door SGP-er de heer A. van Heteren te Monster.Wij wensen onze mensen in het Westland veel sterkte in deze hectische tijd en hopen met hen op een goede uitslag.

Verkiezingen Europees Parlement D.V. 10 juni 2004

Diverse kiesverenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 17 van het Algemeen Reglement biedt, om namen aan te dragen van personen, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van het Europees Parlement op te treden. Op IO oktober zal aan de hand van onder meer deze gegevens door het Hoofdbestuur, na consultatie van de Raad van Advies, een gemotiveerde advieslijst worden opgesteld en in de week daarop naar de kiesverenigingen worden verzonden. De kiesverenigingen heb­ ben dan tot 15 november de gelegenheid uit deze lijst tenminste tien namen voor te dragen. Wij hebben in een vorige Banier de PKV'en reeds verzocht om voor deze datum een ledenvergadering te houden.Vervolgens kan de groslijst worden samengesteld, waaruit op 5 december door het Hoofdbestuur, na consultatie van de Raad van Advies, de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

In het betreffende artikel zijn enkele voorwaarden genoemd waarmee rekening moet worden gehouden. In Banier nr. 14 is ter informatie het gehele artikel afgedrukt.

Adresboek

Het nieuwe "adresboek 2003-2004" is zo goed als gereed. Graag willen we de secretarissen oproepen na te gaan of de mutaties van het afgelopen jaar aan het partijbureau zijn doorgegeven.Van een aantal kiesverenigingen missen we nog de "artikel 2"-formulieren, waarop de wijzigingen worden doorgegeven. We doen vooral op degenen die dit formulier nog niet hebben ingestuurd, een dringend beroep om dit per omgaande te doen.

Ledenwerving

Op het partijbureau zijn ledenwerfsets gratis verkrijgbaar. In zo'n set zit informatie over de partij en haar geledingen, en een recent exemplaar van De 6on; er en de jongerenbladen Ons Contact en Klik. Mogelijk voor de secretarissen een idee om dit onderwerp op de agenda te zetten voor de eerstvolgende vergadering van de kiesvereniging. Zo kan worden besproken hoe ook in uw gemeente actief onder potentiële leden, met name onder nieuw ingekomenen, geworven kan worden.

Abonnee-administratie

Als u of uw inwonende kinderen één van onze bladen ontvangt en er vindt een verhuizing plaats, wilt u dit dan doorgeven aan het partijbureau. Dit kan gebeuren per mail, post of telefoon, waarbij mail of post de voorkeur genieten. De adressen vindt u aan de binnenzijde van de omslag van De Banier. Ook als u post ontvangt voor uw kinderen, die reeds zelfstandig wonen, geeft u dan s.v.p. het nieuwe adres even aan ons door.

Hartelijk dank!

Vervolg op pagina 19 Ds. K.M. van Dijk overleden

Ds. K.M. van Dijk, emeritus predikant in de Ned. Herv. Kerk, is op de leeftijd van 76 jaar na een ernstige ziekte overleden. Ds.Van Dijk v/oonde In Opheusden, waar hij vele jaren In liet onderwijs werkzaam was. Hij werd op latere leeftijd nog predikant via een akte godsdienstonderwijs, die hem preekbevoegdheld gaf. De SGP deed nooit tevergeefs een beroep op hem. De God aller genade gedenke de nagelaten betrekkingen in Zijn gunst.

Van der Bas

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 oktober 2003

De Banier | 24 Pagina's

Van het partijbureau

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 oktober 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken