Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Pastorale politiek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Pastorale politiek

5 minuten leestijd

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.

Matth.. 9: 36

De woorden pastor en pastoraal gebruiken we doorgaans voor het werk van een predikant. Hij Is geroepen een pastorale, dat is herderlijke figuur te zijn. Herder zijn betekent leiding geven, voorop gaan, de weg banen. Het beeld van de herder wordt in de Bijbel vooral gebruikt om bewogenheid en ontferming aan te geven. De Heere oordeelt herders die niet met de kudde bewogen zijn. "Omdot Mijn schapen geworden zijn tot een roof, en Mijn schapen al het wild gedierte des velds tot spijze geworden zijn, omdat er geen herder is, en Mijn herders naar Mijn schapen niet vragen; en de herders weiden zichzelven, maar Mijn schapen weiden zij niet, " (Ezech.34: 8).

De bijbel spreekt ook van herders met betrekking tot overheidspersonen. Leest u maar in Numeri 27. Daar is ook sprake van een herden Mozes vraagt aan de Heere om een man over het volk aan te stellen, die voor hun aangezicht uitga, en die voor hun aangezicht inga, en

die hen uitleide, en die hen inleide; opdat de vergadering des HEBREN niet zij als schapen, die geen herder hebben. De tekening van de Heere Jezus in het bijbelwoord mogen we ook op het politieke vlak toepassen. Zij die

geroepen zijn leiding te geven en te besturen zullen dat doen met herderlijke bewogenheid. Zij zullen met een van ontferming bewogen hart hun werk moeten verrichten, willen zij niet voor kwade herders worden gehouden. En is dat niet het knelpunt van ons land, van West-Europa. Er ontbreekt ontferming. Er ontbreekt bewogenheid. Wel gesteld! Dat betekent geenszins slapheid, of halfslachtigheid. Een Herder heeft een staf om te leiden én ook een stok om te slaan. De ogen van de Herder der schapen zijn gericht op de kudde. Christus ziet het volk. En Hij ziet dat ze geen herders hebben. Er wordt geen leiding gegeven, of men leidt niet naar een doel dat de schapen ten goede komt.

Er zijn er genoeg die de eerste plaatsen in parlement en tempel begeren. Er zijn er genoeg die op het pluche willen plaatsnemen. Maar zijn er leiders die dienen willen?

Hoe komt dat toch? Hun ogen zijn niet gericht op de kudde. Hun hart gaat niet uit naar het heil van de schapen. Hun hart kent geen ontferming. Ik zou ontferming willen vertalen met zich over de ander heen buigen, zoals een moeder zich over haar kind buigt om het op te nemen en het te dragen en zich voor het leven van haar kind te geven. Zo deed en doet Christus. Hij geeft Zich geheel. De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen. Hij weet uit welke nood en dood de schapen gered moeten worden. Bij brood alleen zullen de schapen niet kunnen leven. Zij hebben alle woorden van God nodig. Hun leven ligt onder de slagschaduw van de dood. En Hij ziet de schapen, vermoeid en verstrooid. Liggende op het vlakke veld, in het bloed. Hun leven ligt verloren.

De staat is de Kerk niet. Maar ook. De staat is zonder de Kerk niet. En ook. Een staatsman is zonder het Evangelie niet. Pas als hij belijdt. Pas als hij ogen heeft die zien met ontferming. Ja, dan is hij een herder En dan geldt dat van ons allen. Of wij zijn niet staatkundig gereformeerd.

Kan zulk een politiek denken en leven wel bestaan? Ja, als de ogen van Christus, de ogen zijn waarmee we zien.Als de ontferming van Christus ons hart beweegt.Als Hij Die gekomen is om het verlorene te zoeken en te zaligen, ons hart verbroken heeft om lief te hebben.

Daarom is de opdracht allereerst een uitnodiging. Om met een hard hart tot de Zaligmaker te gaan. Herder worden is een zaak van genade, niet van karakter of overtuiging. Pastorale politiek voorstaan druist in tegen ons eigenbelang. Druist in tegen ons natuurlijk denken en gevoelen. Openbaart dat we van nature haters en vijanden van God en Zijn genade zijn.

Pastorale politiek heeft daarom ook alles van doen met de roep van de Heere om uw hart. Pas als u bent opgeraapt door de grote Herder der schapen, pas als u de bede kent van de psalmdichter: O Herder Israels! neem ter ore. Die Jozef als schapen leiddet; .... breng ons weder, en laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Pas als u de stem verstaat van de Herder en Hem volgt. Dan wordt u duidelijk wat pastorale politiek is. Zonder Hem blijft ons hart erbuiten, zonder Zijn ogen zien we niet. Daarom de ernstige woorden tot de Farizeeën: Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Maar als de opdracht tot uitnodiging is geworden en we onder de staf en de stok van de Herder komen, gaan we ook met Zijn ogen zien. Hij verleent ons Zijn ogen. Ons hart wordt aan Zijn

hart verbonden en we leren wat ontferming is.We zien de scharen: zonder herder, verstrooid en vermoeid. Niemand die er naar om ziet! Onderweg naar de eeuwige verlorenheid. Wie ziet naar hen om? Als u het niet doet, wie doet het dan?

Hoe wordt de ontferming van de Heere Jezus concreet?

En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

Het Woord en de Daad! Ziel en lichaam. Leven en sterven. Jakobus vermaant ons niemand in de kou te laten staan en geen stenen voor brood te verkopen.

Heldere verkondiging! Dat is de taak van de Kerk. Maar niet minder van de staat! Een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle Woord dat van de mond Gods uitgaat. En herders geloven dat.

Open ogen voor de nood van de mens. Dat is de taak van de overheid! En niet minder van de Kerk. Een met ontferming bewogen hart. Pastorale politiek.

Katwijk, ds.j. Geene

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 2003

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Pastorale politiek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken