Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · Iedere christen theocraat?!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jongeren · Iedere christen theocraat?!

5 minuten leestijd

Tijdens de SGP-jongeren bijeenkomst op 2 I oktober jongstleden te Amersfoort, daagde de heer Rouvoet de aanwezigen uit door de stelling te poneren dat "iedere christen een theocraat is".

Geloofspolitie

Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek onder jongeren, waarvan de uitkomsten zijn neergelegd in de bundel 'Meerwaarde van een minderheid', start de SGP-jongerenorganisatie een reeks bijeenkomsten voor en door jongeren over ondermeer het onderwerp 'Theocratie, een reëel ideaal? ' Rondom dit thema gaven ds. D. Heemskerk, Nederlands Hervormd predikant te Garderen, drs. A.A. van der Schans, SGP-wethouder te Bodegraven, en mr A. Rouvoet, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie voor de CU, hun visie op dit thema. Een kort verslag van de drie lezingen.

De sprekers belichtten ieder vanuit hun eigen visie de 'haalbaarheid' van het theocratische ideaal. Zowel Van der Schans als Rouvoet waren het met ds. Heemskerk eens dat het theocratisch bestel in het verleden, met name (een periode van) het Oude Testament realiteit was. De HEERE God bestuurde het land en volk Israël direct, weliswaar door middel van leiders of profeten en koningen, maar de bestuurlijke macht lag niet in handen van mensen. Deze vorm van bestuur oogstte ook veel respect en ontzag buiten Israël. In de tijd dat Daniël in Babel verkeerde, werd er verordineerd dat "de God van Daniël" door iedereen gediend moest worden! In de loop van de geschiedenis zijn er meer momenten van theocratisch bestuur te vinden. Niet alleen in de tijd van de Bijbel bij het volk Israël, maar ook als gekeken wordt naar de meer recente historie. Gedacht moet worden aan het Geneve in de tijd van Calvijn. Een toezichthoudende instantie zorgde er voor dat er geen huisgodsdiensten buiten het christendom ontstonden. Overtuigd van het feit dat de Bijbelse leer en de christelijke godsdienst het beste voor een mens is, was deze vorm van theocratie door het stadsbestuur van Geneve ingesteld.

Deze theocratische maatschappij-inrichting is, omdat het mensen wijst op de dienst Gods, Zijn werk en bemoeienis met ons, "niet altijd verkeerd", aldus ds. Heemskerk."Maar we moeten hier wel uiterst voorzichtig in zijn!"

Dat het theocratische ideaal niet alleen voorbehouden is aan ons kabinet of de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, is volgens ds. Heemskerk vanwege het feit dat wij allen propaganda voor theocratie kunnen, móeten, maken. Bijvoorbeeld door te erkennen in ons leven dat het dienen van God een liefdedienst is. Deze liefdedienst dwingt ons om daadwerkelijk invulling te geven aan het "liefhebben van onze naaste". Evenals het bouwen en bewaren van Zijn schepping. De erkenning van God en Zijn leidende hand in ons persoonlijke en maatschappelijke leven is óók theocratie.Ten slotte, zo betoogde ds. Heemskerk, "Behoeft de haalbaarheid van het theocratische ideaal niet ons uitgangspunt te zijn.Veel meer dient Gods onfeilbare Woord ons uitgangspunt te zijn in ons leven en het besturen van een land!"

Mozes en Aaronstraat

"Wat heeft de SGP met theocratie? " vroeg de heer Van der Schans zich af. Eerst het begrip 'theocratie'.Van der Schans geeft drie verklaringen voor het begrip theocratie. Als eerste de directe regering van een land en/of volk door God, te vergelijken met de situatie van het volk Israël in het Oude Testament. Als tweede betekenis kan ook een regeringsvorm onderscheiden worden waarin de overheid christelijke wetten en voorschriften uitvaardigt.Als laatste betekenis kan theocratie als belijdenis worden gezien; het is geen programma of manier van besturen, maar het is het belijden dat God uiteindelijk regeert. Geconcludeerd kan worden dat in iedere verklaring de leidende hand Gods aanwezig is en Hij het is Die stuurt en aanstuurt.

Theocratie in het regeren van een land laat zich vergelijken met de Mozes en Aaronstraat uit Amsterdam. De bewuste straat bevindt zich tussen de Nieuwe Kerk en het Paleis op de Dam. De straat verbindt de kerk als het ware met het paleis, ofwel, de Mozes en Aaronstraat is de verbinding tussen kerk en overheid. Deze symboliek laat zien dat kerk en overheid niet gescheiden, maar ónderscheiden zijn. Kerk en overheid hebben eigen verantwoordelijkheden, maar hebben wel de gezamenlijke zorg voor het volk."Dat is wat de SGP met theocratie heeft, " aldus Van der Schans."Maar niet alleen de SGP is af te rekenen op het voeren van een theocratisch beleid.Wij als christenen hebben een belangrijke opdracht om onze boodschap uit te dragen: God is het die het allemaal bestuurt".

Geen theocratisch ideaal

Nadat hij zijn vierjarige dochtertje had geraadpleegd, kon de heer Rouvoet helemaal de conclusie trekken dat iedere christen een theocraat is. Hoewel zijn dochtertje het woord 'theocratie' niet zou begrijpen, begrijpt ze heel goed dat God de hemel en aarde geschapen heeft en wij allemaal naar Hem dienen te luisteren.Wij als christenen belijden Gods alomtegenwoordigheid en onverkorte bestuur van de wereld door Hem. Kortom, wij allen als christenen kunnen geen theocratisch ideaal nastreven; theocratie is er!

In zijn jarenlange studie naar, onder andere, theocratie is Rouvoet tot de conclusie gekomen dat er vele zienswijzen bestaan, in zijn zoektocht naar de verschillen tussen SGP en CU rondom dit thema, blijkt volgens Rouvoet dat de omschreven rol van de overheid in 'artikel 36' - waar de SGP grote waarde aan hecht - niet terugkomt in de bijbelteksten die door de SGP als leidraad genomen worden voor haar theocratische standpunt. Dus is het onduidelijk voor hem. Bovendien, zo meent hij, indien iedere christen belijdt dat God de wereld regeert, is er geen reden om de CU niet te steunen.

Arjan Klein

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 november 2003

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · Iedere christen theocraat?!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 november 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken