Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Gerechtigheid verhoogt een volk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Gerechtigheid verhoogt een volk

5 minuten leestijd

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.

Spreuken 14 : 34

Hoewel Salomo in deze spreuk positief begint, willen we bij het nnediteren eerst naar het laatste gedeelte van deze spreuk gaan kijken. Dan zal het eerste gedeelte ook veel heerlijker tot uiting komen.

De zonde is een schandvlek der natiën. Wat is zonde? Dat is doel missen.Wij waren geschapen om God te eren. Maar sedert onze droeve val in het paradijs wordt Gods eer niet meer beoogd. Door niemand.Tenzij de Heere genade gaat verheerlijken in het zondaarshart. Gods Woord zegt dat de zonde een schandvlek is van de natiën. Een land met zonden is voor het oog des Heeren een schandvlek. Hoe zien de natiën dat zelf? Hoe ligt dat in Nederland? Wordt er onder ons schaamte gevonden? Schamen we ons voor de zonde van land en volk? Van overheid en onderdaan? Helaas ziet het grootste deel van ons land nergens zonde meer in. Ons land loopt in veel kwaad voorop. Ons land, waar de Heere zoveel bemoeienis mee heeft gehad en nog heeft.

Tien geboden

Zonde is een schandvlek der natiën. Laten we aan de hand van de tien geboden eens inventariseren hoe ver we weg zijn als land en volk. - De Heere eist in Zijn Woord dat wegeen andere goden voor Zijn aangezicht zouden hebben. Wat worden we overspoeld met vreemde religies. En wat neemt sport en spel een religieuze plaats in. - Beelden mogen we van de Heereniet maken. Wat worden er echter een beelden van de Allerhoogste gemaakt. In plaats dat we in Gods Woord kunnen lezen dat de Heere de mens maakte naar Zijn beeld en gelijkenis, wordt een god geprojecteerd naar ons beeld en gelijkenis. Zoals wij het voorstellen.- De naam des Heeren, en ook gedeelten uit Gods Woord, worden steeds meer publiek onteerd. Hoeveel malen moeten bedrijven er op worden gewezen dat ze het heilige aantasten in hun reclames? - Op eerste dag der week zijn er steeds meer zaken open. Het werk aan de weg en het vrachtverkeer op de weg neemt op die dag toe. De belangstelling voor de dienst des Heeren neemt af. - Gezag is er bijna niet meer. Kinderenweten de plaats niet tegenover hun ouders. De politie staat vaak machteloos tegenover een joelende bende. Het gezag van Gods Woord vooral wordt vaak onder zware kritiek gezet.- Niet doodslaan? Abortus en euthanasie heet geen zonde. Moord en doodslag nemen toe, en wat een geringe straffen daarop? En hoeveel geestelijke moorden vinden er plaats- Het zevende gebod wordt allerwegen overtreden. Het is als Ledeboer dichtte: "Hoer en dief, heeft men lief". De zonden van Sodom en Gomorra worden schaamteloos gepraktiseerd. Hoe lang zullen we nodig hebben, voordat ook incest en pedofilie als variant in het'liefdesleven' zullen worden geaccepteerd bij de wet? - Wat wordt er ontzettend veel gestolen. En dat niet vanwege de honger, maar om luxe te verkrijgen of verdovende middelen. - Wat is er veel bedrog. Wat wordt ereen verkeerde voorlichting gegeven. Door de wetenschap, vanaf de kansels. - Het laatste gebod waarschuwt tegende begeerte. Op allerlei wijze worden de boze begeerten van het vlees gestimuleerd. Met name door de media. En in plaats dat dit als schande wordt gezien, heeft het merendeel er vermaak in.

Ongeloof

Hoe zijn de woorden van Mozes over Israël uitgesproken ook op ons van toepassing: "Hij heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de schandvlek is hun; het is een verkeerd en verdraaid geslacht." Maar lezen we toch vooral de tekst nauwkeurig. Er staat niet dat zonde, maar dé zonde schandvlek is der natiën. De grootste zonde is het verwerpen van het Evangelie door het ongeloof. Dat er als in Bethlehem voor Hem geen plaats is. En dat, terwijl Hij Zich niet onbetuigd laat in Zijn vriendelijkheid en lankmoedigheid jegens helwaardigen, die we van nature allen zijn. Daarom lezen we ook dat de Heilige Geest allereerst overtuigt van zonde dat in Christus niet werd geloofd.

Gerechtigheid verhoogt een volk.Als de vreze des Heeren in een land gevonden mag worden, zien we dat de Heere er Zijn zegen aan verbindt. Zeker als dat ook bij staatslieden mag worden gevonden. De beste tijd heeft Israël gehad onder Godzalige koningen, ondanks hun vele zonden.Verhoogt nu uiteindelijk de gerechtigheid van een mens het volk? Ligt het dan toch in het ijveren voor de beginselen van Gods Woord? In het ijveren voor de heiliging van Gods dag, het strijd aanbinden tegen het ontheiligen van Gods naam, de zuivering van de vervuilde ether, inzet voor de Staatkundig Gereformeerde Partij? Onze gerechtigheid is geen grond voor de verhoging van het volk.^

Zeker, er ligt in het uitwendig onderhouden der geboden een tijdelijke zegen. Maar leerde u ook verstaan dat al uw gerechtigheden voor de Heere een wegwerpelijk kleed zijn? Paulus houdt ons voor; "Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven."Gerechtigheid verhoogt een volk. Maar niet de onze. Zijn gerechtigheid. Zijn gehoorzaamheid aan de eisen van Gods wet. Zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Zijn gehoorzaamheid in het dragen van de toorn Gods.Jeremia noemt Hem: "DE HEERE ONZE GE­ RECHTIGHEID". Hij verhoogt een volk. Wat voor volk? Een volk dat zichzelf moet beschuldigen. Dat met de tollenaar de hand op de borst moet slaan. Een volk dat de diepten der hel verdiend heeft. Dat volk, dat zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.Vanwege Christus vernedering tot in de diepste diepte.

Zij die zich tot in de hemel verhoogd hebben door eigen gerechtigheid en activisme buiten de vereniging met Christus, zullen tot in de hel toe nedergestoten worden. Maar het volk dat arm is aan gerechtigheid, zal verhoogd worden.Tot in de hemel der hemelen.

Montfoort, ds. M. van Kooten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 december 2003

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Gerechtigheid verhoogt een volk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 december 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken