Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Solidariteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Solidariteit

5 minuten leestijd

Vanmiddag mocht ik een toespraak houden op een ontmoetingsdag die werd georganiseerd door de Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten. Mij was gevraagd iets over mijn werk in de Tweede Kamer te vertellen. Wat ik zei, werd meteen door een doventolk overgebracht op de aanwezigen met de voor een buitenstaander onnavolgbare gebarentaal. Deze ontmoetingsdagen worden door velen bezocht die doof zijn of iemand in hun gezin of omgeving hebben, die doof is. Het is goed dat dergelijke dagen worden georganiseerd, rondom het Woord - er wordt ook een "aangepaste" preek gehouden - en tot onderlinge bemoediging.Verblijdend is ook dat de aanwezigen uit diverse kerken komen, een oecumenisch gezelschap van het goede soort. Fijn dat dat kan.

Ik was er opnieuw van onder de indruk wat het betekent een lichamelijke functiebeperking te hebben. Wat moeten we onze gezondheid toch buitengewoon waarderen, zo goed als het feit dat we een dergelijke beproevende weg niet hoefden in te slaan. Want het is een beproeving! Tegelijk valt op dat betrokkenen bepaald niet bij de pakken neerzitten en veelal blijmoedig hun weg gaan. Maar ongetwijfeld stuit men op allerlei problemen in de praktijk van het leven.

Ten aanzien van dergelijke medeburgers moeten we de nodige solidariteit betonen.Terecht is er aandacht in de politiek voor de erkenning van de doventaal, het aantal doventolken dat een bekwaamheid en bevoegdheid in deze bijzondere deskundigheid heeft verworven en het aantal uren dat een dove per week een beroep kan doen op een doventolk. De SGP-fractie heeft er zich in het verleden tot de dag van vandaag zeer voor ingezet, overigens met anderen, want deze doelstellingen worden breed ondersteund.

De overheid is naar Bijbels gebod - als het goed is - een "schild der zwakken". Daaraan moeten we ons gelegen laten liggen, in tijden van voorspoed, maar juist ook in tijden van tegenspoed. Onder de laatstgenoemde omstandigheden immers, komen bepaalde groepen van mensen, bijvoorbeeld met een bijzondere hulpvraag, gemakkelijk in de verdrukking. Daar dienen we goed op te letten, zoiets moet worden voorkomen.

Deze inzet maakte ook de kern uit van het intensieve debat dat in de achterliggende weken op het scherp van de snee werd gevoerd. Op een gegeven ogenblik bleek dat de beleidsmaatregelen voor het jaar 2004 voor veel chronisch zieken, gehandicapten en ouderen een behoorlijk koopkracht- of inkomensverlies opleverden. Juist bij hen die op het minimumniveau zitten, een verlies van mogelijk wel 8%.Terwijl gestreefd werd naar een verlies van gemiddeld 1%. Zo'n verschil is te groot. Velen van de genoemde doelgroepen zijn helaas ook niet of niet meer in staat hun eigen inkomenspositie door eigen inzet en inspanningen te verbeteren. Derhalve verdienen zij extra zorg van ons. De Kamer heeft geëist dat dit effect zou worden gematigd, kan het zijn zelfs helemaal zou worden opgeheven. Er zijn inderdaad reparatiemaatregelen voorgesteld en doorgevoerd.

Nog niet helemaal kan worden overzien of deze ingrepen voldoende zijn. Vandaar dat de SGP-fractie een motie heeft ingediend die uitspreekt dat, mocht in de loop van volgend jaar blijken dat dit niet of te weinig het geval is, onverwijld aanvullende maatregelen worden getroffen. De motie kan vooralsnog op de sympathie van kabinet en Kamer rekenen. Ik zeg'vooralsnog', want we hebben nog een ronde te gaan in dit debat en je weet het in de politiek maar nooit. Maar onze inzet is duidelijk, je kunt het woord solidariteit hoog in het vaandel hebben of voor in de mond, we moeten ook bereid zijn daaraan concreet consequenties te verbinden, als het er een keer op aankomt. Dat moment leek ons aangebroken.

Spannende week

Voor de landbouwsector, maar meer nog voor de visserijsector, wordt het volgende week een spannende week. De Eurocommissaris die visserij-aangelegenheden behartigt, is met voorstellen gekomen om de vangstrechten op schol met maar liefst 40% te verlagen. Dat is voor de betreffende vloot natuurlijk een geweldige aderlating, nauwelijks te overleven. Er is heel veel verontrusting over ontstaan in de visserijwereld en aan de havens van de visserij-gemeenten. Urk, Stellendam, Arnemuiden. Katwijk, Scheveningen en Den Helder; in dit verband vooral de eerste twee, die vooral op de platvis zijn gericht. De burgemeesters hebben aan de bel getrokken. Deze rigoureuze ingreep gaat de hele gemeenschap aan. Achter de kotters zit nog een hele ketting van werkgelegenheid en verwerkende industrieën.

De betreffende Kamercommissie heeft er bij minister Veerman op aangedrongen tot het uiterste te gaan om de voorstellen naar beneden bijgesteld te krijgen. Waar niet is, verliest zelfs de keizer zijn rechten. Als er geen vis is, valt deze ook niet te vangen. Zeebiologen bepalen de omvang en vitaliteit van de visbestanden. Deze biologische adviezen bepalen in Europa de voorstellen, die meestal uiteindelijk door politieke besluitvorming worden bijgesteld. Maar juist deze adviezen staan onder veel kritiek. De betrouwbaarheid lijkt door de aangegeven marges niet zonder discussie te kunnen worden vastgesteld.Als dan onze nationale kottervloot door de voorstellen onevenredig lijkt te worden getroffen, voelt men wel aan dat er veel onrust, ja verontwaardiging is. Het is vurig te hopen dat er verstandige besluitvorming tot stand komt, die een meerjaren perspectief biedt voor de visserij.

Ook de visserijsector zelf is van de ernst van de situatie doordrongen en is bereid tot matigingsvoorstellen. Dat is winst. Overigens heeft deze sector al vaker laten zien zich verantwoordelijk te gedragen als het gaat om beheerste visserij.

13 december 2003

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 december 2003

De Banier | 32 Pagina's

Kort en bondig · Solidariteit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 december 2003

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken