Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Europees Parlement · Straatsburg 'globaal'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Europees Parlement · Straatsburg 'globaal'

5 minuten leestijd

De eerste plenaire vergaderweek van 2004 (12-15 januari) van het Europees Parlement in Straatsburg leverde een veelheid aan debatten op. Europarlementariër Belder deed namens de eurofractie ChristenUnie-SGP aan vier debatten mee. Allereerst sprak hij over de nieuwste ontwikkelingen in de WTObesprekingen. Op woensdagmiddag debatteerde hij mee over de aankomende 60e jaarvergadering van de VN-mensenrechtencommissie in Geneve. Tot slot trachtte hij oplossingsrichtingen aan te geven in urgentiedebatten over Zimbabwe en Haïti. We laten U ' meeluisteren' naar zijn speeches.

Perspectieven voor de Doha-ronde

Al eerder heb ik in dit Huis opgemerkt dat christelijke naastenliefde ertoe verplicht de ontwikkelingsagenda constructiever ter hand te nemen. In dat licht bezien, een aantal opmerkingen over de voorliggende strategie.

Ten eerste, de landbouw. De EU kwam voor Cancun een raamwerk overeen met de VS. De Amerikaanse handelsgezant Zoeliick sprak zich dezer dagen uit voor hervatting van de onderhandelingen in de huidige handelsronde. Ik neem aan dat de commissaris met hem in overleg is om tot een raamwerk te komen met duidelijkere toezeggingen op hoofdlijnen?

Een tweede element in de Doha-agenda is de productie en invoer van octrooivrije medicijnen voor ontwikkelingslanden met een ernstige gezondheidscrisis. De ingewikkelde importprocedure van de goedkope medicijnen vergt vereenvoudiging. De VS zijn hierbij een strategische actor, zodat we met hen moeten komen tot een werkbaarder oplossing. De noodzakelijke verheldering op dit punt mis ik in het commissiedocument.

Tot slot, deze handelsronde is een ontwikkelingsronde. De Singapore-onderwerpen mogen niet het zwaartepunt in de onderhandelingen vormen, de ontwil< kelingsonderwerpen des te meer.

60e Zitting VN-mensenreclitencommissie

Graag grijp ik dit debat aan om Raad en Commissie te vragen de situatie in Vietnam te agenderen voor de komende 60e zitting van de commissie Rechten van de Mens van de Verenigde Staten.

Uit meerdere, betrouwbare bronnen -ook plaatselijke!- rijst het beeld op van toenemende overheidsrepressie in Vietnam. Dat geldt des te meer voor de tweede helft van het voorbije jaar 2003. Ter illustratie enkele details over de landelijke toestand: zelfs de officiële cijfers geven voor 2003 een verdubbeling aan van het aantal doodvonnissen in vergelijking met 2002, en dat met name voor drugs- en economische delicten en voorts worden burgers opgepakt wegens "spionage" of het kritiseren van de overheid via internet.

Bijzonder zwaar te verduren hebben het de protestanten in de Centrale Hooglanden van Vietnam. Zij staan bloot aan permanente etnische én religieuze vervolging met als ultieme overheidssanctie beroving van hun bestaansmiddelen, hun landerijen. En passant is het deze bergbewoners ten strengste verboden door Hanoi contacten te onderhouden met de buitenwereld. Samenkomsten van meer dan twee personen zijn eveneens taboe. Geen wonder dat zogenoemde Montagnards hun woongebied pogen te ontvluchten.

Al met al schokkende schendingen van mensenrechten. Raad en Commissie, ik vertrouw erop, dat u de Vietnamese autoriteiten daarop zult aanspreken via het wereldwijde forum van de mensenrechtencommissie van de VN. Van praktisch belang is dat de VN van Hanoi de toegang tot de Centrale Hooglanden eisen van hun speciale rapporteurs voor religieuze vrijheid en vluchtelingen. Daarvoor dienen Raad en Commissie zich straks óók sterk te maken in Geneve!

Zimbabwe

"Traangas voor Haïti". Zo luidde de titel van een indringend essay van de Duitse auteur Hans Christoph Buch dat op maandag 5 januari in de Frankfurter Allgemeine verscheen. Wat heeft dat echter te maken met de dramatische situatie in het Zimbabwe van president Robert Mugabe? Ons onderwerp van debat toch! Wel, Buchs essay is een open brief aan het huidige Zuid-Afrikaanse staatshoofd Thabo Mbeki, een oude bekende voor de schrijver. Hij hekelt de houding van Mbeki tegenover de regimes van president Aristide van Haïti en president Mugabe van Zimbabwe: "Waarom kwam u in Haïti niet op voor de respectering van de mensenrechten? En waarom klinken uw protesten tegen de permanente schending van dezelfde rechten in Zimbabwe zo gedempt? "

Evenals Buch spreekt de voorliggende resolutie Zuid-Afrika expliciet aan op de almaar verslechterende situatie in Zimbabwe. Raad en Commissie, laat van u horen!

Buch vraagt onomwonden aan Mbeki: "Of wilt u het door Mugabe gekozen pad -de blanke minderheid als zondebok voor eigen feilen- ook voor Zuid-Afrika openhouden." Die heldere stellingname verwacht ik van de EU bij het komende overleg met de Afrikaanse Unie.

Haïti

Bij dezen breng ik dit Huis graag de complimenten over van het "Haïti Platform Nederland" voor de voorliggende gezamenlijke ontwerpresolutie over Haïti.Als christen en mede-indiener praktiseer ik daarmee tegelijkertijd het wijze Bijbelse gezegde: Laat vreemde lippen u prijzen.

In contacten met de 'werkers in het veld' luidt mijn steevaste vraag: Hoe kan de EU daadwerkelijk helpen? Graag sluit ik me aan bij de suggesties van geengageerde Haïti-experts richting Raad en Commissie:

*ondersteuning van programma's voor lokale voedselproductie én verbetering van de gezondheidszorg; *nauwlettende observatie van de mensenrechtensituatie ter plaatse door de Europese delegatie in Port-au-Prince en nauwkeurige verslaglegging daarover aan dit Parlement; *stimulering van een constructieve dialoog tussen regering, oppositie en maatschappelijk middenveld, conform paragraaf 3 van de ontwerpresolutie.

De overvallen van deze week op verschillende radiostations in Haïti -dé informatiebron voor de bevolking- onderstrepen eens te meer dat ook Europese actie dringend geboden is!

Tot zover de CU-SGP-activiteiten in de eerste 'Straatsburg-week' van dit jaar

drs 6. Belder, lid Europees Parlement namens eurofractie ChristenUnie-SGP drs F. van der Maas, beleidsmedewerker Handel en Industrie drs H.j. van Schothorst, beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 januari 2004

De Banier | 24 Pagina's

Europees Parlement · Straatsburg 'globaal'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 januari 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken